Mosaburg/Zalavár  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43125
típus K
Vezető kutató Szoke Béla Miklós
magyar cím Mosaburg/Zalavár
Angol cím Mosaburg/Zalavár
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
résztvevők Mende Balázs Gusztáv
Ritoók Ágnes
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.115
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Mosaburg/Zalavár-Vársziget a Karoling birodalom legkeletibb grófságának központja, ahol több mint fél évszázada intenzív régészeti kutatás zajlik, s különösen a legutolsó évtizedben igen jelentős új ásatási eredmények születtek. A pályázat célja ezeknek az ásatási eredményeknek természettudományos vizsgálatokkal kiegészített, modern szempontoknak megfelelő feldolgozása és közlésre előkészítése (horizontális és vertikális rétegelemzés, tipológia). A több kötetre tervezett kiadványsorozatból a Zalavár-Rezes lelőhely az antropológiai értékelés befejezése után nyomdába adható, a Zalavár-Kápolna, Árpád-kori templom és temető feldolgozása is befejezés előtt áll, a katalógus kész, az értékelő fejezetek 2007-re készülnek el. Nagyobb feladat a Zalavár-Hadrianus templom és a közel 1500 síros Karoling-kori temetőrész közzététele, itt az előkerült leletek restaurálása, rajzolása, fotózása fejeződött be, míg a sírok leírása, az 1980 óta tartó ásatás során készült dokumentáció alapján készítendő összesítő térkép összeállítása még zajlik, s csak a következő ciklusban készül el az embertani anyag meghatározása is. Ugyancsak hosszabb időt igényel a települési objektumok és a hatalmas kerámia-anyag feldolgozása, utóbbiból néhány nagyobb, jellemző egységet választottunk ki, és készítettük elő rajzolással, fotózással a feldolgozásra, ill. kezdtük el természettudományos elemzésüket és kiértékelésüket. Elkészült és megjelent a Hadrianus templom üvegleleteinek és a harangöntő műhely emlékeinek természettudományos vizsgálata.
kutatási eredmények (angolul)
Mosaburg /Zalavár was centre of the easternmost province of the Carolingian Empire. In the last ten years a very intensive archaeological activity on the site has produced significant (and in some respect) unexpected results. The aim of the competition was to begin an elaboration of these results by a complex method: a strict archaeological analysis (horizontal and vertical stratigraphy, tipology, etc.) and a scientific analysis (anthropology, dendrochronology, chemical and microstructural analysis etc.), together with the getting up of the publications. The volumes are to be published in series. The archeaological chaptures of Zalavár-Rezes (9th c. cemetery) is ready for print, the anthropological analysis will be completed soon. The catalogue of the Zalavár-Kápolna (11-13th c. church and churchyard with 691 burials) site is ready, the anthropological analysis is incomplete, the analytical chapters will be prepared in 2007. More complicated is to elaborate the 9th c. Zalavár-Hadrians Pilgrim church and its contemporary churchyard (ca 1500 burials). The conservation, drawing and photography of the finds have been finished, but the descriptions of the graves and the general plan are under consruction together with the anthropological analysis. The elaboration of the settlement-features and of the huge quantity of sherds needs more time. Regarding the pottery, some characteristic units have been selected and prepared (photos, drawings) to be elaborated, starting with their chemical analysis. The scientific analysis of the 9th c. glass fragments and of the bell-found has been published.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/937/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Benkő E: Die karolingerzeitliche Glockengußgrube von Zalavár (Kom. Zala, Ungarn), Jahrbuch für Glockenkunde 17–18. 1-11, 2006
Szőke BM: A határ fogalmának változásai a korai középkorban (Adatok a Kerka-vidék kora középkori településtörténetéhez), Zalai Múzeum 13: 161–176., 2004
Szőke BM: The Carolingian Period (811–896),, Visy Zs. (ed): Hungarian archaeology at the turn of the Millennium, Budapest, Teleki László Foundation, 2003. pp. 312–317., 2004
Szőke BM: The Late Avar Period (turn of the 7th – 8th centuries – 811), Visy Zs (ed.): Hungarian archaeology at the turn of the Millennium, Budapest, Teleki László Foundation, 2003. pp. 308–312., 2004
Szőke BM: Archäologische Angaben zu den ethnischen Verhältnissen Pannoniens am Anfang der Karolingerzeit, Fusek G (ed.): Zborník na poèes? Dariny Bialekovej. Nitra , pp. 371–382., 2004
Szőke BM; Wedepohl KH; Kronz A.: Silver-Stained Windows at Carolingian Zalavár, Mosaburg (Southwestern Hungary)., Journal of Glass Studies 46: 85–104., 2004
Ritoók Á: Szempontok a magyarországi templom körüli temetők elemzéséhez, "Es tu scholaris" Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. BTM Mon. Hist. Budapestiensis 2004. pp. 115 - 123., 2004
Szőke BM: Borders, Border Defences and Border Guards in the Early Middle Age (The Kerka Valley in the Migration Period and in the Early Middle Ages) Antaeus 28 (2005) 117–142., Antaeus 28: 117–142., 2005
Szőke B.M.: Templom, egyén és közösség a Karoling birodalom keleti peremterületén (Church, individuals and community on the eastern periphery of the Carolingian empire), in: Ritoók Á. – Simonyi E. (szerk.): „a halál árnyékának völgyében járok” (A középkori templom körüli temetők kutatása) 6 B, Opuscula Hungarica 6. 19-30, 2005
vissza »