In vivo and in vitro study of drugs with abuse potential  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43095
Type K
Principal investigator Szabó, Gyula
Title in Hungarian Élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálata
Title in English In vivo and in vitro study of drugs with abuse potential
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Pathophysiology (University of Szeged)
Participants Dochnal, Roberta Beatrix
Gecse, Árpád
Jászberényi, Miklós
Lepránné Mezei, Zsófia
Mácsai, Mónika
Szony, Barnabás József
Telegdy, Gyula
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.956
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat az élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálatát tűzte ki célul. Tanulmányoztuk a központi idegrendszerben előforuló idegi növekedési faktor és számos neuropeptid (PACAP, ghrelin, endomorfin) hatását in vivo a morfin és nikotin hozzászokáshoz, valamint in vitro körülmények között a sejtmámbránból felszabaduló eikonazoidokra. A vizsgált peptidek hatásosan módosítják az élvezeti szerekhez való hozzászokás általunk vizsgált paraméterit. Figyelmet érdemel az a tény, hogy az endogén módon előforduló endomorfin módosult származéka az anyavegyületnél biológiailag hatásosabb és mint ilyen további fejlesztés céljából potenciális vegyületként jöhet szóba.
Results in English
This project is aimed at investigating the effects of drugs of abuse in vivo and in vitro. The effects of brain-derived neurotrophic factor and several neuropeptides (PACAP, ghrelin and endomorphine) were investigated on the behavioral effects of morphine and nicotine in vivo and on membrane-derived eicosanoid products in vitro. The peptides investigated can modify the behavioral response to drugs of abuse effectively under our experimental conditions. It should be emphasized that an endomorphine analogue is more efficient in biological response, than the parent molecule and it may serve as a potential candidate for future development.
Full text http://real.mtak.hu/919/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bagosi Zs., Jászberényi M., Bujdosó E., Szabó Gy., Telegdy Gy: The effects of endomorphins and diprotin A on striatal dopamine release induced by electrical stimulation-an in vitro superfusion study in rats, Neurochemistry Int. 49, (7) 665-668., 2006
Kovács, A., Mihály, A., Komáromi, Á., Gyengési, E., Szente, M., Weiczner, R.., Krisztin-Péva, B., Szabó, G. and Telegdy G: Seizure, neurotransmitter release and the expression of c-fos are closely related in the striatum in 4-aminopyridine-treated rats, Epilepsy Research 55,117-129., 2003
Hajdú É., Mezei Zs., Csányi G., Gecse Á., Vajda Sz., Leprán I.: Eicosanoid synthesis of platelets and vessels isolated from rats with hypertension, Acta Physiologica Hung., 91, 298-299., 2004
Mezei Zs, Csányi G, Hajdú É, Szabó Gy, Farkas T,Vajda Sz, Leprán I.: Effect of unsaturated fatty acid diet on the platelet eicosanoid in the seizure rats, Acta Physiologica Hung., 91, 329-331, 2004
Csányi G., Mezei Zs., Flesch T., Telegdy G., Szabó G., Leprán I.: Possible mechanism of vascular dyfunction in streptozotocin-induced diabetic rats., Acta Phys. Hung. 93.161., 2006
Zsolt Kopniczky, Roberta Dochnal, Mónika Mácsai, Ágnes Pál, Gusztáv Kiss, András Mihály, Szabó Gyula: Alterations of behaviour and spatial learning after unilateral entorhinal ablation of rats, Life Sciences 78. 2683-2688, 2006
Mácsai M, Dochnal R, Tóth G, Szabó Gy: Investigation of ghrelin-28 and ghrelin-27, Acta Physiologica Hungarica 92, 283, 2005
Dochnal R, Mácsai M, Tóth G, Szabó Gy: The effect of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on nicotine-induced analgesia in mice, Acta Physiologica Hungarica 92, 253, 2005
Szabó, G.: Központi idegrendszeri mechanizmusok az alkohol és kábítószer hozzászokás vizsgálatában, Cephalgia Hungarica 15 54-55., 2005
Mezei Zs., Csányi G., Flesch T., Gecse Á., Szabó Gy: Effect of nicotine on the synthesis of eicosanoids in isolated platelets and aorta., Acta Phys.Hung. 93, 211., 2006
Szabó Gy., Dochnal R., Tóth G., Mácsai M: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide affects nicotine- induced analgesia in mice, Chinese Journal of Pathophysiology 22 (13) 141., 2006
Back »