Experiment for pig oocyte and embryo production in vitro and in vivo vitrification  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43131
Type K
Principal investigator Bali Papp, Ágnes
Title in Hungarian Kísérletek sertés petesejtek és embriók in vitro és in vivo termeltetésére és hűtésére vitrifikációval
Title in English Experiment for pig oocyte and embryo production in vitro and in vivo vitrification
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Animal Sciences (University of Sopron)
Participants Égert, János
Iváncsics, János
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.830
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
OTKA támogatás segítségével megvizsgáltuk különböző fajtájú sertés petesejtek vitrifikálásának lehetőségeit, és az azt követő embriófejlődést. A különböző érettségű petesejtek vitrifikációs hűtése során azt tapasztaltuk, hogy a kumulusz sejtekkel körülvett petesejtek eredményesebben vitrifikálhatók, mint a kumulusz sejtek nélküli petesejtek. A maturáció illetve a vitrifikáció sorrendje és a sejtek morfológiai állapota között nem találtunk összefüggést. Vizsgáltuk a sertés petesejtek kémiai aktiválhatóságát. Összehasonlítottuk a cikloheximid(CX), a dimetilaminopurin(D) és stroncium-klorid(S) hatását a petesejt aktiválásra és embriófejlődésre. Mindegyik csoportban a petesejtek több, mint 45%-a aktiválódott. Az aktivációs ráta a CX csoportban (57,4%) szignifikánsan nagyobb volt (P<0,05) szinten, mint a D csoport (48,1 %). A mangalica és nagy fehér sertés petesejtek maturáltatása során a folyamat végére a kumulusz sejt expandálódási arány a mangalica esetében 83%, míg a nagy fehér esetében 86% volt, amely különbség szignifikáns (P<0,05). A normál morfológiájú sejtek arányát tekintve a mangalica (30%) a nagy fehér (41%) petesejtek közötti különbségek P<0,05 szinten szignifikánsak, ha különböző vitrifikációs módszerekkel hűtjük majd visszaolvasztjuk a petesejteket. Petesejt vitrifikálás után a mangalica embriók 8%-a érte el a 8 sejtes állapotot, a nagy fehér embriók 6,5%-a morula állapotig fejlődött.
Results in English
This project was supported by the Hungarian Scientific Research Fund. With the support we have examined the vitrification possibilities of different breed of swine oocyte and the consecutive embryo development. During the different vitrification of oocytes of different stages of development we have experienced that oocytes surrounded with cumulus cells can be more effectively vitrified then oocytes without cumulus cells. We examined the chemical activibility of swine oocytes. We compared the effect of cycloheximid(CX), dimetilaminopurin(D) and strontium-chlorid(S) on the activation of oocyte and embryo development. More then 45% of oocytes activated in each group. The activation rata was higher in group CX (with 57,4%) and were significantly higher on (P<0,05) level then group D (48,1 %). To the end of the in vitro maturation of Mangalica and Big White swine oocytes the expand rate of the cumulus cell was 83% in case of Mangalica while in case of Big White swine was 86% so the difference is significant (P<0,05). Concerning to the rate of the cells of normal morphology there are significant differences between Mangalica oocytes (30%) and Big White swine oocytes (41%) on P<0,05 level after thawing followed by different vitrification freezing of Mangalica and Big White swine oocytes. 8% of Mangalica embryos reached 8-cell cellular stage after fertilization followed by oocyte fertilisation while 6,5% of embryos of Big White swine developed up to morula stage.
Full text http://real.mtak.hu/938/
Decision
Yes

 

List of publications

 
2. A. Bali Papp – T. Somfai – E. Varga – M. Marosán: Survival of porcine oocytes at germinal vesicle stage after vitrification with open pulled straw method., Reprod. Fert. and Dev. 17 189, 2005
1. E. Varga J.C. Gardón A. Bali Papp: Effect of open pulled straw (OPS) vitrification on the fertilization ability and developmental competence of porcine oocytes, Acta Veterinaria Hungarica (accepted), 2006
Bali Papp Á. – Varga E. – Kiss V.: Sertés embriók vitrifikációs hűtése, XXX. Óvári Tudományos Napok: Agrártermelés - Harmóniában a természettel Mosonmagyaróvár, október 7. Előadások és poszterek összefoglaló anyaga 30.(poszter), 2004
7. Varga E. – Somfai T. – M. Tartaglione – J.C. Gardon – Bali Papp Á.: ) Az idegnövekedési faktor hatása sertés petesejtek meiótikus osztódására az in vitro érlelés során, XXX. Óvári Tudományos Napok: Agrártermelés - Harmóniában a természettel Mosonmagyaróvár, október 7. Előadások és poszterek összefoglaló anyaga 73.(poszter), 2004
1. A. Bali Papp – T. Somfai – E. Varga – M. Tartaglione – J.C. Gardon: How can influence nerve growth factor the in vitro maturation of pig oocytes, 15. International Congress on Animal Reproduction Porto Seguro 8-12 Aug Brazilia Abstarcts 451.(poster), 2004
1. A. Bali Papp T.Somfai M. Tartaglione E. Varga J.C. Gardon: The effect of nerve gorwth factor on nuclear progression of porcine oocytes during in vitro maturation and embryo development, Acta Veterinaria Hungarica 53 91-101, 2005
1. E. Varga C. Mataz S. Ruiz Á. Bali Papp: Sertés petesejtek vitrifikálása nyitott végű műszalma (OPS) eljárással, Állattenyésztés és takarmányozás(elfogadva), 2006
Back »