Összehasonlító kémiai vizsgálatok a Lamiaceae család és rokonsági körében (elsősorban a Verbenaceae családban) néhány taxonnál különös tekintettel a Salvia, Stachy, Vitex nemzetség másodlagos anyagcseretermékeire.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43148
típus K
Vezető kutató Máthé Imre
magyar cím Összehasonlító kémiai vizsgálatok a Lamiaceae család és rokonsági körében (elsősorban a Verbenaceae családban) néhány taxonnál különös tekintettel a Salvia, Stachy, Vitex nemzetség másodlagos anyagcseretermékeire.
Angol cím Comparative chemical investigations on the Lamiaceae and related families (mainly Verbenaceae) with special respect to the secondary metabolites of genara Salvia, Stachy and Vitex.
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
résztvevők Dobos Ágnes
Háznagy-Radnai Erzsébet dr.
Janicsák Gábor
Kocsis Ákos
Kósa Géza
Miklóssy Vári Vilmos
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Lamiaceae család Erdtman szerinti két alcsaládja közötti kémiai különbségek kerültek megerősítésre. A Nepetoideae alcsaládra számos faj jelentős illóolajtartaloma (pl. Salvia-ban), az abietán típusú diterpének jelenléte, a fenilpropanoid glikozidok és iridoidok hiánya, a jelentős urzol-, oleanol-, és rozmaringsav tartalom a jellemző. Ezzel szemben, az iridoidok, feniletanolid glikozidok, a labdán vázas diterpének jelenléte, az alacsony illóolaj, urzol- oleanolsav tartalom, és a rozmaingsav hiánya a Lamioideae alcsalád sajátja. A hatóanyagok előfordulásában minden típusánál kivételek is jelentkeztek. Ezek alapján a két alcsalád közötti különbségeket tendenciózus és inkább kvantitatív jellegűeknek bizonyulnak. Iridoidokat izoláltunk a Stachys fajokból, diterpéneket a Salvia candelabrum-ból és Ballota nigra-ból, fenilpropanoid glikozidokat a Ballota fajokból. Gázkromatográfiás analitikai módszert dolgoztunk ki az urzol- és oleanolsav elválasztására, TLC/denzitometriás eljárást az iridoidok és a fenilpropanoid glikozidok mérésére. Ezeket a hatóanyagok változékonyságának tanulmányozására, mint pl. a B. nigra esetén, a vegetációs periódus alatt használtuk. Előzetes adatokat nyertünk az izolátumok biológiai hatására. Az iridoidok és más anyagok jelenléte a Verbenaceae (Verbena sp.) és a Lamiaceae családok (Stachys sp.) fajaiban összhangban van a két család közötti szoros rokonsággal.
kutatási eredmények (angolul)
The chemical differences, between the two subfamilies of Lamiaceae (in Erdtman’s system) were confirmed. In the Subfamily Nepetoideae the high essential oil content in a lot of species (e.g. Salvia), the presence of diterpenes of abietane type, lack of phenylpropanoid glycosides and iridoids, the presence of ursolic, oleanolic and rosmarinic acids are typical. In contrast to it in the Subfamily Lamioideae the occurrence of iridoids, phenylpropanoid glycosides, diterpenes of labdane skeleton, law essential oil, ursolic and oleanolic acid contents and the lack of rosmarinic acid were confirmed. Beside these regularities in all type of ingredients exceptions were found. Iridoids of some Stachys species, diterpenoids of Salvia candelabrum and Ballota nigra and some phenylpropanoid glycosides from B. nigra were isolated. Analytical method for the rapid quantitative measurement of iridoids, a gas chromatographic one for parallel measurement of ursolic and oleanolic acids and a LC/densitometric method for the phenylethanolide glycosides have been developed and were applied in studying their variation e.g. in B. nigra during the vegetation period. Preliminary data were obtained on the effectiveness of the isolated compounds of several species. The presence of iridoids of the Verbenaceae species, available in Hungary was confirmed. The occurrence of iridoids and other chemicals in Verbena and Stachys species supports the close relationship between Verbenaceae and Lamiaceae families.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/946/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Máthé I., Háznagy-Radnai E., Genova, E., Miklóssy V.V., Veres K., Tóth E., Janicsák G.: A Salvia officinalis és a S. tomentosa illóolajának stabilitásvizsgálata különös tekintettel a tujontartalomra., Planar Chromatography 2004. Visegrád, Hungary, 23-25 May 2004, 2004
Háznagyné-Radnai E., Léber P., Tóth E., Janicsák G., Máthé I.: Determination of Stachy palustris iridoids by combined chromatographic methods., JPC-Planar Chromatography (eds. Nyiredy Sz.) p. 241-250., 2004
Janicsák, G., Veres K., Máthé I.: Study of distribution of free triterpenic acids in the Lamiaceae family by Gas Chromatography, Future Trends in Phytochemistry - Young Scientists Symposium , Gergnano (Italy), 5-8 May, 2004 P.21., 2004
Nikolova M., Janicsák G., Genova E., Máthé I.: Comparative analysis of external flavonoids of Blgarian and Hungarian samples of Salvia species, Acta Botanica Hungarica. 48. (3-4) 361-367., 2006
Tóth E., Háznagyné-Radnai E., Veres K., Janicsák G., Miklóssy V.V., Máthé I.: Néhány Magyarországon nevelt Verbena faj kemotaxonómiai vizsgálata., Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tud. ülésszek, Budapest, 2005. október 19-21. p.140., 2005
Háznagyn-Radnai E., G. Janicsák, Sz. Czigle, V.V. Miklóssy, E. Tóth, I. Máthé: Comparative Studies of Iridoids in Certain Taxa of the Families Lamiaceae and Verbenaceae, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods Siófok, 7-9. September, 2005. P-21., 2005
Tóth E., E. Háznagyné-Radnai, K. Veres, G. Janicsák, V.V.Miklóssy, I. Máthé: Chemotaxonomic Studies on Some Verbena Species Cultivated in Hungary., Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Scientific Conference, Budapest, 19-21. Oct., 2005. p.141.., 2005
Máthé I.: Merre tart napjaink gyógynövénykutatása? Trendek, lehetőségek, a valóság., "Gyógynövények Napjaink Gyógyszerészetében- Tradiciók és Újdonságok, XI. Magyar Gyógynövény Konferencia, Dobogókő, 2005. okt. 13-15. p. 15., 2005
Háznagyné-Radnai E., Czigla Sz., Zupkó I., Falkay Gy., Máthé I.: Stachys fajok antioxidáns hatásának vizsgálata enzimfüggetlen lipidperoxidációs rendszerben, ''Gyógynövények Napjaink Gyógyszerészetében- Tradiciók és Újdonságok, XI. Magyar Gyógynövény Konferencia, Dobogókő, 2005. okt. 13-15. p. 47., 2005
Háznagyné-Radnai E., Tóth E., Janicsák G., Miklóssy v.V., Máthé I., Kis Gy.: Verbenaceae és Lamiaceae fajok összehasonlító kémiai elemzése, ''Gyógynövények Napjaink Gyógyszerészetében- Tradiciók és Újdonságok, XI. Magyar Gyógynövény Konferencia, Dobogókő, 2005. okt. 13-15. p. 48., 2005
Janicsák G., Veres K., Kakasy A.Z., Máthé I.: Az oleanol- és urzolsav mennyiségi viszonyai a Lamiaceae családban, ''Gyógynövények Napjaink Gyógyszerészetében- Tradiciók és Újdonságok, XI. Magyar Gyógynövény Konferencia, Dobogókő, 2005. okt. 13-15. p. 52., 2005
Háznagy-Radnai, Szilvia Czgle, Gábor Janicsák, Imre Máthé: Iridoids of Stachys Species Growing in Hungary., . JPC-Journal of Planar Chromatography (JPC) 19. 187-190. ., 2006
Háznagy-Radnai Erzsébet - Janicsák, G. - Máthé Imre: Iridoids of some Stachys species growing in Hungary In: Planar Chromatography. Ed.: Nyiredi Sz., [Proceedings of the International Symposium on Planar Separations. Siófok, 2005.], 377-387. p, 2005
Háznagyné-Radnai Erzsébet, Kis Gyöngyi, Czigle Szilvia, Miklóssy-Vári Vilmos, Máthé Imre.: A magyarországi Stachy és Verbena fajok iridoid tartalmának összehasonlító elemzése., Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. (Budapest, 2006. máj. 25-27) Gyógyszerészet (kongresszusi különszám) p. 91., 2006
Máthé Imre, Máthé Ákos: „Már a gyógynövények sem a régiek?” – gyógynövények megítélése hazánkban és Európában., Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. (Budapest, 2006. máj. 25-27) Gyógyszerészet (kongresszusi különszám) p.36., 2006
Janicsák Gábor, Hohmann Judit, Zupkó István, Genova Elena, Forgó Péter, Máthé Imre: A Salvia ringens Sibth. Et Sm. citotoxikus vegyületei., Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. (Budapest, 2006. máj. 25-27) Gyógyszerészet (konmgresszusi különszám) p. 92., 2006
Tóth Enikő, Janicsák Gábor, Háznagyné-Radnai Erzsébet, Tóth Gábor, Máthé Imre: Ballotae nigrae herba, egy új drog a Ph.Hg.VIII-ban, . Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. (Budapest, 2006. máj. 25-27) Gyógyszerészet (kongresszusi különszám) p. 104., 2006
Veres Katalin – Schelz, Zs. - Varga Erzsébet - Máthé Imre,: . Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietswaart, 53rd Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. Florence, 2005. p. 180., 2005
Veres Katalin - Varga Erzsébet - Schelz Zs. - Bernáth J. - Máthé Imre,: . Szurokfű populációk (Origanum vulgare L. és Origanum vulgare subsp. hirtum Ietswaart) hatóanyag produkciójának értékelése, , „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. Budapest, 2005. 112-113. p., 2005
Háznagy-Radnai E., Czigle, Sz., Máthé I.: .Analysis of the Essential Oil of Downy Woundwort (Stachys germanica L.), Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, 54. 78-83., 2007
Veres, K.; Varga, E.; Schelz, Z.; Molnar, J.; Bernath, J.; Mathe, I.: Chemical composition and antimicrobial activities of essential oils of four lines of Origanum vulgare subsp hirtum (Link) Ietswaart grown in Hungary., . Natural Product Communications 2007, 2, (11), 1155-1158., 2007
Máthé Imre, Hohmann Judit, Janicsák G., Nagy G., Rédei D.: A Salvia officinalis és néhány rokon faj biológiailag aktív anyagainak kémiai diverzitása., Acta Pharmaceutica Hungarica, 77. 37-45., 2007
Janicsák, G., Veres K., Kakasy A.Z., Máthé I.: Az oleánol- és urzolsav előfordulása a Lamiaceae családban., . Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 53. Suplement 4. 189-195., 2007
Janicsák G., Hohmann J., Nikolova M., Genova E., Zupko I. Forgo P., Máthé I.: Compounds from Salvia ringrns Sibth. et Sm. with Cytotoxic Activity., 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for the Med. Plant Reas. Sept. 2-6, 2007 Graz, Austria). Planta med. 73. 938-939., 2007
Tóth E., Tóth G., Máthé I., Blunden G.: Martynoside, Forsythoside B, Ladanein and 7--acetoxy-royleanone from Ballota nigra L., 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for the Med. Plant Reas. Sept. 2-6, 2007 Graz, Austria). Planta med. 73. 950., 2007
Háznagyné-Radnai E., Czigle Sz., Veres K., Zupko I., Bezáková I., Janicsák G., Tóth E., Falkay Gy., Máthé I.: Variation in the Chemical Constituents and Antioxydant Activity in Stachys Species., 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for the Med. Plant Reas. Sept. 2-6, 2007 Graz, Austria). Planta med. 73. 992., 2007
Háznagy - Radnai E., K. Pintye-Hódi, Sz. Czigle, T. Martinek, G. Janicsák, I. Máthé, I. Erős: Determination of Stachys recta iridoids by Combination of Chromatographic Methods and Examination of Stachys recta Inorganic Element Compounds with X-ray Beams, 7th. Balaton Symposium 5-7 September 2007, Siófok, Hungary, P- 49, 2007
Toth, E.; Toth, G.; Mathe, I.; Blunden, G.:: Martynoside, forsythoside B, ladanein and 7a-acetoxyroyleanone from Ballota nigra L. activity of the fruit extracts and their constituents., Biochemical Systematics and Ecology , 35, (12), 894-897., 2007
Háznagyné-Radnai E., Szilvia Czigle, Imre Máthé: TLC and GC Analysis of the Essential Oils of Stachys Species., Journal of Planar Chromatography (JPC), 20. 189-196., 2007
Carmen Gálea, K., Veres, I. Máthé, C. Csedő.: Analiza gazcromatograficá a uleiurilor volatile de Pelargonium roseum., Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 53. Suplement 4. 147-153., 2007
Háznagy - Radnai E., K. Pintye-Hódi, Sz. Czigle, T. Martinek, G. Janicsák, I. Máthé, I. Erős: Determination of Stachys recta iridoids by Combination of Chromatographic Methods and Examination of Stachys recta Inorganic Element Compounds with X-ray Beams, 7th. Balaton Symposium 5-7 September 2007, Siófok, Hungary, P- 49, 2007
Hohmann J., Rédei D., Máthé I., Blunden G.: Phenylpropanoid Glycosides and Diterpenoids from Salvia officinalis., Biochem. Syst. Ecol. 31. 427-429., 2003
Radnai E., Dobos Á., Veres K., Tóth L., Máthé I., Janicsák G., Blunden G.: Essential Oils in some Stachys Species Growing in Hungary., Acta Horticulturae,137-142., 2003
Háznagy-Radnai Erzsébet - Léber Petra - Tóth Enikő - Janicsák, G. - Máthé Imre,: Determination of Stachys palustris iridoids by a combination of chromagraphic methods, J. Planar Chromatogr. 18; 314-318., 2005
E. Háznagy-Radnai, Sz. Czigle, I. Zupko, Gy. Falkay I. Máthé: Comparision of antioxidant activity in enzyme-independent system of six Salvia species., Fitoterapia, 77. 521-524., 2006
Gábor Janicsák, Katalin Veres, András Zoltán Kakasy, Imre Máthé: Study of the oleanolic and ursolic acid contents of some species of the Lamiaceae., Biochemical Systematics and Ecology, 34. 392-396., 2006
J. Rojas, A. Morales, S. Pasquale, A. Márquez, M. Rondón, K. Veres, I. Máthé.: Comparative Study of the Chemical Composition of the Essential Oil of Lippia oreganoides Collected in Two Different Seasons in Venezuela., Natural Product Communication (NPC) 1. (3) 205-207., 2006
Hajdu, Z.; Hohmann, J.; Forgo, P.; Martinek, T.; Dervarics, M.; Zupko, I.;: Diterpenoids and flavonoids from the fruits of Vitex agnus-castus and antioxidant activity of the fruit extracts and their constituents., Phytotherapy Research, 21, 391-394., 2007
Janicsák G., E. Tóth, I. Máthé,: TLC-Densitometric Investigations of Phenylpropanoid Glycosides in black Horehund (Ballota nigra L.), JPC-Journal of Planar Chromatography (JPC), 20. 443-446., 2007
Máthé, Imre, Csedő Károly: Chemical differences and similarities in the Family Lamiacaeae., Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 53. Suplement, 4. 1-14., 2007
Szilvia Czigle, Erzsébet Háznagy-Radnai, Jaroslav Tóth, Imre Máthé, Daniel Grancai,: Rosmarinic acid int he genus Stachy L. L. activity of the fruit extracts and their constituents., Revista de Medicina si Farmaci – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 53: 333-336., 2007

 

Projekt eseményei

 
2011-02-21 10:11:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Táj és Restaurációs Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »