Comparative Economic amalysis of Milk Production in East-Germany, Poland and Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43143
Type F
Principal investigator Borbély, Csaba
Title in Hungarian A kelet-német, a lengyel és a magyar tejtermelés összehasonlító, gazdasági értékelése
Title in English Comparative Economic amalysis of Milk Production in East-Germany, Poland and Hungary
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Regionális és Agrárgazdasági Intézet (Kaposvár University)
Participants Geszti, Szilárd
Horváthné Kovács, Bernadett
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.880
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célkitűzése az volt, hogy a magyar, a lengyel és kelet-német tejtermelő üzemek működését gazdaságilag hasonlítsuk össze. Az adatgyűjtés az European Dairy Farmers és az International Farm Comparison Nework keretein belül történt. Az összehasonlításra az alapot az adta, hogy a meghatározó kelet-német üzemek hasonló struktúrában működnek, mint a magyar tejtermelés 80%-át adó hazai nagyüzemek. A lengyel üzemek bevonását a nagy országos potenciál indokolta elsősorban. Az eredmények számos hátrányra hívták fel a figyelmet, amelyek kiaknázása elsődleges feladata a magyar tejtermelőknek. Ezek közül ki kell emelni a rendkívül magas takarmányozási költséget, a munkatermelékenység és a területi termelékenység alacsony fokát, valamint az amortizációs költségek relatíve kedvező helyzetét.
Results in English
Main focus of the survey was to performa an economic comparison of Hungarian, Polish and East-German dairy farms. Data collection was carried out within the framework of European Dairy Farmers and the International Farm Comparison Network. Basis of the comparison was provided by the fact that leading East-German dairy farms are working within the same structure as the Hungarian large-scale farms producing 80% of milk production of the country. Involving Polish farms was based on the high production potential of Poland. Results highlight a number of gaps and lacks and treating them can provide developing potential for Hungarian producers. High feeding costs, low labour efficiency and area-based productivity as well as relatively favourable conditions of depreciation costs can be mentioned.
Full text http://real.mtak.hu/941/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Borbély Cs. – Széles Gy.: International farm Comparison Network és hazai alkalmazásai, in Sarudi Cs. (szerk.). (2004): Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában. Agroinform Kiadó, Budapest, 2004
Borbély Cs.: IFCN Dairy Report 2004 (magyar fejezet), HEMME ET AL. (2004): IFCN Dairy Report 2004, IFCN/Global Farm, Braunschweig, ISSN 1610-434X, 2004
Geszti Sz., - Borbély Cs.: A magyar tejtermelő telepek munka és termőföld termelékenységének elemzése és nemzetközi összehasonlítása., Gazdálkodás, XLVIII. évfolyam, 6. szám, pp. 32-46, 2004
Tóth K., - Borbély Cs., - Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete., Gazdálkodás, XLVIII. évfolyam. 2. szám, pp 34-38., 2004
E. Deeken, - L. Kirner, S. - Clausen, - Cs. Borbély - B. Ostrowski: Status and development of organic farming in DE, AT, DK, HU, AR., IFCN Dairy Report 2004, IFCN/Global Farm, Braunschweig, ISSN 1610-434X, pp130-131., 2004
Bartos Sz., - Borbély Cs: A takarmányozás hatásának gazdasági elemzése egy tejtermelő tehenészetben., IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, március 25-26. pp. 147 (CD kiadvány teljes terjedelemben)., 2004
Geszti Sz., - Borbély Cs.: A European Dairy Farmers bemutatása. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok,, Gyöngyös, március 25-26. pp. 276 (CD kiadvány teljes terjedelemben)., 2004
Tóth K. -Szente V.: ): Lehetőségek és problémák az organikus tehéntej-termelésben Magyarországon., IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004. március 25-26., 1-6. (CD kiadvány), 2004
Tóth K.-Szente V. - Kovács B.: Challenges of the organic milk production in Hungary., IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21., 1-5. (CD kiadvány), 2004
GESZTI SZ., BORBÉLY CS.: A magyar tejtermelés tőketermelékenységének parciális elemzése., Gazdálkodás, XLIX. évfolyam, 4. szám, pp. 1-15., 2005
Sz Geszti; Cs Borbély: Partial Analysis of Land Productivy in Hungarian Dairy Farming,, cta Scientinarium SocialiumXIX./2005, ISSN: 1418-7191, pp11-21., 2005
BORBÉLY CS.: A magyar tejtermelés nemzetközi versenyképessége gazdasági megközelítésben, 16. Magyar Buiatrikus Kongresszus. 2005. október 5-8. Balatonfüred. pp. 147-150., 2005
Back »