Olvasásmegértés, műfajismeret és jelentéskonstrukció. (A műfajok és szerepük az olvasásmegértésben és a jelentéskonstrukcióban 10-18 éves korban)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43116
típus K
Vezető kutató Cs. Czachesz Erzsébet
magyar cím Olvasásmegértés, műfajismeret és jelentéskonstrukció. (A műfajok és szerepük az olvasásmegértésben és a jelentéskonstrukcióban 10-18 éves korban)
Angol cím Reading comprehension, genre and the constuction of meaning
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pedagógiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Molnár Edit Katalin
Vidákovich Tibor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk célja, hogy az írott szövegek megértése képességének eredményesebb fejlesztése érdekében feltárjuk a képesség olyan komponenseit, mint a műfajok ismerete és szabályainak alkalmazása. Eredményeink is igazolták, hogy a műfajok az írásbeli diskurzusformákban orientáló szerepet játszanak a megértésben és a jelentéskonstrukcióban. Az iskolai tanulás alapvetően írott szövegek önálló megértésén, feldolgozásán, a jelentéskonstrukción múlik. A különböző iskolai műfajoknak jelentősen eltérnek a strukturálási-, nyelvhasználati- és kulturális szabályai, ennek következtében megértésük keretei is mások. Az iskolai írásbeli nyelvhasználatban főleg a leíró, érvelő típusú műfajok gyakoriak. Projektünkben összegyűjtöttük az elemzendő központi tanterveket és különböző változataikat, leszűkítettük a vizsgálandó intervallumot az elmúlt 15 évre. Az elméleti, feltáró munkára alapozva elkészítettük a mérés eszközeit és elvégeztük a mérést (a publikációk mellékelve). Az adatfeldolgozás és értékelés jelenleg is folyik. Az alapelemzéseket már publikáltuk, de az eredmények iskolai tanításban való alkalmazására vonatkozó ajánlások megírása még elvégzendő feladatunk. Az alapelemzéseket és összefüggésvizsgálatokat először magyar- és angol nyelven konferenciákon, majd magyarnyelvű szakmai tanulmányokban publikáltuk. Jelenleg előkészítés alatt áll a tanulók műfajismeretéről egy angol nyelvű közlemény írása is.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our research was to explore complex components of reading comrehension ability to enable a more succesful development of this ability. The investigated components included knowledge of genres and the application of genre specific rules. Our results confirmed that genres in written discourse play an orienting role in comprehension and in meaning construction. The success of school learning depends primarily on a self-reliant comrehension and processing of written texts, that is, on meaning construction. Structural conventions diverge greatly in different academic genres, as a result, the frames of comprehension doffer, too. There are typical genre differences in every school subject's curricula, textbooks and teaching materials. In the first year of the research project we were engaged in setting up the theoretical framework of the investigation. We collected the central curricula and their variants for analysis. The following year assessment instruments were constructed and data collection was comleted (please find enclosed the appropriate publications). Data analysis and evaluation are still in progress. Resolts of basic analyses have already been published, but making recommandations concerning the application of our research results in school context is a task to be accomlished in near future. The results of basic statistical analyses were first made public in conferences, and in Hungrian academic journals. At present, an article in English on students' genre knowledge is being prepared.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/933/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vidákovich Tibor -Cs. Czachesz Erzsébet: Középiskolás tanulók szókincse, a szókincsmélység és a szövegértés összefüggései, Modern Nyelvoktatás, 2006. 2. 16-29., 2006
Cs. Czachesz Erzsébet: Változó perspektívák az olvasási képesség pedagógiai értelmezésében, Iskolakultúra, 10, 44-53, 2005
Vidákovich Tibor, Cs. Czachesz Erzsébet: The vocabulary depth of secondary school students, 11th biennial EARLI-Conference, Nicosia, Cyprus, 2005
Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasás és nyelvhasználat a kéttannyelvű oktatásban, 21nd World Congress on Reading, Budapest, 9., 2006
Molnár Edit Katalin: Az olvasásképesség és iskolai tanulás, In: Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (szerk., 2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Budapest, Dinasztia Kiadó., 2006
Molnár Edit Katalin: A műfaji tudás és tanítása, In: Józsa Krisztián (szerk., 2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Budapest, Dinasztia Kiadó., 2006
Vidákovich Tibor: Diagnostic assessment of reasoning skills and word problem solving, Northumbria EARLI SIG Conference, 2006
Cs. Czachesz Erzsébet-Erdélyi Árpád:: Az olvasási stratégiahsználat és a német szövegértés összefüggései,, Modern Nyelvoktatás, 12, 3-18., 2007
Molnár Edit Katalin-Cs. Czachesz Erzsébet:: Tanulás és nyelvi fejlesztés, Iskolakultúra, 10.53-57., 2004
Molnár Edit Katalin:: Az írásbeli szövegalkotás fejlődése: vizsgálatok 10-17 éves tanulók körében, kézirat, PhD-disszertáció, 2004
Vidákovich Tibor:: The effect of text comprehension and data conversion on understanding and solving arithmetic world problemsAz írásbeli szövegalkotás fejlődése: vizsgálatok 10-17 éves tanulók körében, konferenciakötet, 2004
Cs.Czachesz Erzsébet:: A folyékonyság szerepe az olvasáskészség és az értő olvasás optimális használhatóságú elsajátításában, konferenciakötet, összefoglalók, 341.o., 2004
Vidákovich Tibor - Cs.Czachesz Erzsébet:: The vocabulary depth of secondary school students, konferenciakötet, EARLI, Nicosia, 2004
vissza »