Statistical evaluation of the micro-topography of connecting surfaces and investigation of their influence during different wear processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43151
Type K
Principal investigator Palásti Kovács, Béla
Title in Hungarian Kapcsolódó felületpárok mikrotopográfiájának statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése különböző kopási folyamatokban
Title in English Statistical evaluation of the micro-topography of connecting surfaces and investigation of their influence during different wear processes
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Institute of Materials & Manufacturing Sciences (Óbuda University)
Participants Bollók, Péter
Czifra, Árpád
Horváth, Sándor
Kozma, Mihály
Néder, Zoltán
Réti, Tamás
Váradi, Károly
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 14.254
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kísérleti berendezést fejlesztettünk ki a kapcsolódó alkatrészfelületek tribológiai viselkedésének vizsgálatára, elemzésére, a tribológiai jellemzők mérésére. A Súrlódásos kopásvizsgáló berendezés a hozzá kapcsolódó adatrögzítő és kiértékelő elektronikákkal jelentős segítséget ad a hazai tribológiai kutatásoknak. Olyan tribológiai vizsgálatok elvégzését biztosítja, ahol a működési viselkedés mélyebb feltárása érdekében számos paraméter (terhelés, sebesség, lökethossz, súrlódó erő, hőmérséklet) változását rögzíthetjük, követhetjük a kopási-felületváltozási folyamatot, elemezhetjük a változások hatását, információt szerezhetünk a működő felületek topográfiájának megtervezéséhez, a gyártási technológia megválasztásához, a működés közben lejátszódó tribológiai folyamatok tudatos ellenőrzéséhez és befolyásolásához. Algoritmust dolgoztunk ki, melynek célja a felületi mikrotopográfia vizsgálatán keresztül a száraz súrlódás során bekövetkező kopási folyamatok jellemzése. Az algoritmus közvetlenül a mérési pontokból definiálja az érdességcsúcsokat. A kiértékeléshez eloszlásfüggvényeket használunk. Ily módon vizsgáljuk az érdességcsúcsok orientációját, az érdességcsúcsok orientációs irányú és rá merőleges csúcssugarát, és az orientációs irányú és az arra merőleges csúcsszöget. Az érdességcsúcsok eloszlása és alakja – melyet a csúcssugár és a csúcsszög, illetve az orientációs szög jellemez - fontos tényezője a felületek kapcsolódásának, ezért alkalmas a kopási folyamat jellemzésére is.
Results in English
Test equipment was developed to survey and analyze the tribologcal behavior of connecting component surfaces, to measure tribological features. Tribological research in Hungary is greatly assisted by this friction wear test equipment and related data recording and evaluation electronics, providing opportunities for tribological tests where – in order to explore operational behavior moree deeply - a number of parameter changes (load, speed, travel, friction force, temperature) can be recorded, the process of wear and surface change can be followed, the impact of changes can be analyzed, information can be gathered to design the topography of operating surfaces and to select production technology, as well as to consciously control and influence tribological processes during operation. An algorithm was developed to characterize wear processes during dry friction through the survey of surface microtopography. The algorithm defines roughness peaks directly from measurement points. Distribution functions are used for evaluation. This way, roughness peak orientation, the peak radius of roughness peaks in the direction of orientation and transversal thereto, and the peak angles in the direction of orientation and transversal thereto are examined. The distribution and shape of roughness peaks, characterized by peak radius and peak angle and the orientation angle, are important factors in surface contact, therefore they are also suitable for describing the wear process.
Full text http://real.mtak.hu/948/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Palásti KB; Czifra Á; Váradi K: A mikrotopográfia változása a kopási folyamat során, XI. OGÉT Conference 2003 (Nemzetközi Gépész Találkozó) Kolozsvár 2003. május 8-11. pp. 174-178, 2003
Palásti KB; Váradi K; Bercsey T; Néder Z; Czifra Á: Surface microtopography in the wear process, 9th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Halmstad – Sweden, 2003
Czifra Á; Palásti-K B; Néder Z; Váradi K: Analysis of mikrotopography in wear process, Géptervezők és Termékfejlesztők XIX. Országos Szemináriuma, Miskolc, 2003. november 13-14., 2003
Palásti-K B; Néder Z; Czifra Á; Váradi K: Microtopography Changes in Wear Process, Acta Polytechnica Hungarica, N.1. May 2004. pp. 108-119, 2004
Czifra Á; Váradi K; Palásti-K B: Surface microtopography analysis by a slicing method, Gépészet 2004, 4th conference on mechanical engineering, Budapest, Hungary, 27-28 May 2004. pp. 676-680, 2004
Czifra Á; Váradi K; Palásti-K B: Analysis of worn surfaces by a slicing method, Third International Tribology Conference, ITC 2004, Zielona Góra, August 28 – 31, 2004. Internacional Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2004/9. pp. 193–198, 2004
Váradi K; Palásti-K B; Czifra Á; Néder Z; Kovács K: 3D Characterisation of engineering surfaces, Budapest Tech International Jubilee Conference, Budapest, Hungary, September 4, 2004. pp. 107-118, 2004
Farkas G; Czifra Á; Palásti-K B: Műszaki felületek mikrogeometriai vizsgálatában alkalmazott 2D-s és 3D-s paraméterek összevetése, információtartalmuk elemzése, Budapesti Műszaki Főiskola-BGK Jubileumi Gépészet Szimpózium, Budapest, 2004. november 12., 2004
Forányi F; Kozma M; Bartha L: Influence of molybdenum-Contained Additives ont he Friction and Wear Properties of Polyamide, 8th International Conference on Tribology, Veszprém, Hungary, 3-4 June 2004. pp. 232-236, 2004
Szittya Tamás:: Vezérműtengely környezetének tribológiai elemzése,, Diplomamunka BME,, 2005
Horváth, S., Czifra, Á.:: „The importance of waviness in study of microtopography of cutting surface,, DMC 2005 The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting, Kassa,, 2005
Czifra, Á, Váradi, K., Palásti K., B.:: „A felületi mikrotopográfia vizsgálata szeletelő módszerrel kerámia-acél csúszópár esetén,, Gép 2005/11-12 p. 13-16.,, 2005
Farkas, G., Czifra, Á.; Palásti K., B. Horváth, S.:: „Műszaki felületek mikrogeometriai vizsgálatában alkalmazott 2D-s és 3D-s paraméterek összevetése, információtartalmuk elemzése,, Gép, 2005/2-3, pp. 51-59.,, 2005
Farkas, G., Horváth, S:: Műszaki felületek mikrotopográfiai vizsgálata,, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2005, Kolozsvár, ISBN 973-8231-442 pp. 251-254, 2005
Horváth, S., Czifra, Á.: Műszaki felületek tervezése; a felületi hullámosság jelentősége, OGÉT XIV. Nemzetközi Gépész Találkozó, Marosvásárhely, 2006, pp. 170-174, 2006
Horváth, S., Czifra, Á.: A felülettervezés jelentősége és problámái a MH technikai eszközeinek gyártása és felújítása során, különös tekintettel a felületi hullámosságra, Gép 2006/5 p.18-23, 2006
Czifra, Á., Váradi, K., Palásti K., B.: Evaluation of surface microtopography ’scratches’ with slicing method, Gépészet 2006, 5th conference on mechanical engineering, Budapest, Hungary, 25-26. May 2006, 2006
Horváth, S., Czifra, Á.: The importance of surface waviness; Problems with 3-D measuring and evaluation techniques, Gépészet 2006, 5th conference on mechanical engineering, Budapest, Hungary, 25-26. May 2006, 2006
Palásti-Kovács B; Farkas G: Contribution to the Evaluation of Machined Surface Microgeometry. Production Process in Mechanical Engineering, Research Reports: 113-120, Cracow-Košice, 2006
Fekete, G., Horváth, .S, Czifr,a Á.: Microgeometry tests of “contradictory” surfaces with various evaluation techniques, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 4, No. 2, 2007, p. 87-97, 2007
Fekete, G., Czifra, Á.: Influence of filtering in surface roughness characterization, ECOTRIB 2007,European Conference on Tribology, Ljubljana, Slovenia, 12.-15. June 2007 p.209-306, 2007
Orosz L, Biró Sz, Horváth R: Turning of Hardened Steel with Ceramic Tool, MicroCAD 2007 , Miskolc (www.banki.hu/ggyt/K+F), 2007
Sipos S, Biró Sz, Horváth R: Cutting of Hardened Steel with new Developed Tools, Ceepus- Craccow, April 2007 (www.banki.hu/ggyt/K+F), 2007
Czifra Á; Palásti-K B; Néder Z; Váradi K: A mikrotopográfia elemzése a kopási folyamat során, GÉP, 2003/10-11: pp. 11-18, 2003
Czifra Á; Váradi K; Palásti-K B: Characterisation of worn surfaces with a slicing method, 8th International Conference on Tribology, Veszprém, Hungary, 3-4 June 2004. pp. 150-155, 2004
Czifra Á; Váradi K; Palásti-K B: A felületi mikrotopográfia karcainak vizsgálata szeletelő módszerrel, Géptervezők és Termékfejlesztők XIX. Országos Szemináriuma, Miskolc, 2004. november 11-12. Gép 2004/10-11. pp. 40-43, 2004
Forányi F; Kozma M; Bartha L: Friction and wear of polyamide 6 containing new lubricants, Proceedings of the Fourth Counference on Mechanical Engineering, Budapest, May 27-28. 2004. pp. 514-518, 2004
Lestyán, Z., Váradi , K., Albers, A.:: „FE Contact and thermal simulation of an alumina-steel dry sliding friction pair,, Conference CONTACT SURFACE 2005, 4th-7th of Sept. 2005 Bolognia , Italy,2005, pp.35-44, 2005
Palásti, K. B. – Farkas,G.:: „Relationship beatween the cutting surface-microtopography and it’s evaluation,, DMC 2005 The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting, Kassa, 12-13 Sept. 2005. p.:H 15-19., 2005
Bollók P; Palásti-Kovács B; Pálinkás T: „Friction wearing tester” for testing rubbing surfaces, Gépészet 2006, 5th conference on mechanical engineering, Budapest, Hungary, 25-26. May 2006, 2006
Farkas G; Palásti-Kovács B: Forgácsolt műszaki műanyagok felületi simasága, Gépgyártás, XLVI évfolyam, 2006. 5. szám, p. 6-10, 2006
Sipos S, Biró Sz, Tomoga I: A termelékenység és a minőség egyidejű növelése wiper lapkákkal, Gépgyártás, XLVI. 2006/4. p. 17-24., 2006
Czifra, Á., Horváth, S.: Asperity analysis of worn surfaces, ECOTRIB 2007,European Conference on Tribology, Ljubljana, Slovenia, 12.-15. June 2007 p. 307-319, 2007
Back »