Role of protein phosphatase 2A in the regulation of human endothel barrier function  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43133
Type K
Principal investigator Csortos, Csilla
Title in Hungarian Protein foszfatáz 2A szerepe a human endothelium barrier funkciójának szabályozásában
Title in English Role of protein phosphatase 2A in the regulation of human endothel barrier function
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Department of Medical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Erdődi, Ferenc
Tar, Krisztina
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 13.536
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Tüdő artéria endothel modell rendszerben tanulmányoztuk a protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepét. Eredményeink arra utalnak, hogy a PP2A aktívan részt vesz az endothelium barrier funkciójának citoszkeletális fehérjéken keresztül történő regulációjában. Overexpresszált PP2A a barrier diszfunkciót kiváltó ágensek (thrombin, nokodazol) hatását az aktin citoszkeletonra és a mikrotubulusokra mérsékli/megszünteti. Két potenciális citoszkeletális szubsztrátot azonosítottunk, a tau és a Hsp27 fehérjét, amelyeknek szerepe lehet az agonista-indukált citoszkeleton átrendeződésben és permeabilitás változásban. A PP2A aktivitás ezen fehérjék foszforilációs szintjét befolyásolja és ezáltal része lehet az endothel sejtek citoszkeletonjában a mikrotubulusok és a mikrofilamentumok közötti párbeszéd és a barrier funkció szabályozásának. Továbbá kimutattuk, hogy a MYPT fehérje család egyik kevésbé jellemzett tagja, a TIMAP, ami egy membrán-asszociált fehérje, specifikusan kölcsönhat a protein foszfatáz 1 (PP1) béta izoformájával, ami valószínűsíti, hogy a PP1 regulátora. A TIMAP a barrier funkciót pozitívan szabályozza, ezt az RNS interferenciával TIMAP-depletált sejtek vizsgálatával mutattuk ki. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a TIMAP az ERM (ezrin/radixin/moezin) fehérjék PKA indukált szabályozásában vesz részt és ez a TIMAP-mediált endothel barrier védő hatás része lehet.
Results in English
The role of protein phosphatase 2A (PP2A) in pulmonary artery endothelial cells was studied. Our results suggest the direct involvement of PP2A in the regulation of cytoskeleton proteins and endothelial barrier maintenance. PP2A overexpression attenuated or diminished thrombin- or nocodazole-induced effects on microfilaments and microtubule. We identified two potential substrates of PP2A, tau and Hsp27, which potentially could be involved in agonist-induced cytoskeleton rearrangement and change in permeability. PP2A regulates the phosphorylation level of these proteins, and as a consequence, it is involved in the regulation of the crosstalk between microfilaments and microtubule, and barrier function. Further, we found specific interaction between the beta isoform of protein phosphatase 1 (PP1) and TIMAP, a less characterized member of the MYPT family, implying its regulatory role in PP1 activity. Using siRNA technique we showed that TIMAP is a positive regulator of the endothelial barrier function. Our results also suggest the involvement of TIMAP in PKA-mediated ERM (ezrin/radixin/moesin) dephosphorylation and the connection of this dephosphorylation in TIMAP-mediated EC barrier protection.
Full text http://real.mtak.hu/939/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tar K; Csortos Cs; Birukova AA; Garcia JGN; Verin AD: The role of protein phosphatase 2A (PP2A) in the regulation of endothelial cell (EC) cytoskeleton, Am J Respir Crit Care Medicine 167(7): A119, 2003
Tar K; Verin AD; Gergely P; Csortos Cs: Protein foszfatáz 2A szerepe endothel sejtek citoszkeletonjában, In: MBKE II. Jelátviteli Konferencia, Hőgyész: 2003. p.28, 2003
Tar K; Czikora I; Verin AD; Gergely P; Csortos Cs: Protein foszfatáz 2A szerepe endothel sejtek citoszkeletonjának újrarendeződésében, In: MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya 9. Munkaértekezlete, Sopron: 2004. p.143, 2004
Tar K; Czikora I; Verin AD; Gergely P; Csortos Cs: Protein foszfatáz 2A (PP2A) az endotheliumban, In: Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlés, Debrecen: 2004. E-51, 2004
Csortos C, Czikora I, Bogatcheva N, Adyshev DM, Poirier C, Olah G, Verin AD.: TIMAP IS A POSITIVE REGULATOR OF PULMONARY ENDOTHELIAL BARRIER FUNCTION., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol., 2008
Tar K; Birukova AA; Csortos Cs; Bako E; Garcia JGN; Verin AD: Phosphatase 2A is involved in endothelial cell microtubule remodelling and barrier regulation, J Cell Biochem 92: 534-546, 2004
Tar K; Csortos Cs; Czikora I; Olah G; Ma S-F; Wadgaonkar R; Gergely P; Garcia JGN; Verin AD: The role of protein phosphatase 2A in the regulation of endothelial cell cytoskeleton structure, J Cell Biochem 98: 931-953, 2006
Tar K; Verin AD; Gergely P; Csortos Cs: Protein foszfatáz 2A szerepe endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában, In: MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya 8. Munkaértekezlete , Tihany: 2003. p.41, 2003
Tar K; Csortos Cs; Birukova AA; Garcia JGN; Verin AD: Role of phosphatase 2A activity in microtubule-mediated endothelial cell cytoskeleton rearrangement, FASEB J 18(4): A716-A717, 2004
Czikora I; Tar K; Verin A; Gergely P; Csortos Cs: Protein foszfataz 2A alegysegek overexpresszioja endothel sejtekben, In: VI. Magyar Genetikai Kongresszus; XIII. Sejt es Fejlodesbiologiai Napok, Eger, 2005, 2005
Czikora I; Olah G; Csortos Cs; Verin A: Characterization of TIMAP, the potential regulatory subunit of protein phosphatase 1 in human endothelial cells, In: The American Society for Cell Biology 46th Annual Meeting, San Diego, CA, 2006
Csortos Cs; Czikora I; Adyshev, D; Olah G; Verin A: TIMAP is a positive regulator of pulmonary endothelial barrier function, In: The American Society for Cell Biology 47th Annual Meeting, San Diego, CA, 2007
Csortos Cs; Kolosova IA; Verin AD: Regulation of vascular endothelial cell barrier function and cytoskeleton structure by protein phosphatases of the PPP family, Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 293: L843-L854, 2007
Kolosova IA; Csortos Cs; Garcia JGN; Verin AD: Role of Ser/Thr protein phosphatases in endothelial cytoskeletal organization and barrier function, In: Pandalai SG (ed.) Recent Res Devel Physiol, Kerala: Research Signpost, 2003. (1): pp. 385-400, 2003
Zákány R; Szíjgyártó Zs; Matta Cs; Juhász T; Csortos Cs; Szűcs K; Czifra G; Bíró T; Módis L; Gergely P: Hydrogen peroxide inhibits formation of cartilage in chicken micromass cultures and decreases the activity of calcineurin: implication of ERK1/2 and Sox9 pathways, Exp Cell Res 305(1): 190-199, 2005, 2005
Back »