A véralvadás XIII-as faktora: strukturális és funkcionális vonatkozások, jelentősége különböző kórképekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43086
típus K
Vezető kutató Muszbek László
magyar cím A véralvadás XIII-as faktora: strukturális és funkcionális vonatkozások, jelentősége különböző kórképekben
Angol cím Blood coagulation FXIII: structural, functional aspects, its involvenment in varios pathological conditions
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Labóratóriumi Kutató Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Ajzner Éva
Balogh István
Bereczky Zsuzsanna
Fazakas Ferenc
Hársfalvi Jolán
Kárpáti Levente
Katona Éva
Komáromi István
Shemirani Amir Houshang
Sümegi Andrea
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.040
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új megállapításokat tettünk a FXIII plazmában történő aktivációjára, a két alegység (FXIII-A és FXIII-B) egymáshoz kapcsolódásának strukturális elemeire és a FXIIIa-glutamin szubsztrát kapcsolatra vonatkozóan. Új módszereket dolgoztunk ki a FXIII aktivitás mérésére, a FXIII-A intracelluláris detektálására. Utóbbi bevezetésre került a leukémiák diagnosztikájában. Immunoassay-t dolgoztunk ki az a2 plazmin inhibitor két izoformájának mennyiségi meghatározására. 10 FXIII-A hiányos betegen derítettük fel a háttérben álló mutációkat és ezek következményeit a fehérje strukturájára-funkciójára. Kísérletesen bizonyítottuk, hogy a plazma FXIII hiánya sebgyógyulási zavart okoz. Kimutattuk, hogy myocardiális infarctuson (MI) átesett nőkben emelkedett a plasma FXIII szintje és az emelkedett FXIII szint 2,5-3,0 szorosra fokozza az MI rizikóját, ami kizárólag nőkön érvényesül. 16 cikk metaanalízisiével a FXIII-A L34 allél szignifikáns védőhatását lehetett kimutatni a coronaria betegség ellen, a polimorfizmus a nagy rizikóju magyar populációban azonban csak emelkedett fibrinogén szint esetén védő hatású. A L/L homozigóták FXIII szintje MI-ben szignifikánsan alacsonyabb a vad típusúakénál. Csontvelő abláció után csökken, magas thrombocyta számmal járó myeloproliferatív betegségben emelkedik a FXIII szintje. Bronchoalveoláris mosófolyadékban kimutatható az alveoláris macrophagokból származó FXIII-A, chronicus bronchitisben ennek szintje emelkedik, s esetenként megjelenik a plazma FXIII is.
kutatási eredmények (angolul)
New results were reported on the activation of factor XIII (FXIII) in plasma, on the structural elements involved in the association of FXIII subunits (FXIII-A and FXIII-B) and on the interaction of activated FXIII (FXIIIa) with its glutamine substrate. Methods were developed for the determination of FXIII activity and the intracellular detection of FXIII-A by flow cytometry. The latter was introduced in the diagnostics of leukemias. Immunoassay was developed for the determination of the two isoforms of a2 plasmin inhibitor. The mutations causing FXIII-A deficiency were identified in 10 patients and their consequences were explored at the protein level. The involvement of FXIII in would healing was proven. It was shown that in women with the history of myocardial infarction (MI) FXIII level was elevated and elevated FXIII level represented a 2.5-3.0-fold increased risk of MI in women, but not in men. A protective effect of the FXIII-A L34 allele against MI was demonstrated by metaanalysis of 16 articles. In the Hungarian population this protective effect prevailed only at high fibrinogen level. FXIII level was decreased in L/L homozygotes with the history of MI. Bone marrow ablation decreased plasma FXIII level, while myeloproliferative diseases increased it. In the bronchoalveolar lavage fluid FXIII-A derived from alveolar macrophages was detected, in inflammatory bronchoalveolar diseases FXIII-A level increased and occasionally plasma FXIII was also be present.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/912/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Peyvandi, F., Tagliabue, L., Menegatti, M., Karimi, M., Komáromi, I., Lak, M., Muszbek, L., Mannucci, PM.: Phenotype/genotype characterisation of 10 families with severe A subunit factor XIII deficiency., Hum Mutat, Mutation in Brief 2003 #677 (2003) Online, Hum Mutat, 23:98, 2004
Inbal, A., Muszbek, L., Lubetsky, A., Katona, É., Levi, I., Kárpáti, L., Nagler, A.: Platelets but not monocytes contribute to the plasma levels of factor XIII subunit A in patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation., Blood Coag Fibrinol, 15: 249-253., 2004
Sárváry, A., Szűcs, S., Balogh, I., Becsky, Á., Bárdos, H., Kávai, M., Seligsohn, U., Egbring, R., Lopaciuk, S., Muszbek, L., Ádány, R.: Possible role of factor XIII subunit A in Fcg and complement receptor mediated phagocytosis., Cellular Immunol, 228: 81-90, 2004
Bereczky, Zs., Katona, É., Muszbek, L.: Fibrin stabilization (factor XIII), fibrin structure and thrombosis., Pathophys Haemost Thromb, 33: 430-7, 2004
Ajzner, É., Muszbek, L.: Kinetic spectrophotometric factor XIII activity assays: the subtraction of plasma blank is not omissible., J Thromb Haemost, 2: 2075-7, 2004
Shemirani, A.H., Muszbek L.: Rapid detection of factor XIII Val34Leu (163 G-T) polymorphism by real-time PCR using fluorescences resonance energy transfer detection and melting curve analysis., Clin Chem Lab Med, 42: 877-9, 2004
Muszbek, L., Bereczky, Zs., Katona, É.: Blood coagulation factor XIII: involvement in fibrinolysis and thrombosis., In: Thrombosis, Fundamental and Clinical Aspects (Eds: Arnout J,de Gaetano G,Hoylaerts M,Peerlinck K,Van Geet C,Verhaeghe R) Leuven University Press, pp.197-224, 2003
Kerényi, A., Soltész, P., Veres, K., Szegedi, Gy., Muszbek, L.: Monitoring platelet function by PFA-100 closure time measurements during thrombolytic therapy of patients with myocardial infarction., Thromb Res, 116: 139-44, 2005
Katona, É., Nagy., B., Kappelmayer, J., Baktai, Gy., Kovács, L., Márialigeti, T., Muszbek, L.: Factor XIII in bronchoalveolar lavage fluid from children with chronic bronchoalveolar inflammation., J Thromb Haemost, 3: 1407-13, 2005
Losonczy, G., Rosenberg, N., Kiss, Cs., Kappelmayer, J., Vereb, Gy., Kerényi, A., Balogh, I., Muszbek, L.: A novel homozygous mutation (1619delC) in GPIIb gene associated with Glanzmann thrombasthenia, the decay of GPIIb-mRNA and the synthesis of a truncated GPIIb unable to..., Thromb Haemost, 93: 904-9, 2005
Muszbek, L., Ariens, R.A., Ichinose, A.: (On the behalf of the ISTH SSC Subcommittee on factor XIII) Factor XIII: recommended terms and abbreviations., J Thromb Haemost, 5: 181-3, 2007
Mádi, A., Kárpáti, L., Kovács, A., Muszbek, L., Fésüs, L.: High-throughput scintillation proximity assay for transglutaminase activity measurement., Anal Biochem, 343: 256-62, 2005
Kappelmayer, J., Simon, Á., Katona, É., Szántó, A., Nagy, L., Kiss, A., Kiss, Cs., Muszbek, L.: Coagulation factor XIII-A. A flow cytometric intracellular marker in the classification of acute myeloid leukemias., Thromb Haemost, 94: 454-9, 2005
Bereczky, Zs., Balogh, E., Katona, É., Kárpáti, L., Czuriga, I., Édes, I., Muszbek, L.: Elevated factor XIII level represents an increased risk of myocardial infarction in women., Haematologica, 92:287-8., 2007
Muszbek, L., Bagoly, Zs.: Fibrin formation disorders and pregnancy loss., Thromb Res, 119:S69-70., 2007
Bereczky, Zs., Balogh, E., Katona, É., Pocsai, Zs, Czuriga, I., Széles, Gy., Kárpáti, L., Ádány, R., Édes, I., Muszbek, L.: Modulation of the risk of coronary sclerosis/myocardial infarction by the interaction between factor XIII subunit A Val34Leu polymorphism and fibrinogen concentration in the high risk Hungarian population., Thromb Res, doi:10.1016/j.thromres.2006.12.013, 2007
Vokó, Z., Bereczky, Zs., Katona, É., Ádány, R., Muszbek, L.: Factor XIII Val34Leu variant protects against coronary artery disease: a meta-analysis., Thromb Haemost, doi:10.1160/TH06-11-0669, 2007
Bereczky, Zs., Balogh, E., Katona, É., Czuriga, I., Kárpáti, L., Édes, I., Muszbek, L.: The effect of coronary artery disease on factor XIII levels in patients with different Factor XIII-A subunit Val34Leu genotype, Thromb Res, accepted, 2007
Kiss, F., Hevessy Zs., Veszprémi, A., Katona, É., Kiss, Cs., Vereb, Gy., Muszbek, L., Kappelmayer, J.: Leukemic lymphoblasts, a novel expression site of coagulation factor XIII subunit A., Thromb Haemost, 96: 176-82, 2006
Shemirani, A.H., Bagoly, Zs., Haramura, G., Muszbek, L.: The combined effect of fibrin formation and factor XIII A subunit Val34Leu polymorphism on the activation of factor XIII in whole plasma., Biochim Biophys Acta , 1764: 1420-3, 2006
Inbal, A., Lubetsky, A., Krapp, T., Castel, D., Shaish, A., Dickneitte, G., Módis, L., Muszbek, L., Inbal, A.: Impaired wound healing in factor XIII deficient mice, Thromb Haemost, 94: 432-7, 2005
Pénzes, K., Kövér, K., Komáromi, I., Muszbek, L.: Molecular mechanisms of interaction between activated factor XIII and its acyl donor peptide substrate., Factor XIII Symposium at the 49th GTH meetings (oral presentation), 2007
Katona, É., Csapó, A., Szabó, I., Haramura, G., Muszbek, L.: Production and characterization of monoclonal antibodies against the B subunit of factor XIII that inhibit the formation of heterotetrameric complex of A and B subunits., J Thromb Haemost, 5, S1, XXIth ISTH Congress abstracts, 2007
Ivaskevicius, V., Seitz, R., Kohler, H.P., Schroeder, V., Muszbek, L., Ariens, R.A.S., Seifried, E., Oldenburg, J.,: International registry on factor XIII deficiency: Basis formed by mostly European data, Thromb Haemost, (accepted), 2007

 

Projekt eseményei

 
2013-02-04 08:41:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: OEC Klinikai Kutató Központ (Debreceni Egyetem).
vissza »