Kecskebúza (Aegilops) fajok stressztűrő képességének vizsgálata a termesztett búza génforrásainak bővítése céljával.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43120
típus K
Vezető kutató Dulai Sándor
magyar cím Kecskebúza (Aegilops) fajok stressztűrő képességének vizsgálata a termesztett búza génforrásainak bővítése céljával.
Angol cím Analysis of the stress tolerance in Aegilops species to expand the gene-pool of bread wheat
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Növénytani és Növényélettani Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Lángné dr. Molnár Márta
Marschall Marianna
Molnár István
Mustárdy László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.144
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében kitűzött céloknak megfelelően a mediterrán és nyugat-ázsiai elterjedésű, különböző mértékben száraz termőhelyekről származó Aegilpops fajok vonalait első lépésben a vízhiány, a magas hőmérséklettel, ill. fényintenzitással szembeni ellenálló képesség alapján szelektáltuk. Ehhez olyan több paraméter alapján minősítő szelekciós rendszert alkalmaztunk, amely költség hatékony és jól reprezentálja a növény stressztoleranciáját. A módszer alkalmazásával kiválasztott vonalak szárazságtűrését vízkultúrában és talajkísérletekben jellemeztük és több fiziológiai paraméter alapján 3 olyan „stratégiá”-t állapítottunk meg, amely szerepet játszik a száraz periódus átvészelésében: abszolút szárazságtűrők, vízmegtartók, vízvesztők. Emellett sikerült közös vonásokat felfedni a három környezeti tényező kivédésére irányuló mechanizmusokban, valamint rávilágítottunk nettó fotoszintézis sztóma és mezofillum gátlásának eltérő arányaira az egyes stratégiák esetében. A kr1 gént tartalmazó Mv9kr1 genotípusú őszi, valamint a ph1b mutációt hordozó Chinese Spring tavaszi búzát a legperspektivikusabbnak bizonyult Aegiliops vonalakkal keresztezve F1 hibrideket állítottunk elő. Mindez a későbbiekben alapját képezheti olyan addíciós vonalak előállításának, amely a búza kromoszómákon kívül már csak egy idegen kromoszómát tartalmaz.
kutatási eredmények (angolul)
According to the aims of this grant, Aegilops species originating from Mediterranean and Asiatic arid or semi-arid regions were examined and selected with respect to major abiotic stress factors. A relatively fast and economical selection system using several parameters was employed for the estimation of stress tolerance in these plants and for the selection of tolerant genotypes. Additionally, on the basis of several physiological parameters, some strategies can be assumed to have a bearing on the plants’ survival of the dry period: drought-tolerant genotypes, water-preserving genotypes and water-losing genotypes. On the other hand, it seems likely that the protection against excess light, high temperature, and water deficit reveals common characteristics, and the extent of stomatal and mesophyll limitation of net photosynthesis is different in the given strategy types during drought. F1 hybrids were developed by intergeneric crossing of the Aegilops accessions having the best stress tolerance traits with the winter wheat genotype Mv9kr1 and ph1b mutant Chinese Spring. These F1 hybrids are the first stage in developing various wheat/Aegilops translocations having valuable traits for wheat improvement.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/935/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dulai , S., Molnár, I., Pronay, J., Marschall, M., Csernák, Á., Tarnai , R. and Molnár-Láng, M.: Effects of drought on thermal stability of photosynthetic apparatus in bread wheat and Aegilops species originating from various habitats, Acta Biol. Szeged. 49, 215-217., 2005
Molnár, I., Dulai, S., Csernák, Á., Prónay, J. and Molnár-Láng, M.: Photosynthetic responses to drought in different Aegilops species, Acta Biol. Szeged. 49, 141-143., 2005
Dulai, S., Csizi, K., Sass-Gyarmati, A., Orbán, S., Molnár, I.: Combined effects of thyalkoid energisation level and water dificit on thermal stability of photosystem II in a dessication tolerant moss, Acta Acad. Paed. Agr. Sect. Biol. 25, 127-138., 2004
Molnár, I., Linc, G., Dulai, S., Molnár-Láng, M.: The compensation ability of chromosome 4H for 4D in respose to drought stress investigated in newly developed wheat-barley 4H(4D) disomic substitution line, Plant Breeding (in press), 2007
Dulai , S., Molnár, I., Pronay, J., Csernák, Á., Tarnai , R. and Molnár-Láng, M.: Drought and heat stability of photosynthetic apparatus in bread wheat and in Aegilops species, Acta Acad. Paed. Agr. Sect. Biol. 32, 3-14., 2005
Molnár, I., Gáspár, L., Sárvári, E., Dulai, S., Hoffman, B., Molnár-Láng, M. and Galiba, G.: Pysiological and morphological responses to water stress in Aegilops biuncialis and Triticum aestivum genotypes with differing tolerance to drought, Functional Plant Bilogy 31, 1149-1159., 2004
Dulai S., Molnár, I., Prónay, J., Csernák, Á., Tarnai, R., Molnár-Láng, M.: Effects of drought on photosynthetic parameters and heat stability of PSII in wheat and in Aegilops species originating from dry habitats, Acta Biol. Szeged. 50, 11-17, 2006
vissza »