Publication of the excavations in the castellum and in the vicus of Intercisa, 1967-1983, II.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43118
Type K
Principal investigator Visy, Zsolt
Title in Hungarian Intercisa castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása II.
Title in English Publication of the excavations in the castellum and in the vicus of Intercisa, 1967-1983, II.
Panel Archeology
Department or equivalent Department of Antiquity (University of Pécs)
Participants Buza, Andrea
Gabler, Dénes
Horváth, Friderika
Újlaki, Zsuzsanna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 0.938
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elkészült az Intercisa castellumában a hetvenes években feltárt principia és a déli kapu feltárásának teljes és periódusokat figyelembe vevő leírása az összes lelet és megfigyelés felsorolásával, a digitalizálás után egybeszerkeszthető felmérés, ami az összes lelet feldolgozásának az alapja. Az érmek és bélyeges téglák korábban elvégzett feldolgozása után most kisebb elmaradásoktól eltekintve elkészült a terra sigillata, a házi kerámia, benne az ólommázas és a besimított anyaggal, a mécsesek, és részben a használati és viseleti tárgyak, ékszerek feldolgozása. Néhány részlettanulmány Intercisa vízellátását elemezte, illetve az összefüggéseiben feltárt díszkocsit dolgozta föl.
Results in English
The team has prepared the full description of the archaeological features, including all finds and observations, in the excavated area of the principia and the south gate of the fort in Intercisa. Through digitalization of the drawings the possibility arose to investigate all topographical and periodical connections. After earlier publication of the coins and the stamped tiles the greatest part of the Samians and other ceramic material, including smoothed and glazed material, the lamps, and partly the utensils and the finds of clothing and the jewellery could be investigated. Some other papers dealt with the water supply of Intercisa and the intact find of the front part of a four weal wagon.
Full text http://real.mtak.hu/934/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Visy Zsolt: Fejezetek Intercisa kutatásának történetéből., In: Az Intercisa Múzeum első 50 éve. Dunaújváros 2005, 19-27; térképmelléklet., 2005
Visy Zsolt: Zur litterae aureae-Inschrift von Intercisa, E. Weber Festschrift. Wien, 2005
Visy Zsolt: Neuere Untersuchungen von Hilfstruppen römischer Auxiliardiplome, Die römischen Militärdiplome – Heeresurkunden als historische Quelle. Bern, 2005
Visy Zsolt: A Római Birodalom határvédelmi szervezete Pannoniában Augustustól Septimius Severusig., Szent István Akadémia, székfoglaló előadás, Budapest, 2005
Horváth Friderika: Előzetes jelentés Intercisa-castellum terra sigillata anyagának feldolgozásáról, CommArchHung, 2005
Visy Zsolt: The Roman frontiers and the Barbarians., In: Zs. Visy (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs, 213-220., 2005
Pongrácz Zsuzsanna: Az Intercisa Múzeum mécsesei, Az Intercisa Múzeum kincsei. Dunaújváros, s.a., 2006
Back »