Stable isotope studies on ocean crust remnants  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43098
Type K
Principal investigator Demény, Attila
Title in Hungarian Óceáni kéregmaradványok stabilizotópos vizsgálata
Title in English Stable isotope studies on ocean crust remnants
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Institute for Geochemical Research HAS
Participants Nagy, Géza
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.968
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vizsgált ofiolitos összletekből a fontosabb kőzettipusok feldolgozása, számos elektron mikroszondás és stabilizotóp-geokémiai elemzés történt meg. A fluidumzárvány-elemzések céljából laboratóriumi módszerfejlesztést végeztünk. Egyes gabbrók és szerpentinitek megőrizték a köpenyeredetre utaló d18O értékeket, míg mások erős 18O-dúsulást mutatnak, amit kis hőmérsékletű szerpentinesedéshez, vagy 18O-dús fluidumokkal történt izotópcseréhez köthetünk. A csapadékvíz-beáramlás mértéke meglehetősen alárendelt lehetett. Az összetételi eloszlások alapján feltételezhetjük a magmás eredetű ofiolitos kőzetegyüttes és az üledékes sorozatból felszabaduló fluidumok kölcsönhatását. A tengervíz/kőzet kölcsönhatással járó óceáni metamorfózisra jellemző erős D-dúsulás nem jelent meg a vizsgált kőzetekben. A plagiogránitok gránátja az oxigénizotóp-összetételi elemzések alapján egyértelműen metaszediment eredetűnek bizonyult. A Kőszeg-Rohonci Penninikum és a Melléte-Darnó-Szarvaskő sorozat kőzeteinek H és O izotópösszetételi eloszlása hasonló képet mutat a lassú kinyílást mutató óceáni kéregösszletekben megfigyelt összetételi tartományokhoz. A vizsgált összletek szubdukciója az eredeti köpenyösszetételi tartománytól erősen eltérő fluidumot szabadít fel, ami a köpenybe kerülve annak stabilizotóp-geokémiai módszerekkel kimutatható metaszomatózisát okozhatta, összhangban a magmás kőzeteken kapott eredményekkel.
Results in English
The main rock types of the studied ophiolitic complexes were sampled as well as numerous electron microprobe and stable isotope analyses were conducted. Methodological laboratory development was also made for fluid inclusion analyses. Some of the gabbros and serpentinites have preserved their original mantle-like O isotope compositions, while others show strong 18O-enrichment due to low-temperature serpentinization or isotope exchange with 18O-enriched fluids. The infiltration of meteoric water was subordinate. On the base of stable isotope data distributions an interaction between the ophiolitic complex and the fluids released from the metasedimentary rocks can be assumed. The strong D-enrichment characteristic for seawater/rock interaction during oceanic metamorphism has not been observed in the studied rocks. The oxygen isotope compositions of garnet of plagiogranites have proven a sedimentary origin. The H and O isotope compositions of the Kőszeg-Rechnitz and the Meliata-Darnó-Szarvaskő series shows similar distributions to the isotope ranges observed for oceanic crustal complexes formed by slow spreading. The subduction of the studied complexes would have released fluids having significantly different compositions from the primary mantle ranges. The mantle metasomatism caused by such fluids can be detected by means of stable isotope geochemistry, in accordance with earlier results obtained on magmatic rocks of the Pannonian region.
Full text http://real.mtak.hu/922/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Demény A; Vennemann TW; Koller F: Stable isotope compositions of the Penninic ophiolites of the Kőszeg-Rechnitz series, Geophysical Research Abstracts 8, 07202,, 2006
Demény A; Horváth P; Vennemann TW; Koller F: Stable isotope compositions of ocean crust remnants in the Carpathian Basin: metamorphic events and subduction-related mantle metasomatism, Geophysical Research Abstracts 9, 07785,, 2007
Demény A; Vennemann TW; Koller F: Stable isotope compositions of the Penninic ophiolites of the Kőszeg-Rechnitz series, Acta Geologica Hungarica, 2007
Demény A; Siklósy Z: Combination of off-line preparation and continuous flow mass spectrometry: D/H analyses of inclusion waters, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2007
Back »