The Institutional System of Hungarian Literature 1760-1830  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43107
Type K
Principal investigator Thimár, Attila
Title in Hungarian A magyarországi irodalom intézménytörténete 1760-1830
Title in English The Institutional System of Hungarian Literature 1760-1830
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Ajkay, Alinka
Császtvay, Tünde Marianna
Hegedüs, Béla
Jászberényi, József
Labádi, Gergely
Rákai, Orsolya
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az irodalmi intézménytörténeti kutatások megindulása jelentős fordulópont a hazai irodalomtörténet-írásban. Részben megindult e nagyon fontos területnek a szisztematikus feldolgozása, részben megszületett az irodalmi intézménytörténeti adatbázis, és ezzel párhuzamosan több kisebb kutatás és publikáció született e témában. Az irodalmi intézménytörténeti adatbázist sikerült közzé tenni az interneten, s azt onnan bárki szabadon letöltheti: www.intezmenytortenet.hu. A honlapról az intézménytörténeti adatbázis mellett a cenzúratörténeti adatbázis is letölthető, amely a magyarországi cenzúra történetének 18. századi történetére vonatkozóan tartalmaz fontos adatokat. A kutatás során több publikáció szültetett, többször rendeztünk előadást, illetve ülésszakot az MTA Irodalomtudományi Intézetben, s a kutatás lezárásaképpen egy új sorozat, az Irodalmi Intézménytörténeti Tár megindítását kezdtük el. Az első könyv 2007 első felében lát napvilágot.
Results in English
That was an important turn point, when the research of the institutional system of Hungarian literature has began. First of all, processing of this very important topic has started, on the other hand the Database of the institutions of Hungarian literature was made, and third times, there were many little search in this theme, and we published our results. The Database of the institutions of Hungarian literature was published on the internet, so anyone can download it from the www.intezmenytortenet.hu website. The Database of history of censorship also can be downloaded from this site. It considers data form the history of censorship in Hungary in the 18. century. Many publications were born in this four years, and we made some little conference in the Institute of Literary Studies of Hungarian Academy of Sciences. We started new series, its title is Thesaurus of Institutional System of Literature. The first book will be published in the first half of 2007.
Full text http://real.mtak.hu/928/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Thimár Attila, szerk.: Régi hagyományok - új keretek, Irodalmi INtézménytörténeti Tár 1., 2007
Thimár Attila: A módszer határterületei, Irodalomtörténeti Közlemnyek, 2005
Jászberényi József: A bécsi Staatsarchiv szabadkőműves kincsei, Kelet, 2005/1-2, 60-64, 2005
Jászberényi József: Festetich György és a szabadkőművesség, Emlékülés Festetich György születésének 250. évfordulóján, 2005
Labádi Gergely: Kéziratos források az irodalmi intézménytörténeti kutatások tükrében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2005
Back »