Economice an Political relations of Taiwan and Mainland China from the Song Dynasty to Our Age  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43152
Type K
Principal investigator Mészáros, Klára
Title in Hungarian Taiwan és a szárazföldi Kína gazdasági éa politikai kapcsolatai a Song-kortól napjainkig
Title in English Economice an Political relations of Taiwan and Mainland China from the Song Dynasty to Our Age
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Participants Salát, Gergely
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Taiwan és a szárazföldi Kína kapcsolatának kérdésköre Kelet-Ázsia kutatásának egyik legérzékenyebb, legátpolitizáltabb témája. A múltbeli folyamatok vizsgálata is számos mai problémát vet fel. A források tanúsága szerint a sziget a 17. sz.-ig nem volt a kínai birodalom része. A kínai világ látókörébe Taiwan a hollandok és a Zhengek uralmával került, amelyet a század végén a mandzsu dinasztia követett. E korra nyúlnak vissza Taiwan rendkívül bonyolult etnikai, nyelvi, kulturális viszonyai. A 17. sz. végétől különböző hegyvidéki és síkvidéki bennszülött törzsek, illetve eltérő helyekről származó han bevándorlók együttélése és konfliktusai jellemezték a szigetet. A 17–19. sz. között Taiwan sikeresen integrálódott a kínai gazdaságba, ezután pedig Japán egyik fontos ellátója lett, s fejlődése elszakadt Kínáétól. 1949 után a nyelvi összetétel újra megváltozott, s a kialakulóban lévő taiwani identitást a Taiwanról kiinduló újraegyesítés eszméje váltotta fel. Mindeközben a Kínai Népköztársaság nem mondott le Taiwanról, s a két entitás kérdése a globális politika fókuszába került. Az 1970-es évek végétől a KNK gyors gazdasági fejlődése, illetve Taiwan demokratizálódása új helyzetet teremtett, felerősítve egyrészt a „nagy Kína” megteremtésére irányuló törekvéseket, másrészt az önálló taiwani identitás kialakulását. Ugyanakkor a két entitás gazdaságilag összeforrt, s a kutatók feltételezése szerint a békés újraegyesítésre előbb-utóbb sor fog kerülni.
Results in English
The relations between Taiwan and Mainland China is one of the most sensitive questions of the region. Even the study of the past raise a number of current questions. According to primary sources, the island has not been a part of China before the 17th century. It appeared on the horizon of the Chinese when the Dutch and the Zhengs occupied it, which was followed by the Manchu conquest. The complicated ethnic, linguistic and cultural landscape of the island originates in these times. From the end of the 17th century, Taiwan’s development was characterized by the coexistence and conflicts of different aboriginal tribes, and Han immigrants from different places of origin. Between the 17–19th century, Taiwan was integrated in the Chinese economy, but after this it became a colony of Japan, and its development was separated from that of China. After 1949, linguistic relations changed again, and the nascent Taiwanese identity was replaced by the idea of reunification starting from Taiwan. The People’s Republic insisted on its claims on Taiwan, and the relationship of the two entities became a focal point of global politics. Since the end of the 1970’s, the rapid development of the PRC, and the democratization of Taiwan created a new situation. Both the aspirations for a “Greater China”, and the evolvement of a distinct Taiwanese identity gained new impetus. However, the researchers assume that sooner or later peaceful unification will take place.
Full text http://real.mtak.hu/949/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Salát Gergely: Taiwan a 17. században, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Mészáros Klára: Taiwan gazdasága 1949 után, Taiwan - Múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Salát Gergely: Taiwan mint a Qing Birodalom prefektúrája, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Salát Gergely: Taiwan nyelvi-etnikai rétegződésének kialakulása, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Mészáros Klára: Chinese Present and Future, VKI Papers, Institute for World Economy, Budapest, 2005
Salát Gergely: Az első köztársaság és a japán uralom Taiwanon, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Mészáros Klára: A taiwani identitás gyökerei és ellentmondásai, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Mészáros Klára: A »taiwani kérdés« gyökerei, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Mészáros Klára: Taiwan a Kínai Népköztársaság »árnyékában, Taiwan - múlt, jelen és jövő. Budapest, MTA VKI, 2007
Back »