Perspektives of performance management models in public and nonprofit sectors - Trends for the next decades in the Hungarian economy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43109
Type K
Principal investigator Drótos, György
Title in Hungarian Teljesítménymenedzsment modellek perspektívái a közszolgálati és nonprofit szektorban - Trendek és hatások a magyar gazdaság következő évtizedeiben
Title in English Perspektives of performance management models in public and nonprofit sectors - Trends for the next decades in the Hungarian economy
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Management (Budapesti Corvinus Egyetem)
Participants Bodnár, Viktória
Csedő, Zoltán
Kristóf, Tamás
Lázár, László
Móricz, Péter
Révész, Éva
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 8.034
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
• Kérdőíves és esettanulmányos vizsgálatok megvalósítása. Az adatok feldolgozása, a kutatási tervben ismertetett 4 hipotézis ellenőrzése, további következtetések levonása. • Részvétel 7 nemzetközi konferencián 9 saját előadással (az abstractokat és papereket előzetesen szakmai zsűri értékelte és szűrte). Ezen belül rendszeres megjelenés Európa szervezetkutatóinak legrangosabb konferenciáján (EGOS) és a Cranfield University által kétévente szervezett, a teljesítménymenedzsment témában világvezetőnek számító PMA konferenciákon. • Több mint 15 publikáció, 60%-ban angol nyelven a közszolgálati és nonprofit szervezetek stratégiaalkotásával, teljesítménymérésével, s mindezek informatikai támogatásával kapcsolatban. • További publikációk, többek között a Közszolgálati szervezetek vezetése c. tankönyv kiadása előkészületben (2007-ben). • 6 hazai konferencia-előadás a közszolgálati szervezetek teljesítményértékelési rendszereinek népszerűsítése érdekében a magyar kormány, helyi önkormányzatok és egyetemek magas szintű képviselői előtt. • Az első hazai internetes „Teljesítménymenedzsment portál” kialakítása: szakmai koncepcionális terv, technológiaválasztás, design, az adatfeltöltés felelősségi rendszere, technológiai megvalósítás. (http://mgmt.uni-corvinus.hu/teljesitmeny/)
Results in English
• Realization of the planned questionnaire-based survey and the case study research. Processing data, verification of 4 hypotheses set forward in the original research plan, and making further conclusions. • Participation in 7 international conferences with 9 own lectures (abstracts and papers have been evaluated and filtered by professional referees in advance). As part of this, regular attendance of the most prestigious conference of European organization researchers (EGOS) and the world leading biannual performance management conference organized by the Cranfield University (PMA). • More than 15 publications, 60% of which is in English, in the field of strategy making and performance measurement of public and nonprofit organizations as well as the IT support of these operations. • Further publications in progress, including a book titled “Management of Public Organizations” to be realized in 2007. • 6 Hungarian conference lectures in front of the high level representatives of the Hungarian Government, local municipalities, and universities to popularize the usefulness of performance management systems for their institutions. • Construction of the first Hungarian “Performance Management Portal” on the internet: conceptual plan, technology selection, design, setting responsibilities for content, technical realization. (http://mgmt.uni-corvinus.hu/teljesitmeny/)
Full text http://real.mtak.hu/929/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodnár Viktória, Dankó Dávid, Drótos György, Kiss Norbert, Molnár Márk, Révész Éva: The Performance of Local Health Provision Networks - The Case of the Hungarian Managed Care Organizations, Papers of the 22nd EGOS Colloquium. Bergen, Norway, July 6-8, 2006
Drótos György, Gast Károly, Móricz Péter és Vas György: Az információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség, A versenyképesség kutatás műhelytanulmány-sorozat 28.sz. kötete. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2005
Drótos György: Áldás vagy átok? – Információtechnológia a tudásmenedzsment kezdeményezésekben, In: Noszkay Erzsébet (szerk.): Megragadni a megragadhatatlant… Tudásmenedzsment elméleti és módszertani közelítésben. N. & B. Kiadó, Budapest, 2006
Kiss Norbert: Networks and Network Performance in the Public Sector, Papers of the International Conference on Economics and Management of Networks, Budapest, Hungary, 15-17 September, 2005
Bodnár Viktória, Drótos György, Révész Éva: Perspectives of Performance Management Models in Hungarian Public and Nonprofit Organizations, Papers of the 8th International Research Symposium on Public Management, Budapest, Hungary, 31 March - 2 April, 2004
Bodnár Viktória, Drótos György, Révész Éva: Adaptation of Performance Management Methods in Not-for-profit Organizations – The Role of Top Managers, Papers of the 20th EGOS Colloquium, Ljubljana, Slovenia, July 1-3, 2004
Bodnár Viktória, Drótos György, Kiss Norbert, Révész Éva: From a Written Strategy to Manageable Performance – Analysis of Motivations to Implement Performance Management Systems in Public Sector Organizations, Papers of the 4th International Conference on Theory and Practice in Performance Measurement, Edinburgh, UK, 28-30 July,, 2004
Bodnár Viktória, Dankó Dávid, Drótos György, Kiss Norbert, Molnár Márk, Révész Éva: The Impact of the Institutional Setting of Health Provision on Network Performance – The Case of Managed Care Organizations in Hungary, Papers of the 5th International Conference on Theory and Practice in Performance Measurement. London, UK, 25-28 July, 2006
Bodnár Viktória, Dankó Dávid, Drótos György, Kiss Norbert, Révész Éva: Performance Measurement in a Transforming University Setting, Papers of the 3rd Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, September 22-23, 2005
Drótos György, Gast Károly, Móricz Péter: Network-catalyst Sunbooks Ltd. Attempts to Transform the Hungarian Book Trade, Papers of the International Conference on Economics and Management of Networks, Budapest, Hungary, 15-17 September, 2005
Drótos György, Móricz Péter: Critical Factors of Attracting Supply Chain Network Members to Electronic Marketplaces: The Case of Sunbooks Ltd. and the Hungarian Book Trade, Society and Economy, Vol. 28, pp. 147-164, 2006
Drótos György: Információtechnológia és változásvezetés, In: Bakacsi Gyula - Balaton Károly - Dobák Miklós (szerk): Változás és vezetés. Aula, Budapest, 2005
Drótos György, Móricz Péter: Changing Structure and Identity of Virtual Organizations: The Case of the Hungarian Electronic Library, Papers of the 22nd EGOS Colloquium. Bergen, Norway, July 6-8, 2006
Bodnár Viktória, Dankó Dávid, Drótos György, Kiss Norbert, Kováts Gergely, Révész Éva: Performance Measurement in a Transforming University Setting, Papers of the 22nd EGOS Colloquium. Bergen, Norway, July 6-8, 2006
Drótos György: Közszolgálati szervezetek stratégiai vezetése, In: Antal-Mokos Zoltán, Balaton Károly, Drótos György és Tari Ernő: Stratégia és szervezet. Sapientia, Kolozsvár, 2005
Drótos György: Információtechnológia és stratégia, In: Antal-Mokos Zoltán, Balaton Károly, Drótos György és Tari Ernő: Stratégia és szervezet. Sapientia, Kolozsvár, 2005
Drótos György, Tóth András: Előszó David Osborne – Peter Hutchinson: A kormányzás ára c. könyvének magyar kiadásához, Alinea – IFUA, Budapest, 2006

 

Events of the project

 
2020-02-12 13:06:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »