Diszkrét módszerek a digitális képfeldolgozásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43090
típus F
Vezető kutató Hajdu Lajos
magyar cím Diszkrét módszerek a digitális képfeldolgozásban
Angol cím Discrete methods in digital image processing
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely TTK Matematikai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fazekas Attila
Hajdu András
Nagy Benedek
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.433
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A beszámolási időszakban több területen végeztünk eredményes kutatómunkát. Szomszédsági szekvenciák. Korábbi eredményeket általánosítva jellemeztük a metrikus végperiodikus szekvenciákat. Meghatároztuk az euklideszi metrikát felülről legjobban közelítő oktagonális metrikát, választ adva Rosenfeld és Pfaltz egy régi problémájára. Leírtuk az oktagonális metrikus és általános szomszédsági szekvenciák több tulajdonságát. Algoritmust adtunk egy szekvencia által meghatározott legrövidebb út előállítására. Kidolgoztuk a szomszédsági szekvenciák különböző képfeldolgozási eljárásokban való alkalmazásának lehetőségeit. A háromszög-, hatszög-, BCC- és FCC- rácsokon is hasonló kutatásokat folytattunk. Diszkrét tomográfia. Megmutattuk, hogy egy tetszőleges digitális halmaz részhalmazait négy megfelelő irányban vett vonalösszegek egyértelműen meghatározzák. Vázkijelölés. Egy korábbi eredményünkre támaszkodva kidolgoztunk egy szekvencia alapú középtengely-transzformációt. Orvosi képfeldolgozás, virtuális műtéttervezés. Közreműködtünk egy klinikai diagnosztikát és műtétek tervezését segítő számítógépes rendszer kialakításában. Több eredményünket hatékonyan implementáltuk. Multi-modális ember-gép kapcsolat. Kidolgoztunk egy SVM-alapú módszert, mely az arcon az irodalmi öt osztályba sorolható érzelmeket legfeljebb 25%-os hibával felismeri. Célunk egy virtuális sakkozó létrehozása, aki képes az arci gesztusok felismerésére is.
kutatási eredmények (angolul)
We conducted research during the reported period in several topics. Neighborhood sequences. Generalizing previous results, we characterized the metrical ultimately periodic sequences. We determined the octagonal metrics best approximating the Euclidean one from above, answering an old problem of Rosenfeld and Pfaltz. We described several properties of octagonal metrical and general neighborhood sequences. We gave an algorithm to construct the shortest path corresponding to a sequence. We elaborated several applications of neighborhood sequences for various image processing methods. We did similar research for triangular-, hexagonal, BCC- and FCC-grids. Discrete tomography. We proved that the subsets of any digital set are uniquely determined by its line sums corresponding to four appropriately chosen directions. Skeletonization. Using one of our previous results, we worked out a sequence-based middle axis transformation. Medical image processing, virtual surgery. We took part in the construction of a software system helping clinical diagnostics and surgery planning. Many of our results have been efficiently implemented. Multi-modal human-machine interaction. Based on SVM algorithm we worked out a method to classify the emotions of the face into the five basic classes, with at most an error of 25%. Our purpose is to construct a virtual chess player that is able to recognize face gestures, too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/915/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajdu A., Kormos J., Tóth T. és Veréb K.: Szomszédsági szekvenciák és alkalmazásaik a képfeldolgozásban és képi adatbázisokban, Informatika a Felsőoktatásban 2005 (2005), Debrecen, Hungary, 2005
Hajdu András, Kormos János, Zörgő Zoltán: Finding optimal distance functions for statistical image segmentation, 6th World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (2004), Barcelona, Spain, pp. 128., 2004
Emri Miklós, Hajdu András, Kormos János, Lencse Zsolt: MEDIP – Platformfüggetlen keretrendszer orvosi képfeldolgozáshoz, Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME) III/5 (2004), 2004
Fazekas Attila, Hajdu András, Hajdu Lajos: Lattice of Generalized Neighbourhood Sequences in nD, Proceedings of the 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Rome, Italy, September 18-20, 2003, 107-111., 2003
Hajdu András, Nagy Benedek, Zörgő Zoltán: Indexing and segmenting colour images using neighbourhood sequences, IEEE International Conference of Image Processing (2003), Barcelona, Spain, I/957-960., 2003
Hajdu András: Geometry of neighbourhood sequences, Pattern Recognition Lett. 24 (2003), 2597-2606., 2003
Hajdu András, Hajdu Lajos: Approximating the Euclidean distance using non-periodic neighbourhood sequences, Discrete Math. 283 (2004), 101-111., 2004
Nagy Benedek: Shortest Path in Triangular Grids with Neighbourhood Sequences, Journal of Computing and Information Technology – CIT 11 (2003), 111-122., 2003
Hajdu András, Zörgő Zoltán: ANSYS for Virtual Surgery: FEA is a valuable tool that aids doctors in orthopedic operations, ANSYS Solutions Summer 2004 (2004), 10-13., 2004
Nagy Benedek: Distance functions based on neighbourhood sequences, Publ. Math. Debrecen, 63 (2003), 483-493., 2003
Nagy Benedek: A Family of Triangular Grids in Digital Geometry, Proceedings of the 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA\'03), Rome, Italy, 101-106., 2003
Nagy Benedek: Characterization of digital circles in triangular grid, Pattern Recognition Lett. 25 (2004), 1231-1242., 2004
Zörgő Zoltán, Hajdu András, Manó Sándor, Csernátony Zoltán, Molnár Szabolcs: Analyzis of a new femur lengthening surgery, IEEE IASTED International Conference on Biomechanics (2003), Rhodes, Greece, Biomechanics/34-38., 2003
Fazekas Attila, Hajdu András, Hajdu Lajos: Metrical neighborhood sequences in Z^n, Pattern Recognition Lett. 26 (2005), 2022-2032., 2004
Hajdu András, Hajdu Lajos: Analytical and approximation properties of neighborhood sequences, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 97-105., 2004
Fazekas Attila: Arci gesztusok számítógépes felismerése, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 71-75., 2004
Fazekas Attila, Sánta István: Recognition of Facial Gestures From Thumbnail Picture, Proc. of NOBIM\'2004, 27-28 May, 2004, Stavanger, Norway, 54-47., 2004
Hajdu András, Hodnics István Márton, Kovács Kornél, Ungvári Antal: Machine vision systems in human user environments – The Turk 2, Norwegian Conference on Image Processing and Pattern Recognition (2004), Stavanger, Norway, 58-61., 2004
Hajdu András, Manó Sándor, Zörgő Zoltán: The \''spiral cut\'' technique for leg lengthening, 1st Hungarian Conference on Biomechanics (2004), Bp., Hungary, 151-160., 2004
Csernátony Zoltán, Hajdu András, Manó Sándor, Zörgő Zoltán: 3D modell készítése ortopédiai műtétek szimulálásához, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 43-49., 2004
Hajdu András, Tóth Tamás, Veréb Krisztián, Zörgő Zoltán: Distance functions in multidimensional image processing applications, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 106-111., 2004
Hajdu András, Hodnics István Márton, Kovács Kornél, Ungvári Antal: Gépi látáson alapuló rendszerek humán felhasználói környezetben – A Török 2, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 112-117., 2004
Nagy Benedek: Generalized triangular grids in digital geometry, Acta Math. Acad. Paed. Nyíregyháziensis 20 (2004), 63-78., 2004
Nagy Benedek: Calculating Distance with Neighborhood Sequences in the Hexagonal Grid, Lecture Notes in Computer Science LNCS 3322 (2004), 98-109., 2004
Nagy Benedek: Metrical and non-metrical distances on the hexagonal plane, Pattern Recognition and Image Analysis 15 (2005), 268-271., 2005
Nagy Benedek: A symmetric coordinate frame for hexagonal networks, IS-TCS\'04, Theoretical Computer Science – Information Society, Ljubljana, Szlovénia, 2004, 193-196., 2004
Nagy Benedek: Non-metrical distances on the hexagonal plane, PRIA-7-2004, 7th Int. Conf. on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies, Szentpétervár, Oroszország, 2004, 335-338., 2004
Nagy Benedek: Szomszédsági szekvenciák a háromszögrácson, KÉPAF04 (2004), Miskolc-Tapolca, Hungary, 197-205., 2004
Nagy B.: An algorithm to find the number of the digitizations of discs with a fixed radius, Electronic Notes in Discrete Mathematics 20 (2005), 607-622., 2005
Fazekas A. és Sánta I.: Recognition of facial gestures based on support vector machines, Lectures Notes in Computer Science 3522 (2005), 469-475., 2005
Emri M., Hajdu A., Kormos J. és Lencse Zs.: MEDIP - platformfüggetlen szoftver keretrendszer orvosi képfeldolgozáshoz, Informatika a Felsőoktatásban 2005 (2005), Debrecen, Hungary, 2005
Fazekas A., Hajdu A., Sánta I. és Tóth T.: Neighborhood Sequences and Their Applications in the Digital Image Processing, Lectures Notes in Computer Science 3691 (2005), 766-772., 2005
Hajdu A., Kormos J., Lukács A., Pányik Á., Szabó Cs., Veres P. és Zörgő Z.: Multipurpose 3D modeling for virtual clinical interventions, 2nd International Conference on Computational Intelligence in Medicine and Healthcare (CIMED2005) (2005), Lisbon, Portugal, 7 pages., 2005
Hajdu A., Tóth T. és Veréb K.: Novel approach for comparing similarity vectors in image retrieval, Joint Hungarian-Austrian Conference on Image Processing and Pattern Recognition (HACIPPR 2005) (2005), Veszprém, Hungary, 87-94., 2005
Hajdu L.: Unique reconstruction of bounded sets in discrete tomography, Electronic Notes in Discrete Mathematics 20 (2005), 15-25., 2005
Hajdu A., Hajdu L. és R. Tijdeman: General neighbourhood sequences in Zn, Disc. Math. Appl. (közlésre elfogadva)., 2006
Hajdu A., Hajdu L. és Tóth T.: Properties and applications of neighborhood sequences, Third Hungarian Conference on Computer Graphics and Geometry (2005), Budapest, Hungary, 148-154., 2005
Fazekas A., Hajdu A. és Hajdu L.: Lattices of metrical neighborhood sequences, Joint Hungarian-Austrian Conference on Image Pocessing and Pattern Recognition, 2005, 143-146., 2005
Hajdu A., Kormos J., Nagy B. és Zoltán Z.: Choosing appropriate distance measurment in digital image segmentation, Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput. 24 (2004), 193-208., 2004
Nagy B.: A Comparison among Distances Based on Neighborhood Sequences in Regular Grids, 14th Scandinavian Conference on Image Analysis, Joensuu, Finnland, 2005, 1027-1036., 2005
Nagy B.: A general fuzzy logic using intervals, 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, 2005, Budapest, Hungary, 613-624., 2005
Nagy B.: „Újelvű számítógépek” tantárgy a Debreceni Egyetem Informatikai Karán (On the Subject „New Computational Paradigms” of the University of Debrecen), IF 2005, Conference on IF 2005, Conference on Informatics in Higher Education, Debrecen, 6+1 pages., 2005
Nagy B.: Transformations of the triangular grid, GRAFGEO, Third Hungarian Conference on Computer Graphics and Geometry, 2005, Budapest, Hungary, 155-162., 2005
Nagy B.: On the language equivalence of NE star-patterns, Information Processing Letters 95 (2005), 396-400., 2005
Nagy B.: Duality of logical puzzles of type SW and WS - their solution using graphs, Pure Mathematics and Applications - PU.M.A. 15 (2005), 235-252., 2005
Nagy B.: An interval-valued computing device, CiE 2005, "Computability in Europe": New Computational Paradigms, Amsterdam, Netherlands, 166-177., 2005
Nagy B.: Many-valued Logics and the Logic of the C Programming Language, ITI 2005, 27th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 657-662., 2005
Nagy B.: Programnyelvek elemeinek szintaktikus leírása normál formában (Syntactic Description of the Elements of the Programming Languages in a Normal Form), IF 2005, Conference on Informatics in Higher Education, Debrecen, 6+1 pages., 2005
Bojda B., Iszály B., Kőműves Zs. és Nagy B.: On Development Skills by Computer Games Based on a Pilot Study, ITI 2005, 27th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 355-360., 2005
Nagy B. és Szegedi L.: Számítások membránokkal és a grafikus operációs rendszerek (Membrane Computing and the Graphical Operation Systems), IF 2005, Conference on Informatics in Higher Education, Debrecen, 6+1 pages., 2005
Hajdu András, Kormos János, Lencse Zsolt, Trón Lajos, Emri Miklós: The "MEDIP-Platform Independent Software System for Medical Image Processing" project, Journal of Universal Computer Science 12/9 (2006), 1229-1239., 2006
Hajdu András, Kormos János, Tóth Tamás, Veréb Krisztián: Applications of neighborhood sequence in image processing and database retrieval, Journal of Universal Computer Science 12/9 (2006), 1240-1253., 2006
Hajdu András, Hajdu Lajos: On the lattice structure of subsets of octagonal neighborhood sequences in Zn, Lecture Notes in Computer Science 4245 (2006), 211-222., 2006
Hajdu András, Tóth Tamás: Approximating non-metrical Minkowski distances in 2D, KÉPAF07, (2007), Debrecen, Hungary, 54-62., 2007
Zs. Ruttkay, A. Fazekas, P. Rigó: Hungarian talking head according to MPEG-4, Proc. of Harmadik Magyar Grafika és Geometria Konferencia, 17-18 November, 2005, Budapest, Hungary, 16-23., 2006
Benedek Nagy, Ágota Orosz: Simple digital objects on Z^2, ICAI'07, 7th International Conference on Applied Informatics, Eger (előadásra elfogadva)., 2006
Benedek Nagy: Digital Geometry of Various Grids Based on Neighbourhood Structures, 6th Conference of Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition (KEPAF 2007), Debrecen (közlésre elfogadva)., 2007
Benedek Nagy: Nonmetrical Distances on the Hexagonal Grid Using Neighborhood Sequences, Pattern Recognition and Image Analysis 17 (2007), (közlésre elfogadva)., 2007
Robin Strand, Benedek Nagy: Distances Based on Neighbourhood Sequences in Non-Standard Three-Dimensional Grids, Discrete Applied Mathematics - DAM 155/4 (2007), 548-557., 2007
Benedek Nagy: Distances with Neighbourhood Sequences in Cubic and Triangular Grids, Pattern Recognition Letters 28 (2007), 99-109., 2007
R. Strand, B. Nagy, C. Fouard, G. Borgefors: Generating Distance Maps with Neighbourhood Sequences, DGCI 2006, Discrete Geometry for Computer Imagery, Szeged, Hungary, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4245, 295-307., 2006
Benedek Nagy: Geometry of neighborhood sequences in hexagonal grid, DGCI 2006, Discrete Geometry for Computer Imagery, Szeged, Hungary, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4245, 53-64., 2006
Benedek Nagy: Shadow-Pushdown Automata, WSEAS Transaction on Computers 5/11 (2006) 2565-2570., 2006
L. Szegedi, B. Nagy: Membrane computing and graphical operating systems, Journal of Universal Computer Science - JUCS 12/9 (2006) 1312-1331., 2006
B. Nagy: Reasoning by Intervals, Diagrams 2006, Fourth International Conference on the Theory and Application of Diagrams, Stanford, CA, USA, 145-147. (Lecture Notes in Computer Science - Lecture Notes i, 2006
Adrian-Horia Dediu, Renate Klempien-Hinrichs, Hans-Jörg Kreowski, Benedek Nagy: Contextual Hypergraph Grammars - A New Approach to the Generation of Hypergraph Languages, DLT 2006, Tenth International Conference DEVELOPMENTS IN LANGUAGE THEORY, Santa Barbara, CA, USA, 327-338. (Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4036), 2006
Benedek Nagy, Robin Strand: Approximating Euclidean Distance Using Distances based on Neighbourhood Sequences in Non-Standard Three-Dimensional Grids, IWCIA 2006, 11th International Workshop on Combinatorial Image Analysis, Berlin, Germany, 89-100. (Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4040), 2006
Benedek Nagy: On the Notion of Parallelism in Artificial and Computational Intelligence, Proceedings of the 7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, 2006, Budapest, Hungary, 533-541., 2006
Benedek Nagy: Left-most derivation and shadow-pushdown automata for context-sensitive languages, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Computers, Athens, Greece, 2006, 962-967., 2006
Benedek Nagy, Sándor Vályi: Solving a PSPACE-complete problem by a linear interval-valued computation, CiE 2006 Computability in Europe 2006: Logical Approaches to Computational Barriers, University of Wales Swansea, UK, 216-225., 2006
vissza »