Chiral recognition in heterogeneous catalytic hydrogenations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43153
Type K
Principal investigator Tungler, Antal
Title in Hungarian A királis felismerés heterogén katalitikus hidrogénezésekben
Title in English Chiral recognition in heterogeneous catalytic hydrogenations
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Chemical and Environmental Process Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Gresits, Iván
Sipos, Éva
Vida, László
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 10.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka elsősorban a prolin nitrogénen alkilezett származékainak előállítására és ezekből észteresítéssel kondenzált aromás származékaik szintézisére irányult. A feladat célkitűzése onnan ered, hogy voltak korábbi kísérleteink a karboxil csoportján észteresített prolinnal, mint királis módosítóval, ezeket az ígéretes molekulákat akartuk továbbfejleszteni oly módon, hogy a nitrogénen alkilezzük őket. Az alkilezésre a reduktív alkilezés módszerét választottuk és olyan ketonokat (izoforon, etilpiruvát, benzálaceton) használtunk, amelyek prokirálisak. Az alkilezett prolin származékok alkil csoportja pedig az enantioszelektív reakcióban hidrogénezendő vegyületekből származik. Ezzel a reszolválásnál jól ismert, un. „saját származék hatást” akartuk tanulmányozni, javítja-e a szubsztrátum molekulához hasonló alkil csoport a királis módosító hatást. Előállítottuk a tiszta 3,3,5-trimetilciklohexanont és ennek tiszta enantiomerjeit is. Továbbá a reduktív alkilezéssel megkaptuk az N-(3,3,5-trimetilciklohexil)prolint is enantiomertiszta formában. A kísérleti eredmények alapján valószínűsítettük a reakció mechanizmusát.
Results in English
The aim of the research was to synthesize the alkylated derivatives of proline and its condensed aromatic derivatives with esterification. This objective originated from our earlier experiments with proline esters as chiral modifiers. These promising molecules could be developed further with alkylation at their N atom. Reductive alkylation was the method of choice, for alkylation such ketones were chosen (isophorone, ethyl pyruvate, benzilydene acetone) which are prochiral. The alkyl group is originating from those substrates, which are hydrogenated in the asymmetric reactions. With this method we wanted to study the so called ''own derivative'' effect which is known from optical resolution, whether the similar alkyl group improves the asymmetric effect, the chiral modification. The pure 3,3,5-trimethyl cyclohexanone and its pure enantiomers were prepared, furthermore the N-(3,3,5-trimethylcyclohexyl)proline was also the product in enantiomerically pure form. A reaction mechanism was proposed.
Full text http://real.mtak.hu/950/
Decision
Yes

 

List of publications

 
É. Sípos, A. Tungler, G. Fogassy: New substrates and modifiers in the enantioselective heterogeneous catalytic hydrogenation of the C=C double bond, J. Mol. Catal. A. Chem. 216, (2004) 171-180., 2004
É. Sípos, G. Fogassy, A. Tungler, P. V. Samant, J. L. Figueiredo: Enantioselective hydrogenations with highly mesoporous carbon supported Pd catalysts, J. Mol. Cat. A Chem., 212, 1-2, (2004) 245-250., 2004
Antal Tungler, Éva Sípos, Viktor Háda: Asymmetric heterogeneous catalytic hydrogenation, is it a useful tool for the synthetic organic chemist?, Arkivoc, Vol. 2004, Part VII, 223-242., 2004
É. Sípos, G. Fogassy, P.V. Samant , J.L. Figueiredo, and A. Tungler: Enantioselective Hydrogenations of Exo- and Endocyclic C=C double bond with Highly Mesoporous Carbon Supported Pd, ORCS 19th Conference, Hilton Head, S.C. 2004, 2004
A. Tungler: An environmentally bening technology: selective liquid-phase catalytic hydrogenation, A* Workshop, Chemistry and Materials, Singapore, 2004 November, 2004
A. Tungler, É. Sípos and V. Háda: Heterogeneous Catalytic Asymmetric Hydrogenation of the C=C Bond, Curr. Org. Chem. Volume 10, Number 13, 1569-1583, 2006
A. Tungler: An environmentally benign technology, liquid-phase heterogeneous catalytic hydrogenation, from chemo to enantioselectivity, Plenary Lecture VII. International Conference on Biotechnology, Metal Complexes and Catalysis, Hoariou, Beijing, China, 17-20. 08. 2005, 2005
Back »