Globalizáció- EU integráció. Magyarország felzárkózási stratégiája és lehetőségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43149
típus K
Vezető kutató Hoós János
magyar cím Globalizáció- EU integráció. Magyarország felzárkózási stratégiája és lehetőségei
Angol cím Globalization. European Intergration - EU. "Catching-up" strategies and possibilities of Hungary
zsűri Gazdaság
Kutatóhely _KTK / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Beszteri Béla
Sulok Zoltán
Tóth László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a kitűzött célnak megfelelően és ütemezésben haladt az alábbiak szerint: • a globalizálódó világ fő nemzetközi tendenciáira, különös tekintettel a világkormányzás (global governance), a vállat irányítás (corporate governance) elméleti és gyakorlati összefüggéseire, problémakörére, • a kis-és középvállalkozások helyzetének és alkalmazkodóképességének elemzésére és • a globalizáció és regionalizáció/EU integrációs folyamat tanulmányozására koncentrálva. A kutatás levonható következtetései még inkább nyilvánvalóvá tették, hogy a világkormányzás fejlettsége, színvonala alapvető jelentőségű a globalizáció előnyeinek a kihasználása, illetve kedvezőtlen hatási mérséklése, elhárítása szempontjából. Az is megerősítést nyert, hogy a vállalat irányítás legújabb fejleményei fontos meghatározói az egyes országok felzárkózási képességének. Így még inkább alátámasztást nyer, hogy a világkormányzás jelenbeli és jövőbeli alakulás alapvető hatást gyakorol a globalizációra, az EU integrációra, Magyarország felzárkózási stratégiájára és lehetőségire. A kutatások arra is rávilágítottak, hogy a rendszerváltozás során kialakult politikai döntési rendszer (national governance)érdemben hat a magyar gazdaság felzárkózási esélyeire. A kutatás eredményei alapján felállított szcenárió elemzése azt mutatta, hogy a felzárkózás esélye sokkal kisebb, mint a lemaradásé. Igaz ugyan, hogy vannak pozitív hajtóerők, csak jó stratégia, cél és javaslat kell. Ez egyben kihívást jelent a kutatás folytatására, amely elsősorban a leszakadás elkerülésének feltételeit kell, hogy meghatározza.
kutatási eredmények (angolul)
The research work has been carried out according to the accepted plan focusing on • the globalization with special emphasis on the global governance and corporate governance, • situation of the Hungarian small and medium size enterprises and their adaptation capabilities, • processes of the globalization and regionalization/EU integration. One of the main conclusions was that development level of the global governance and the corporate governance has a major impact of the international competitiveness of a given country. Therefore the chances of the Hungary to catch up the average development level of EU and to close the development gap existing between Hungary and EU depend on these two factors. Additional important conclusion was also that Hungarian political system (national governace)formed with the change of the regime is one of the major obstacles of the catching up process. The scenarios, elaborated during the research work, have proved that the chances of the catching up are less than the chances of lagging behind the average development level of EU. Although there are positive forces which can accelerate the catching up process, but they require good development strategies, therefore the future research should concentrate on these factors.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/947/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
János Hoós, Jeney György, Martin Potucek, Richard Pomahac a László Vass: A rizeni ve verejné správe: pristupy a refomy politika, NISPAcee. SLON. Praha. p. 133-153, 2005
Dr. Hoós János: A MAGYAR GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉNEK 2004. ÉVI ÉS TÁVOLABBI KILÁTÁSAI. CÉGVEZETÉS. 2004. MÁRCIUS. XII. ÉVOLYAM 3 SZ. 68-71. OLD., CÉGVEZETÉS., 2004
Tóth László: Transition and Global Transformation, Club of Economic in Miskolc, 2004
Hoós János: A vállalatirányítás „válsága”- tulajdonviszonyok új jellemzői – és ezek várható következményei., Álláspontok- Dosszié. A MSzPOrszágos Közgazdasági tagozat., 2003
Gubik A: A kis- és középvállalkozások lehetséges válaszai a globális kihívásokra, „Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája” Győr, 2004
Beszteri B: A magyar kultúra esélyei és a formálódó új világrend, In: Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai, 2004
Beszteri B: Az uniós bővítés lehetőségei és dilemmái Magyarország számára, In: Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai, 2004
Beszteri B: A magyar kultúra helye a zaklatott világban, Comitatus, 2004
Beszteri B.: A magyar kultúra esélyei a formálódó világrendben, Komárom, 2004.április 29. Konferencia előadás, 2004
Beszteri B.: Az Egyesült Államok és az EU kapcsolatrendszere az új világrendben, Országos Politológus Vándorgyűlés, Siófok, 2004. június 25. Konferencia előadás, 2004
Beszteri B.: The Revolution of Science and Hungary’s Tasks in the European Union, Budapest Fórum nemzetközi Konferencia 2004. szeptember 11., 2004
Beszteri B.: A biztonságpolitika világméretű követelményei a terrorizmus fenyegetése tükrében előadás a Magyar Tudomány Napján, Székesfehérvár, 2004. november, A biztonságpolitika világméretű követelményei a terrorizmus fenyegetése tükrében előadás a Magyar Tudomány Napján, Székesfehérvár, 2004. november, 2004
Gubik A: Kis- és középvállalkozások nemzetközi jelenléte., Doktoranduszok FórumMiskolci Egyetem, 2004. november 9., 2004
Gubik A: A kis- és középvállalkozások kapcsolódási lehetőségei a multinacionális vállalatok beszállítói hálózataihoz, Miskolci Egyetem, 2004
Bartha Z.: Az üzleti tudás mobilitása a külföldi közvetlen tőkebefektetés tükrében, Miskolci Egyetem, 2004
Beszteri Béla (szerk.): Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 2004. 117 old., 2004
Beszteri Béla (szerk.): Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban., Komárom VEAB 522 old, 2004
Dr. Hoós János: Global governance and global economic efficiency, global political stability – need for global governance and chance of its development, A working symposium at the Humboldt Viadrina School of Gevernance, 2004
Tóthné Szita Klára, Buday Malik Andrea: BAZ megye: útban a fenntarthatóság felé?, Észak-magyarországi Stratégiai füzetek 1. 24-44., 2006
Gubik Andrea: A vállalati együttműködés mikroszintű megközelítése., Regionális hálózatok fejlesztésének elmélete és gyakorlata c. konferencia, Miskolc, 2006. szeptember 15. 23-39, 2006
Tóthné Szita Klára, Siposné Molnár Tímea: Az energiatermelés környezetterhelése összehasonlító életciklus vizsgálat alapján, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2007
Tóthné Szita Klára, Buday Malik Andrea: The County of Borsod-Abaúj-Zemplém: on the way to Sustainability?, European Integration Studies, Miskolc, Volume 5. Number 1. (2006) pp. 31-57, 2006
Hoós János: A magyar gazdaság hosszú távon fenntartható növekedési és egyensúlyi pályára állításának követelményi és lehetőségei, Társadalom és Gazdaság. A Budapesti Corvinus Egyetem folyóírata. 28. kötet. 61-98. old, 2006
Hoós János: Public Administration and Public Management Public (...), NISPAcee. Bratislava. 2003. p. 340, 2003
Hoós János: Public Administration and Public Management PublicPublic Policy Instruments: State and Bureaucracy (...), NISPAcee. Bratislava. 2003. p. 340, 2003
Hoós János: A vállalatirányítás „válsága”., Cégvezetés. XI. évolyam 6 sz. 132-, 2003
János Hoós, Dusan Hendrych, György Jeney a László Vass: Politiké instituce: stát, jeho usporadani a role,, NISPAcee. SLON. Praha. p. 121-133, 2005
János Hoós: Political Rationality and Economic Rationality and the Hungarian Public Decision-making System Economic Efficiency versus Democracy in Hungary, The 13th NISPACee Annual Conference. Moscow, Russia. p.19, 2005
János Hoós: Political and economical rationality. The Hungarian public decision-making system. Economic efficiency versus democracy in Hungary, Pro scientia administrativa. Kolozsvár. p. 54-88., 2006
János Hoós: Magyar gazdaság tartósan fenntartható növekedési és egyensúlyi pályára állításának követelményei és lehetőségei., VI: Magyar (jubileumi) Jövőkutatási Konferencia . Győr. 2006. október 6-7. Arisztotelesz Stúdió Bt. Bp. 51-57. ol, 2006
János Hoós: Global Governance, Akadémia Kiadó. p.231, 2006
Hoós János- Horváth Csanád- Hőgye Mihály: Gazdaságpolitika., Nyugat-Magyarországi Egyetem . Sopron. 145. old., 2006
Janos Hoós: Political rationality and Economic Ratiaonality and the Hungarian Public Decision-Making System: Economic Efficiency Versus Democracy. Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries, . Edited by A. Rosenberg and J. Nemec. NISPAcee. Bratislava. p. 27-47, 2006
Hoós János: A magyar gazdaság tartósan fenntartható növekedési és egyensúlyi pályára állításának követelményei és lehetőségei, Magyar Tudomány.Közlésre elfogadva, 2007
János Hoós: Public decision-system making in Hungary; Main Problems and Possible Measures for its Improvement, NISPAcee által megjelentetendő tanulmánykötet.Bratislava. 19. old.Közlésre elfogadva, 2007
Hoós János: Konjunktúra-és Piackutatás, AULA. Bp. 272.old, 2003
Hoós János: Globalizáció – Globálkormányzás – Háború., Jubileumi tanulmánykötet I. Czabán János professzor 70. születésnapjára. Miskolc. 239-251., 2005
Hoós János: Global governance and glob.al economic efficiency, global political stability – need for global governance and chance of its development, Jubileumi tanulmánykötet I. Czabán János professzor 70. születésnapjára. Miskolc. 239-251., 2005
Gubik Andrea: A globalizáció hatása a vállalati együttműködésre., Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig VI.Magyar Jövőkutatási Konferencia Győr, 2006.okt.6-7. Arisztotelész Stúdium Bt., Budapest 38-44. (ISBN 963 86670 6 0), 2006
Bartha Zoltán: Kulturális gyökerek hatása a tudástranszferre, „Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig” VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia, Győr, 2006. október 6-7. (ISBN 963 86670 6 0), 2006
Beszteri Béla: Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig, „Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig” VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia, Győr, 2006. október 6-7. (ISBN 963 86670 6 0), 2006
Klára Szita Tóth, Andrea Gubik: A tudományos előadás címe: Partnership for Sustainability: A Case Study of BAZ County, GIN http://www.greeningofindustry.org, 2006
Dr. Klára Szita Tóth, Adrienn Buday-Malik, Tímea Molnár Sipos, Zsolt István, Attila Szilágyi: Evaluation of environmental performance and way towards sustainability with LCA in the region of Northern Hungary, : SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2007 Third International Conference on Sustainable Development and Planning, Wessex Institute of Technology, UK, 2007
Gubik Andrea: A beágyazottság szerepe a kis- és középvállalati együttműködésben, XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció Doktoranduszok Konferenciája, 2007
Adrienn Buday-Malik: Sustainable model(s) of WEEE management in Central and Eastern Europe, XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció Doktoranduszok Konferenciája, 2007
Klára Szita Tóth - Andrea Gubik: Partnership for Sustainability: A Case Study of BAZ County, 13th International Conference of the Greening of Industry Network, July 2-5 2006 Cardiff, Wales UK, 2006
Bartha Zoltán: Az üzleti tudás sajátosságai és hozzáférésének körülményei. PhD dolgozat, www.om.hu/phd, 2006
Gubik Andrea: A kis- és középvállalatok együttműködésének elvi kérdései és gyakorlati tapasztalatai, Miskolci Egyetem Gazdaságelméleti Intézet, Kézirat 170 oldal, 2007
Tóthné Szita Klára: Magyarország felzárkózási stratégiái – egy kérdőíves felmérés alapján, MTA JKB (előadás), 2007
vissza »