Mikroklíma szimulációs modell fejlesztése.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43147
típus K
Vezető kutató Anda Angéla
magyar cím Mikroklíma szimulációs modell fejlesztése.
Angol cím Development of microclimate simulation model.
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Burucs Zoltán
Kirkovits Mária Magdolna
Loke Zsuzsanna Katalin
Zemankovicsné dr. Hunkár Márta
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.880
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A mikroklíma szimulációt a szokásos egy mintanap bemutatástól eltérően hosszabb periódusra végeztünk. 2. Alacsony vízadagok alkalmazásánál az öntözés hatása a mikroklíma napi átlagaira csekély. A vízellátás hatása napszakonként külön értékelendő, mivel az éjszakai órákban gyakran a napsütötte órákkal ellentétes tendenciájú a mikroklíma elemek változása. 3. A korábbról ismert és publikált öntözés mikroklímára gyakorolt hatása a nappali órákra jellemző. Az öntözött állomány zártabb, nagyobb felületű, így éjjel melegebb, s akár szárazabb is lehet a nem öntözött kontrollnál. 4. Állomány feletti referenciaszintről származó meteorológiai adatok hiányában a meteorológiai állomások adatai is használhatók szimulációs modell inputjaként. 5. Négy év kifejlett kukorica állományában napi átlagban a cső szinti léghőmérséklet szimulációjának hibája abszolút értékben 1°C közeli (becslési hiba %: 3-6), a légnedvességé esetenként ennél valamivel rosszabb, de legtöbb esetben 3 mbar alatti (hiba: 6-16%) volt. A napi átlag azonban erősen változó napszakos menet eredménye lehet, mely külön vizsgálatot igényel. 6. A Goudriaan modell alkalmas mikroklíma szimulációs vizsgálatokra, még olyan csekély mértékű eltérések becslésére is, mint a kisadagú öntözés hatásának elemzése. 7. Nem volt eltérés a két vízkezelés szimulációjának pontosságában.
kutatási eredmények (angolul)
1. Simulation of elements of microclimate was carried out not as in usual on some sample days, but on longer periods of the seasons. 2. Influence of irrigation with considerable amount of water is moderate on daily averages of elements of microclimate. To get more precise results, daily variation in inside canopy air temperature and humidity are needed. Sometimes the irrigated crops have warmer and drier air inside the canopy by night, just the opposite as observed by day. Earlier we have hardly information about night-time micro-weather of plant stands. 3. At limited watering levels, the well-known observations on effect of irrigation on canopy microclimate are characteristics mainly for daytime hours. 4. The elements observed at standard meteorological stations can be used as inputs of the Goudriaan simulation model. 5. Accuracy of inside canopy air temperature simulation was at about 1 degree (error of estimation: 3-6%), and the vapor pressure 3 mbar (error of estimation: 6-16%) in daily averages. It is important to note, that similarly to irrigation influence there was a tendency in changing direction between measured and simulated elements depending on the time of day. 6. The Goudriaan model is suitable for simulation of such moderate influences in microclimate of plants as manifests when we irrigate with very low amounts of water. 7. The accuracy of estimation of microclimate elements was the same when we applied two different watering levels.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/945/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hunkár Márta: On the use of standard meteorological data for microclimate simulation, Időjárás, Vol 109. No. 1. 39-53., 2005
Anda A. és Lőke, Zs.: Microclimate simulation in maize with two watering levels, Időjárás 109. 1: 21-39., 2005
Anda Angéla: A tősűrűség hatása két kukorica hibrid zöldfelületére és sugárzás áteresztésére, Földtudományi Tanulmányok. Tiszteletkötet Justyák János DSc. 75. születésnapjára., 2004
Anda Angéla és Varga Balázs: Keszthelyi öböl néhány párolgási sajátossága az elmúlt évtizedek mérései alapján, Hidrológiai Közlöny, 84. 2. 65-68., 2004
Kocsis Tímea és Anda Angéla: A keszthelyi meteorológiai megfigyelések rövid történeti áttekintése, Légkör, XLIX. évf. 3: 32-36., 2004
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: A sugárzás- és a hőháztartási mérleg komponenseinek alakulása eltérő sűrűségű kukorica hibridekben, Növénytermelés Tom. 35. No. 4. 389-398., 2004
Anda Angéla: A globális felmelegedés és a mezőgazdaság, Természet Világa 135. évf. Különszám, 65-70., 2004
Lőke Zsuzsanna: Measurement and modelling average photosynthesis of maize, Journal of Central European Agriculture Vol. 5. No. 4. 281-288., 2004
Lőke Zsuzsanna és Decsi Kincső: Tősűrítés hatása kukorica szárazanyag produkciójára, XXX. Óvári Tudományos Napok, Agrártermelés- harmóniában a természettel, Mosonmagyaróvár, 2004
Anda Angéla és Boldizsár Anett: A nádasok párolgásának fenntartása a Balaton környékén különböző vízellátású területeken, Poszter a VI. Konferencia az \"Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében\" címmel Keszthelyen rendezett előadóülésen. p.33., 2004
Anda Angéla: Determination the site of the mean stomatal resistance characteristics for the whole plant., Acta Physiologiae Plantarum, Vol. 26. No. 3. (Supplement) p: 79-80., 2004
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: A kukorica néhány növényélettani jellemzőjének számítása Goudriaan szimulációs modelljével, X. ITF, Keszthely (CD-n megjelent teljes anyaggal), 2004
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: A globális felmelegedés szimulációja és hatása a növény néhány vízháztartási jellemzőjére, Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban. XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, Tud. Konf. Kiadvány, p: 33. (CD-n teljes terjedelemben megjelent), 2004
Lőke Zsuzsanna, Decsi Kincső és Anda Angéla: A globális klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatásainak vizsgálata szimulációs modellezéssel, Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban. XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, Tud. Konf. Kiadványa, p: 44. (CD-n teljes terjedelemben megjelent), 2004
Sisák István, Csepinszky Béla, Máté Ferenc, Szűcs Péter, Burucs Zoltán, Peter Straussz, Erol Azazoglu: Comparison of two raifall simulators, \"Soil conservation in a changing Europe\" 4th international Congress of the European society for Soil Conservation, Budapest, Field Guide, p: 39-44., 2004
Burucs Zoltán és Éberling Éva: A fényintenzitás változtatásának hatása a kukorica (Zea mays L.) vízpotenciáljára, XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, 2004
Burucs Zoltán és Soós Gábor: A napfogyatkozás hatásai a kukorica (Zea mays L.) levél vízpotenciáljára, XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, 2004
Lőke Zsuzsanna: Kukorica fajtaösszehasonlító vizsgálatok eltérő tápanyag- és vízellátás mellett, V. RODOSZ Tudományos Konferencia konferenciakiadványa, Kolozsvár, p: 44., 2004
Decsi Kincső és Lőke Zsuzsanna: Korszerű öntözési időpont meghatározás a klímaváltozás jegyében, XLVI. Georgikon Napok, Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban Tud. Konf. Kiadványa, Keszthely, p: 38. (CD-n teljes terjedelemben megjelent), 2004
Lőke Zsuzsanna és Decsi Kincső: Tősűrítés hatása kukorica szárazanyag produkciójára, XXX. Óvári Tudományos Napok, Agrártermelés - harmóniában a természettel. Előadások és poszterek összefoglaló anyaga, Mosonmagyaróvár, p: 152. (CD-n teljes terjedelemben megjelent), 2004
Decsi Kincső és Lőke Zsuzsanna: Korszerű öntözési időpont meghatározás, XXX. Óvári Tudományos Napok. Agrártermelés - harmóniában a természettel, Mosonmagyaróvár, p: 138. (CD-n teljes terjedelemben megjelent), 2004
Kovács Ernő, Bacsi Zsuzsanna és Lőke Zsuzsanna: Rural Development of the Backward Areas of Hungary, Kapital u poljoprivredi, Szabadka, Szerbia, pp: 247-251., 2004
Lőke Zsuzsanna: Kukorica fajtaösszehasonlító vizsgálatok eltérő tápanyag- és vízellátás mellett, V. RODOSZ Tudományos Konferencia, Kolozsvár, 2004
Lőke Zsuzsanna és Anda Angéla: A kukorica néhány növényélettani jellemzőjének számítása Goudriaan szimulációs modelljével, X. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, Növénytermesztés és növényvédelem szekció, 2004
Kocsis Tímea és Anda Angéla: A keszthelyi meteorológiai megfigyelések története, PE GMK Nyomdája, Keszthely, p: 60., 2006
Hunkár Márta: Mikroklíma és klímaváltozás, Természet- Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 4. Nemzetközi Konferencia, Szombathely, 2005
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: Radiation balance components of maize hybrids grown at various plant densities, J. Agronomy and Crop Science 191, pp: 202-209., 2005
Anda A. és Lőke, Zs.: Microclimate simulation in maize with two watering levels, Időjárás 109. 1: 21-39., 2005
Lőke Zsuzsanna: Measurement and modelling average photosynthesis of maize, Journal of Central European Agriculture Vol. 5. No. 4: 281-288., 2004
Kovács Ernő, Stankovics Kinga és Lőke Zsuzsanna: Development Possibilities of Multiply Disadvantaged Microregions in Hungary, XXI. Congress European Society for Rural Sociology, Keszthely, Hungary, 2005. Augusztus 22-26. p: 180., 2005
Lőke Zsuzsanna, Kocsis Tímea és Boldizsár Anett: A légköri CO2 koncentráció változásának szimulált hatása kukorica állományban, Georgikon Napok, Keszthely, 2005. szeptember 29-30. p: 205., 2005
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: Változások az energia megoszlás folyamatában a légköri CO2 koncentráció megkétszereződésénél, Georgikon Napok, Keszthely, 2005. szeptember 29-30. p: 191., 2005
Anda Angéla és Lőke Zsuzsanna: Kölcsönhatások a növény-légkör rendszerben, Termékpálya, élelmiszer- és környezetbiztonság az agráriumban Konferencia Kiadványa, Gödöllő, 2005. október 7. p: 12., 2005
Anda, A.: A klímaváltozás hazai mezőgazdasági következményei., AGRO-21 Füzetek , Klímaváltozás-hatások-válaszok 41: 18-29., 2005
Anda, A. and Boldizsar, A.: Transpiration and plant surface temperatures of reedbeds with different watering levels, G. for Agric. 8. 1: 39-52., 2005
Kocsis, T. and Anda, A.: The brief history of the meteorological observations in the frame of 200 year old Georgikon, G. for Agric. 8. 1: 1-10., 2005
Anda, A.: A globális felmelegedés hazai mezőgazdasági következményei., Klímaváltozás – várható hatások a magyar mezőgazdaságban. SZIE GTK Konferencián elhangzott előadás 2005. február 24-én Budapesten., 2005
Anda, A.: A globális felmelegedés aktuális értelmezése, Globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre c. VE GMK és PAB által szervezett Tanácskozáson elhangzott előadás Keszthelyen. 2005 április 22-én., 2005
Anda, A.: Modification of heat- and water balance components of maize damaged by hail, EGU General Assembly 2005, Session: Extreme Events and Consequences.Poster presentation in Vienna, on 25th April 2005., 2005
Anda, A.: A globális felmelegedés és várható következményei különös tekintettel a növénytermesztésre, PTE Közgazdaságtudományi Kar Évkönyve 2004-2005 IV. kötet p: 44-56, 2005
Anda, A.: Influence of artificial hail treatment ont he evapotranspiration of maize, IV. Intenational Conference on Application of Natural-, Technological- and Econ. Sci., 2005
Anda, A.: Két eltérő vízellátású kukorica mikroklímája és annak szimulációja, IV. Természet- Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konf., 2005
Anda, A.: Evapotranspiration and stand architecture in maize at mechanically simulated hail injury, 7th Eur. Conference on Applications of Meteorology (ECAM), 2005
Anda, A.: Öntözött kukorica mikroklímájának néhány eleme., 47. Georgikon Napok és 15 éves ÖGA találkozó, 2005
Anda, A.: Ózon a légkörben: sok, vagy kevés, XV. Országos Konferencia Környezeti ártalmak..., 2005
Anda, A.: A levegő minősége a közelmúlt változásaival, Konf. a Környezeti ártalmak..., 2005
Anda, A.: A potenciális klímaváltozás és a növényállományok energia gazdálkodása, XIX. Országos Környezetvédelmi Konferencia, 2005
Burucs, Z. and Páldi, E.: Field analysis of net photosynthesis of maize plants under extreme fertilizer and water supply conditions., G. for Agric. 15 (1) 65-80., 2005
Hoffmann B., Burucs Z.: Adaptation of wheat (Triticum eastivum L) genotypes and related species to water deficiency., Cereal Research Communications 33 (4) 681-687., 2005
Hoffmann B., Burucs Z.: Különböző származású búzafajták szárazságtűrése., XLVII. Georgikon Napok Keszthely, 2005. szeptember 29., 2005
Anda A. és Lőke Zs.: A növény-légkör rendszer kölcsönhatásai kétszeres CO2 koncentrációnál, Növénytermelés 55. 3-4:189-201., 2006
Anda, A.: Modeling maize response to climate modification in Hungary (CBCS), Commun. Biometry Crop Sci. 1 (2) 90-98., 2006
Anda, A. and Decsi, É. K.: Change in radiation penetration of mechanically injured maize, Archives of Agron. and Soil Sci. 52. 4:441-449., 2006
Anda, A. and Lőke, Zs.: Simulation of plant physiological processes as a result of possible climate change in Hungary, Conf. Proc. on Int. Conf. On Climate Change: Impacts and rEsponses in Central and Eastern European Countries, Pécs, p: 94-100., 2006
Kocsis T., Anda A. és Lőke Zs.: A globális klímaváltozás hatásaként prognosztizált víz-készlet változás vizsgálata kukoricára szimulációs modellezéssel, Poszter. VAHAVA Project Záró Konferencia, Budapest, 2006
Lőke Zs., Anda A. és Kocsis T.: A légköri CO2 koncentráció emelkedésének hatása az állományok energiaháztartására, Poszter. VAHAVA Project Záró Konferencia, Budapest, 2006
Lőke Zs., Anda A. és Kocsis T.: A klímaváltozás hatásának modellezése mikroklíma szimulációs modellel, Poszter. VAHAVA Project Záró Konferencia, Budapest, 2006
Anda A.: Globális és lokális szennyező- a légköri ózon kettős szerepben, II. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Pécs, CD-ROM, ISBN, Abstract Kötet, p: 9., 2006
Anda, A.: Water Management and Climate of Hungary, Integration 4Water. Workshop Event of EU held in Warsaw, Poland, 2006
Anda A.: A globális klíma módosulás várható hatása a hazai növényállományok energia forgalmára, MTA Székházában megtartott III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményeiben megjelent teljes anyag (CD-ROM, ISBN 963 9545 120) Abstract kötetben p: 29., 2006
Anda A.: Az öntözés és a kukorica mikroklímájának néhány eleme, Agrárgazdaság, vidék, régiók multifunkcionális feladatok és lehetőségek, 48. Georgikon Napok Keszthely, Abstract kötetben p: 102., 2006
Anda, A.: Irrigation and its influence for microclimate of maize in Hungary, Poster, EMS Annual Meeting/6th Eur. Conference on Applied Climatology, Ljubljana, Slovenia (CD-ROM ISSN 1842-7053), 2006
Kocsis T. és Anda A.: A légköri CO2 koncentráció növekedés hatása a kukorica fiziológiai folyamataira, Agrárgazdaság, vidék, régiók multifunkcionális feladatok és lehetőségek, 48. Georgikon Napok, Keszthely (Abstract kötetben p:106., teljes anyag CD-ROM), 2006
Anda, A. and Boldizsár, A.: Microclimate and transpiration of reedbeds on lakeshores with changing water levels, Acta Agron. Hung. 54. 1:39-47., 2006
Kocsis, T., Anda, A., Lőke, Zs. and Boldizsár A.: Local impacts of climatic variations on the physiological processes of maize in Hungary, Poster. EMS Annual Meeting/6th Eur. Conference on Applied Climatology, Ljubljana, Slovenia, (CD-ROM ISSN 1842-7053), 2006
Anda A.: A globális felmelegedés várható helyi következményei egy növény életfolyamat változásának példája alapján, Környezeti ártalmak és a Légzőrendszer XVI. Országos Konferenciája. Proc., Hévíz (szerk.: Szabó T., Bártfai I. és Somlai J.) p:11-24., 2006
Anda, A.: Economical Water Use in Irrigation under Hungarian Special Weather Conditions, Conf. Ecological problems of our days - from global to local scale (Vulnerability and adaptation), Keszthely, CD-ROM, ISBN-13: 978-963-9639-14-0, 2006
Lőke Zs., Kocsis T., Boldizsár A. és Varga B.: A globális klímaváltozás lokális hatásainak vizsgálata kukorica állományokon, 48. Georgikon Napok, Keszthely, p:108., 2006
vissza »