Studies on the ability of human immunodeficiency virus activate latent human herpesvirus-6 and to infect NK cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43094
Type K
Principal investigator Gergely, Lajos
Title in Hungarian A humán immundeficiencia vírus látens humán herpeszvírus 6-ot aktiváló és NK sejteket fertőző képességének vizsgálata
Title in English Studies on the ability of human immunodeficiency virus activate latent human herpesvirus-6 and to infect NK cells
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Medical Microbiology (University of Debrecen)
Participants Andrikó, István
Bácsi, Attila
Beck, Zoltán
Borbély, Ágnes
Csoma, Eszter
Nagy, Etelka
Szabó, Judit Éva
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 11.994
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A macrophagok mind a humán herpeszvírus 6 A (HHV-6A), mind a humán immundeficiencia vírus 1 (HIV-1) fontos célsejtjei, így jelentős szerepet játszanak e két vírus disszeminációjában, patogenezisében. Ám a két vírus kölcsönhatását ezekben a sejtekben még nem tanulmányozták részletesen. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy macrophagokban van-e a HHV-6A-nak hatása a HIV-1 CCR5 koreceptort használó R5 variánsának replikációjára. Eredményeink alapján a HHV-6A szignifikánsan szuppresszálja a HIV-1 ezen variánsainak replikációját a kettősen fertőzött macrophagokban. HHV-6A hatására jelentős mennyiségű interleukin-8 (IL 8) és RANTES szekréciót mértünk. A CCR5 természetes ligandja a RANTES, receptorához való kötődése a receptor foszforilációját, homológ deszenzitizációját, majd internalizációját eredményezi. Ugyanakkor a CCR5 receptor működését heterológ módon más kemokin receptorok (CXCR1), így azok ligandjai is (IL-8) befolyásolhatják. Kettősen fertőzött sejtjeinken a CCR5 receptor expressziója és érzékenysége, így az R5 variáns HIV-1 törzsekkel szembeni fogékonyság is jelentős mértékben lecsökkent. A CCR5 koreceptorok csökkent érzékenysége, száma jelentős mértékű szelekciós nyomás lehet a CXCR4 kemokin koreceptort használó X4 variánsok felé, melyek megjelenése általában a betegség rossz prognózisát jelenti. Így tehát a HIV-1-fertőzésben igen gyakran reaktiválódó HHV-6 a HIV-1 R5 variánsaival szembeni fogékonyság csökkentésével az AIDS progresszió igen fontos kofaktora lehet.
Results in English
Human herpesvirus 6 (HHV-6) frequently reactivates in human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) infected patients, and is thought to be a cofactor in AIDS progression. Macrophages are targets and reservoirs of HIV-1 and HHV-6; hence, they have an important role in dissemination and pathogenesis of these viruses. Our study examined the effects of HHV-6A variant on replication of R5 variants of HIV-1 in macrophages. For this purpose, HIV-1 replication was investigated in macrophages infected with HIV-1 alone or along with HHV-6A. Our results demonstrated that HHV-6A significantly suppressed HIV-1 replication in coinfected cultures. HHV-6A infection resulted in increased secretion of RANTES and IL-8. RANTES is able to induce desensitization and internalization of CCR5, the chemokine coreceptor of R5 variants. In addition, IL-8 receptor activation results in cross-desensitization and cross-internalization of CCR5. We found that CCR5 sensitivity and expression level is diminished in HHV-6A-infected macrophage cultures compared with uninfected cells. Taken together, our results indicate that HHV-6A infection decreases the susceptibility of macrophages to R5 variants of HIV-1 in which the HHV-6A induced RANTES and IL-8 may have importance.
Full text http://real.mtak.hu/918/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Etelka Nagy, Zoltán Beck, Attila Kiss, Eszter Csoma, Béla Telek, József Kónya, Éva Oláh, Kálmán Rák, Ferenc D. Tóth: Frequent methylation of p16INK4A and p14ARF genes implicated in evolution of chronic myeloid leukemia from its chronic phase to acceleration, Europen Journal of Cancer 39: 2298-305 (2003), 2003
Etelka Nagy, György Veress, Krisztina Szarka, Eszter Csoma, Zoltán Beck: Frequent methylation of p16INK4A/p14ARF promoters in tumorigenesis of Epstein-Barr virus transformed lymphoblastoid cell lines, Anticancer Research 25: 2153-60 (2005), 2003
Eszter Csoma, Tamás Deli, József Kónya, László Csernoch, Zoltán Beck and Lajos Gergely: Human Herpesvirus 6A Decreases the Susceptibility of Macrophages to R5 Variants of Human Immunodeficiency Virus 1: Possible Role of RANTES and IL-8, Virus Research. (2006) 121 (2): 161-168, 2006
Back »