A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43105
típus K
Vezető kutató Pál Ágnes
magyar cím A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére
Angol cím The effects of border area location on the develpoment of urban space
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudomány Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Pál Viktor
Tóth Krisztina
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.632
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hipotézisünk szerint egy államhatár mentén fekvő város belső terének fejlődését módosítja határmenti fekvése. Ez nagymértékben meghatározza a városba települő multinacionális vállalatok, és más kereskedelmi és szolgáltató intézmények telephelyválasztását, mely napjainkban a város egyik fő funkcióját képezi. Átalakítja kiskereskedelem térbeli struktúráját, a vállalkozások tulajdonosi összetételét, profilját, továbbá hat az ingatlanpiacra. E hipotéziseket Szeged példáján igazoltuk a kereskedelem térbeliségének vizsgálatával. 2005 őszén kérdőíves felmérést végeztünk, feltérképeztük Szegeden belül a fő közlekedési útvonalak melletti kiskereskedelmi bolthálózatot. A kb. 500 üzlet tulajdonosával vagy vezetőjével kérdőívet töltettünk ki. A válaszok alapján tematikus térképeket készítettünk, s megállapítottuk, hogy hol helyezkednek el azok az üzletek, amelyek határon túli vásárlókra építik vállalkozásukat. Összességében igazolódni látszik, hogy a határ menti fekvés jelentős szerepet játszik Szeged kiskereskedelmének és egyéb szolgáltatásainak életében, s a határon átnyúló kereskedelem stabilnak tűnik annak ellenére, hogy az azt létrehozó előnyök aránya csökkent. A határon túli forgalom által érintett üzletek a fő közlekedési utak mentén a város különböző részein egyaránt megtalálhatók, s nem koncentrálódnak a város államhatárhoz közelebb eső részére.
kutatási eredmények (angolul)
According to our hypothesis border zone location has a transformative role in the development of urban space. For multinational and commercial companies as well as for other service providers it determines the choice of place of business. This feature is one of the main features of urban characteristics these days. Border zone location also transfrorms the spatial structure of small trade, the composition of business ownership as well as business profiles and it also has an impact on the real estate market. The above hypotheses have been proved through the analysis of the spatial structures of commercial businesses in Szeged. The investigation was carried out in the fall of 2005 by using questionnaires. Then a network of retail shops was mapped, businesses, which are located along the main roads. The owners of about 500 businesses were asked to fill in the questionnaires. On the basis of their answers thematic maps were drawn and the location of those businesses was identified which rely on customers from across the border. In summary it seems justifiable that border zone location plays a significant role in Szeged’s retail businesses, services and transborder trade. Businesses appear stable in spite of the fact, that advantages of border zone location have recently been diminishing. It has also been proved that the businesses, which were opened in order to utilise these advantages can be found near main roads as well as in other places all over the town, so their location does not depend on the nearness of the national border.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/927/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pál Ágnes: A magyar etnikai kisebbségek népességföldrajzi vizsgálata a DKMT Eurorégióban, Pécs, Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európánam. 2006. november 24-25. (megjelenés alatt), 2006
Pál Ágnes: A Dél-Alföldi határvidék, Bornus Nyomda, Pécs p 235, 2004
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulásának jellemzői, Szakmai Tudományos Közlemények, Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Kutatóhely és a Magyar Honvédség Térképészeti Szolgálat Kaidványa, Budapest pp. 149-158., 2004
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulása, Földtani Kutatás XLI. évfolyam 3-4. szám pp. 41-45., 2004
Pál Ágnes: Centrumhelyzetben az ország peremén: Szeged, SZTE SZÉF VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia Abstarct kötet p.75., 2006
Pál Ágnes: Fejezetek a a határ menti települések és kistérségek vizsgálatából, Partiumi Szemle, Nagyvárad (megjelenés alatt), 2005
Pál Ágnes: Régióközpont az ország peremén átalakuló gazdasági szerkezettel, Pécs, HUNGEO 2006. augusztus 20-26. (Abstract kötet)p. 18., 2006
Pál Ágnes - Pál Viktor: A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére, Kiss A. – Mezősi G. – Sümeghy Z. szerk.: Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona tiszteletére. pp. 561-569., 2006
Pál Ágnes - Pál Viktor: A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére., Bevásárlóközpontok Jelene És Jövője Tudományos Konferencia. Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom 2006. november 9. (megjelenés alatt), 2006
Pál Ágnes: Szeged: in central Position on the Country's periphery, Temesvári Egyetem, 2006. június 10-16. (megjelenés alatt), 2006
Pál Ágnes - Pál Viktor: Magyarország ipari térszerkezetének változása, különös tekintettel a Dél-Alföld régióra, Temesvári Egyetem, 2006. május 19-21. (megjelenés alatt), 2006
Pál Ágnes: Centrumhelyzetben az ország peremén: Szeged, SZTE SZÉF VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia CD ROM ISBN 963482577x, 2006
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros Eurorégió helye a Kárpát-medencében és gazdasági jellemzői, Temesvári Egyetem (megjelenés alatt), 2006
Pál Ágnes - Herendi István: The ongoing Process of the Danube-Körös-Maros-Tisza Euroregion, Columbia University, New York p 20, 2005
Pál Ágnes: Falvak, városok, eurorégió a Dél-Alföld határvidékén, A népességtől a természeti erőforrásokig. Tiszteletkötet Rétváry László 70. születésnapjára. szerk. Kiss É. Sopron, NYME Közgazdaságtudományi Kar pp. 147-163., 2006
Pál Ágnes - Győri Ferenc: Régióközpont az ország peremén (A hagyományalapú fejlődés lehetőségei Szegeden), III. Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei, MTA FKI, Budapest, CD ROM ISBN: 9639545120, 2006
Pál Ágnes: Die Grenzüberschreitende Lage und Szeged, Európai Kihívások III. Tudományos Konferencia, SZTE SZÉF Szeged, Gulyás L- Baló T. szerk. pp. 228-233., 2005
Pál Ágnes: Határmentiség - városok - eurorégiók fejlődési folyamatai a Dél-Alföld példáján, Határok és Eurorégiók. Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged, szerk. Szónokyné Ancsin G. (megjelenés alatt), 2005
Pál Ágnes: On Developmental Carasterictics of the Danube-Kris-Maros-Tisa Euroregion, Timisoara Colocviul National the Geography (Absztrakt kötet) pp. 74-75., 2005
Pál Ágnes: On Developmental Carasterictics of the Danube-Kris-Maros-Tisa Euroregion, Timisoara Colocviul National the Geography CD ROM Ed. Vert, C. This work cuntains a CD with the articles in ex tenso, 2005
Pál Ágnes: The economic carasteristics of the Danube-Kris-Maros-Tisa Euroregion, Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia kiadványa, Kecskemét, szerk. Nagyné Fehér I. pp. 160-166., 2005
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulásnak jellemzői, VI. nemzetközi Élelmiszertudományi KOnferencia előadásainak összefoglalói, szerk. Hodúr C., Szeged, pp. 126-128., 2004
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulásnak jellemzői, VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia CD ROM ISBN: 9634826776, 2004
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió társadalmi-gazdasági jellemzői, A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete szerk. Barton G. - Dormány G. - Rakonczai G. p. 168., 2004
Pál Ágnes: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió társadalmi-gazdasági jellemzői, A Magyar Földrajzi Konferencia CD ROM ISBN: 963482687-3, 2004
Pál Ágnes: A Dél-Alföld határmenti kistérségeinek társadalmi-gazdasági problémái, A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után. Szerk.: Csapó T. - Kocsis Zs. - Lenner T. Szombathely, pp. 257-268., 2004
Pál Ágnes: Socio-economic development and possibilities for cooperation in the assymetrical border zones of the southern great plain region in Hungary, SZTE SZÉF Főiskolai Kar Európai Kihívások II. Tudomáynos Konferencia pp. 171-176., 2003
Pál Ágnes: A Dél-Alföld ország határ mentén fekvő kisvárosainak vizsgálata, Határok és Határmentiség az átalakulóü Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia, szerk. Süli-Zakar I. Debrecen, pp. 92-102., 2003
Pál Ágnes: A Dél-Alföld ország határ mentén fekvő kisvárosainak vizsgálata, Határok és Határmentiség az átalakulóü Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia, szerk. Süli-Zakar I. Debrecen, pp. 92-102., 2003
Pál Ágnes - Győri Ferenc: Nyitott városkapuk - Szeged ujjászületésének régi-új lehetőségei, Területfejlesztési Egyesület Szegedi Tudományos Nap (megjelenés alatt), 2006
Boros Lajos - Pál Viktor: Óriások és törpék. A szegedi bevásárlóközpontok kereskedelem- és térformáló hatása, Nemzetközi Konferencia, Szeged. 2005. november 17-18. (megjelenés alatt), 2005
vissza »