Gravity lineament map of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43100
Type K
Principal investigator Bodoky, Tamás János
Title in Hungarian Magyarország gravitációs lineamenstérképe
Title in English Gravity lineament map of Hungary
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Kutatási Főosztály (Geological and Geophysical Institute of Hungary)
Participants Balla, Zoltán
Gulyás, Ágnes
Kiss, János
Prácser, Ernő
Vértesy, László
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.477
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben felépített Országos Gravitációs Adatbázis, amely több mint 380000 mérési pontot tartalmaz, országos fedettséget biztosít. Első lépésben elkészítettük az 500000-es Bouguer-anomália térképet, amit kisebb módszertani ismertetővel publikáltunk a Geophysical Transactions (2006. Vol. 45, No. 2) számában. Ezután a gravitációs anomáliák sűrűség-, mélység- és méret-függését vizsgálatuk. Az eredmények azt mutatták, hogy a gravitációs anomáliatér spektrális jellege független a sűrűségkontraszttól, a test méretétől és azt elsődlegesen a hatók mélysége határozza meg. Szűrési és képfeldolgozási munkák eredményeként több transzformált térkép is készült, amelyek lineamens kijelölésre alkalmasak voltak. Az utolsó fázisában elvégzett feldolgozásaink során a lineamenseket automatikus (horizontális gradiens módszer, Euler 3D módszer) és a félautomatikus (automatikus + manuális) eljárásokkal jelöltük ki. A feldolgozások során meghatároztuk a legfontosabb gravitációs lineamenseket és a lineamens rendszer bekerült az ELGI országos geofizikai alaptérképei közé. Az eredményeinket számos előadáson bemutattuk, a legérdekesebb lineamenseket a Magyar Geofizika (2006. 47. évfolyam, 2. szám) cikkében publikáltuk. Meggyőződésünk, hogy az eredményeink számos más kutatási témának szolgáltatnak földtanilag hasznos információt és az OTKA keretén belül végzett módszertani kutatásaink újabb kutatási célokat generáltak.
Results in English
The National Hungarian Gravity Database developed by Eötvös Loránd Geophysical Institute consists of more than 380000 measured data, which cover the whole country. In the first stage we have constructed the Bouguer anomaly map of Hungary (scale 1:500000) and later published it with a small methodological guide in Geophysical Transactions (2006. Vol. 45, No. 2). After that we have studied the dependence of the anomalies from density contrast, depth and the size of the causative bodies. The results showed that spectral behavior depends only on the depth of the causative body, and is independent of density contrast and size of the body. Using different filtering and image processing methods on gravity map, we have created a lot of different maps to detect the gravity lineaments. In the last stage of the work gravity lineaments were designed using automatic (horizontal gradient method, Euler 3D method) and semiautomatic (automatic + manual) methods of line detection. The main gravity lineaments were determined and the system of lineaments was archived and put into the country size geophysical base maps of ELGI. Our results were presented on many conferences and the most interesting line structures were published in Hungarian Geophysics (2006. Vol. 47, No.2.). We think that our results gave important geological information for many other research themes and showed a lot of new interesting scientific purposes.
Full text http://real.mtak.hu/923/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss J., Vértesy L., Gulyás Á., Prácser E.: Magyarország gravitációs lineamens térképe (kezdeti lépések), Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója, 2004
dr. Bodoky T., Kiss J., Gulyás Á., Prácser E., Vértesy L.: Magyarország gravitációs lineamens térképe I., Nemzetközi Geofizikai-Földtani-Fluidbányászati-Környezetvédelmi Vádorgyűlés, 2003
Kiss j., Gulyás Á.: Magyarország Bouguer-anomália térképe (M=1:500000), Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2005
Kiss J.: Magyarország gravitációs Bouguer-anomália térképe, Geophysical Transactions (2006, Vol. 45. No. 2), 2006
Kiss J.: Magyarország gravitációs lineamenstérképe - első eredmények, Magyar Geofizika (2006, 47. évfolyam. 2. szám), 2006
Kiss J. Gulyás Á., Prácser E., Vértesy L.: Magyarország gravitációs lineamenstérképe, Geotudományi Ankét, Nagykanizsa, 2005
Kiss J. Gulyás Á., Prácser E., Vértesy L.: Magyarország gravitációs lineamenstérképe, 30 éves a KNP, Kecskemét, 2006
Vértesy L., Kiss j., Gulyás Á.: Magyarország nagyszerkezeti vonalai és a gravitációs lineamensek, MGE vándorgyűlés, Zalakaros, 2006
Kiss J., Szalma E.: Mit jelez a tündérrózsák és a gravitációs tér kapcsolata?, MGE vándorgyűlés, Zalakaros, 2006
Back »