A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43164
típus K
Vezető kutató Szabó Béla
magyar cím A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása
Angol cím The Comparative Analysation and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Jogtörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kilencvenes években újra a jogtörténeti kutatások érdeklődésének középpontjába került a magyarországi városjogok fejlődése. Az utóbbi másfél évtizedben kiadásra került a Zipser Willkür 16-18. századból származó kézirata. Ezen a forrásbázison új szempontok szerint vált elemezhetővé a középkorból származó, de elsősorban korai újkori kéziratokból ismert – és a 16. századtól többé-kevésbé jelentős változásokon átment – joganyag. Cél volt annak kimutatása, hogyan változott a koraújkorban a szepesi jog a gazdasági, társadalmi és politikai események hatására. Ha csak korlátozott körben is ez felvázolásra került a szepesi jog fejlődéstörténete a kéziratok alapján. Elkészült a Zipser Willkür 16 kézirata konkordanciája, amely szükséges volt a kéziratok rokonságának megállapításához, a kéziratok közötti tartalmi különbözőségek és esetleges változások nyomon követéséhez. A kéziratok összehasonlító elemzéséből kiderült, hogy azokat elsősorban egymásra hatásuk alapján (legalább) négy csoportba lehet sorolni. A „recepciós-hatásvizsgálat” egyértelművé tette, hogy a szepesi szászok a 16. században jelentős mértékben meg kívánták újítani jogukat, és ennek során rendkívül széles „minta-bázist” használtak a magdeburgi és lipcsei városjogok és azok gyakorlata, a kánonjog és a római jog alapján. A kutatás sajátos szegmensét jelentette az erdélyi és szepesi szászok írott jogának büntetőjogi szempontú összehasonlítása. Elkészült a Zipser Willkür Lőcsén található, 1552-ben készült (21 appendix-szakaszt tartalmazó) kéziratának fordítása.
kutatási eredmények (angolul)
A kilencvenes években újra a jogtörténeti kutatások érdeklődésének középpontjába került a magyarországi városjogok fejlődése. Az utóbbi másfél évtizedben kiadásra került a Zipser Willkür 16-18. századból származó kézirata. Ezen a forrásbázison új szempontok szerint vált elemezhetővé a középkorból származó, de elsősorban korai újkori kéziratokból ismert – és a 16. századtól többé-kevésbé jelentős változásokon átment – joganyag. Cél volt annak kimutatása, hogyan változott a koraújkorban a szepesi jog a gazdasági, társadalmi és politikai események hatására. Ha csak korlátozott körben is ez felvázolásra került a szepesi jog fejlődéstörténete a kéziratok alapján. Elkészült a Zipser Willkür 16 kézirata konkordanciája, amely szükséges volt a kéziratok rokonságának megállapításához, a kéziratok közötti tartalmi különbözőségek és esetleges változások nyomon követéséhez. A kéziratok összehasonlító elemzéséből kiderült, hogy azokat elsősorban egymásra hatásuk alapján (legalább) négy csoportba lehet sorolni. A „recepciós-hatásvizsgálat” egyértelművé tette, hogy a szepesi szászok a 16. században jelentős mértékben meg kívánták újítani jogukat, és ennek során rendkívül széles „minta-bázist” használtak a magdeburgi és lipcsei városjogok és azok gyakorlata, a kánonjog és a római jog alapján. A kutatás sajátos szegmensét jelentette az erdélyi és szepesi szászok írott jogának büntetőjogi szempontú összehasonlítása. Elkészült a Zipser Willkür Lőcsén található, 1552-ben készült (21 appendix-szakaszt tartalmazó) kéziratának fordítása.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/957/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Béla: A magyarországi ''szászok'' jogélete a középkorban és a korai újkorban. Lehetőségek az erdélyi és szepesi szaászok jogtörténetének kutatásában, Jogtörténeti Szemle (közlésre elküldve), 2007
Szabó Béla: Die Einwirkung des deutschen Rechts auf die ungarische Rechtsentwicklung, Előadás az Ungarisch-Deutsche Juristenverein 2004. évi közgyűlésén, 200
P. Szabó Béla: Was sagen die Handschriften der Zipser Willkür einem Rechtshistoriker? Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen, Konferencia előadás (Lőcse 2005.október 6.), 2005
P. Szabó Béla: A szepesi jog forrásai, Jogtörténeti tanulmányok VIII. 443-463, 2005
P. Szabó Béla: Az erdélyi szászok büntetőjogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német büntetőszabályokkal, Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis V. 2005. (megjelenés alatt), 2005
P. Szabó Béla: Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen laut der frühneuzeitlichen Handschriften der Zipser Willkür, Die Vermittlerrolle der deutschen Sprache und Kultur in der Zips von der frühen Neuzeit bis zur Auflösung der Donaumonarchie, 2006
Szabó Béla: Die Quellen des Zipser Rechts, Acta Juridica, 2007
vissza »