Criminal law of Public Administration - EU  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43102
Type K
Principal investigator Máthé, Gábor
Title in Hungarian A közigazgatási büntetőjog - EU
Title in English Criminal law of Public Administration - EU
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences
Participants Kis, Norbert
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.285
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatásnak közvetlenül a szabálysértési kodifikációhoz kapcsolódó eredményeként a szabálysértési törvény reformjának elméleti alapjait tisztázó négy ív terjedelmű tanulmány készült. Angol nyelvű publikációt jelentettek meg European Administrative Penal Law címmel (Budapest, 2004., 184.p.). A tanulmány vizsgálja a nem-büntetőjogi represszió eszközrendszerét, ezen belül a közigazgatási represszió terjedését, a közigazgatásellenesség jogi természetét, a közigazgatási szankciókat, a közigazgatási felelősség kérdését, az angol, a francia és a német rendszert, a szervezetekkel szembeni igazgatási repressziót, valamint az EU adminisztratív büntető szankció rendszerét. A kutatás eredményeként elkészült átfogó magyar nyelvű monográfia az Európai közigazgatási büntetőjog című könyv (Budapest, HVG Orac, 2006.), amely 2006. októberében jelenik meg. A közigazgatási büntetőszankciók anyagi jogi alapkérdései közül a közigazgatási büntetőszankciók alanyi és az egyéni felelősség feltételeit, a közigazgatási büntetőszankciók rendszerét és azok jogrendszerbeli helyét mutatja be. Az eljárásjogi alapkérdésekhez kapcsolódóan a „fair eljárás” elveinek érvényesülését és a fórumrendszer problémáját vizsgálja. A közigazgatási büntetőszankcionálás rendszerének három európai típusát különbözteti meg, valamint bemutatja az Európai Unió közösségi érdekeit védő büntetőszankciók rendszerét és a tagállamok közötti együttműködés formáit a nemzeti és a közösségi represszió területén.
Results in English
The first result achieved in the program is directly related to the legislation of the Hungarian regulatory offences (the Law Reform Report (80 pages)). The participants of the program published 4 studies on the European Administrative Penal Law in English (Budapest, 2004, 184.) This study seeks to clarify the distinctions between different classes of offences, and the significantly different sanctions and procedures that arise where an act results in an administrative penal process. The studies examine more closely the extension of administrative repression, the legal nature of administrative (regulatory) offences and the legal character of administrative sanctions. The main scientific result of the program is an overall textbook on the European Administrative Penal Law. The authors deal with some of the basic issues of substantive law in this matter, such as the responsibility criteria, the system of the administrative punitive sanctions and its relation to other branches of the legal system. The authors set up the basic standards of the administrative penal procedure in the light of the principle of the fair trial. The research points out a 3–types differentiation concerning European national systems of administrative repression. The book aims to describe administrative sanctioning policy of the EU, as well as the inter-state cooperation with regard to the enforcement of the national and EU-level administrative sanctions.
Full text http://real.mtak.hu/925/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kis Norbert – Máthé Gábor – Nagy Mariann: Európai közigazgatási büntetőjog, Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára, 2006
Máthé Gábor: A magyar szabálysértési jog kodifikációja, Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára, 2006
Kis Norbert: A felelősségi elv hanyatlása, Györgyi Kálmán Ünnepi Kötet, 2004
Kis Norbert: A szervezetekkel szembeni közigazgatási represszió felelősségtani problémái de lege ferenda, Lőrincz Lajos Ünnepi Kötet, 2005
Kis Norbert - Máthé Gábor: European Administrative Penal Law, Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára, 2004
Back »