Investigations on the viral infections of the honey bee (Apis mellifera L.) and on the molecular structure of bee pathogens  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43155
Type F
Principal investigator Bakonyi, Tamás
Title in Hungarian A mézelő méh (Apis mellifera L.) vírusfertőzéseinek és a méhpatogén vírusok molekuláris szerkezetének tanulmányozása
Title in English Investigations on the viral infections of the honey bee (Apis mellifera L.) and on the molecular structure of bee pathogens
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Dept. of Microbiology and Infectious Deseases (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Földvári, Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.384
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A mézelő méh vírusainak vizsgálatára irányuló kutatások keretében polimeráz láncreakcióra (PCR) alapozott felmérő vizsgálatokat végeztünk magyarországi és ausztriai méhészetekben a hat legfontosabb vírus előfordulási gyakoriságának megismerésére. Elsőként mutattuk ki a méhek szárnydeformitását okozó vírus, a fekete anyabölcső vírus, a lárvatömlősödés vírus és a krónikus méhbénulás vírus előfordulását hazai és ausztriai méhészetekben. Eltéréseket tapasztaltunk a vírusok hazai és külföldi előfordulási gyakorisága között. Filogenetikai vizsgálatokat végeztünk a fekete anyabölcső vírus közép-európai törzseinek bevonásával és feltártuk a vírus különböző genomterületeinek változékonyságát. A méhek szárnydeformitását okozó vírus világszerte gyűjtött törzseinek filogenetikai összehasonlítása során nagyon közeli rokonságot tapasztaltunk a vizsgált szekvenciák között, amely a vírus közelmúltbeli gyors terjedésére utal. Ez a terjedés valószínűleg összefüggésben áll a Varroa destructor atka elterjedésével, mivel ez a parazita hatékony vektora a vírusnak. Meghatároztuk a heveny méhbénulás vírus egy magyarországi és egy lengyelországi törzsének teljes genomszekvenciáját. A zab levéltetű (Rhopalosiphum padi) vírusát mutattuk ki méh eredetű mintákból. Folytattuk a hazai méhekből korábban kimutatott, a heveny méhbénuláshoz és a Kashmir méhvírushoz hasonló vírus genetikai jellemzését. Három méhvírus egyidejű kimutatására alkalmas multiplex RT-PCR alapú diagnosztikai módszert fejlesztettünk ki.
Results in English
The project was focused on the investigations of honeybee viruses. Polymerase chain reaction (PCR)-based surveillance was performed on bee samples from Hungarian and Austrian apiaries to record the incidence of the six most important bee viruses. We have detected the deformed wing virus (DWV), the black queen cell virus (BQCV), the sacbrood virus, and the chronic bee paralysis virus for the first time in these countries. We found considerable differences in the prevalence of these viruses in different countries. Phylogenetic analyses were made on central European BQCV strains, and the variability of the different genome regions was recorded. By the genetic analysis of DWV strains collected worldwide, we detected close genetic relationship between the strains, which indicates a recent spread of the virus. This is probably in connection with the global spread of Varroa destructor, because this parasitic mite is an efficient vector of the virus. We have determined the complete genome sequence of a Hungarian and a Polish acute bee paralysis virus (ABPV) strain. We have detected the bird cherry aphid (Rhopalosiphum padi) virus in bee samples. We carried on the genetic characterization of a bee virus, which was detected in Hungary, and which is closely related to the ABPV and the Kashmir bee virus. We have developed a multiplex RT-PCR assay for the simultaneous detection of three viruses in honeybee samples.
Full text http://real.mtak.hu/951/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berényi O; Bakonyi T; Derakhshifar I; Köglberger H; Nowotny N: Occurrence of six honeybee viruses in diseased Austrian apiaries., Appl Environ Microbiol 72: 2414-2420, 2006
Bakonyi, T., P. Forgách, G. Topolska, N. Nowotny, M. Rusvai: Nucleic acid investigations of two central European strains of acute bee paralysis virus isolated from honey bees (Apis mellifera L.), Apimondia 2003, 38th International Scientific Apicultural Congress, Ljubljana, Slovenia, 2003
Bakonyi, T., M. Rusvai, N. Nowotny: Phylogenetic analysis of bee viruses: Genetic relationships with other insect viruses and support of the current taxonomic classification., Bee Research And Virology in Europe (BRAVE); Identifying the research needs for protecting European Apiculture and ecosystems against viral diseases, EU Specific Support, 2005
Forgách, P, T. Bakonyi, Zs. Tapaszti, N. Nowotny, M. Rusvai: Investigations on the prevalence of bee pathogen viruses in Hungarian apiaries - Situation before joining the EU., Apimondia 2005, 39th International Scientific Apicultural Congress, Dublin, Ireland, 2005
Tapaszti, Zs, P. Forgách, G. Topolska, N. Nowotny, M. Rusvai, T. Bakonyi: Phylogenetic diversity of Central-European Black Queen Cell Virus genotypes, Apimondia 2005, 39th International Scientific Apicultural Congress, Dublin, Ireland, 2005
Forgách, P., A. Palade, Zs. Tapaszti, T. Bakonyi, M. Rusvai: Demonstration of chronic paralysis virus of the honey bees using RT-PCR and an electron microscopic survey of the causative agent, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52 Supplement: 41, 2005
Kővágó, Cs., T. Bakonyi, M. Rusvai: Genomic investigation of an unknown honey bee (Apis mellifera L.) virus found in Hungary, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52 Supplement: 83, 2005
Tapaszti, Zs., P. Forgách, Cs. Kővácó, T. Bakonyi, G. Topolska, M. Rusvai: Investigations on possible genetic recombinations between Central-European black queen cell virus genotypes, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52 Supplement: 162, 2005
Forgách, P., T. Bakonyi, M. Rusvai: Detection of Rhopalosiphum padi virus (Bird-cherry aphid virus) in samples of honeybee origin, First EurBee Conference of Apidology, Udine, Italy, 2004
Siede R; Derakhshifar I; Otten C; Berényi O; Bakonyi T; Köglberger H; Buchler R: Prevalence of Kashmir bee virus in Central Europe., J Apic Res 44: 129, 2005
Grabensteiner E; Bakonyi T; Ritter W; Pechhacker H; Nowotny N: Development of a multiplex RT-PCR for the simultaneous detection of three viruses of the honeybee (Apis mellifera L.): Acute bee paralysis virus, Black queen cell virus and Sacbrood virus., J Invertebr Pathol. 94:222-225, 2007
Back »