The Comparative Analysation and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43164
Type K
Principal investigator Szabó, Béla
Title in Hungarian A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása
Title in English The Comparative Analysation and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent History of Law Department (University of Debrecen)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.280
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kilencvenes években újra a jogtörténeti kutatások érdeklődésének középpontjába került a magyarországi városjogok fejlődése. Az utóbbi másfél évtizedben kiadásra került a Zipser Willkür 16-18. századból származó kézirata. Ezen a forrásbázison új szempontok szerint vált elemezhetővé a középkorból származó, de elsősorban korai újkori kéziratokból ismert – és a 16. századtól többé-kevésbé jelentős változásokon átment – joganyag. Cél volt annak kimutatása, hogyan változott a koraújkorban a szepesi jog a gazdasági, társadalmi és politikai események hatására. Ha csak korlátozott körben is ez felvázolásra került a szepesi jog fejlődéstörténete a kéziratok alapján. Elkészült a Zipser Willkür 16 kézirata konkordanciája, amely szükséges volt a kéziratok rokonságának megállapításához, a kéziratok közötti tartalmi különbözőségek és esetleges változások nyomon követéséhez. A kéziratok összehasonlító elemzéséből kiderült, hogy azokat elsősorban egymásra hatásuk alapján (legalább) négy csoportba lehet sorolni. A „recepciós-hatásvizsgálat” egyértelművé tette, hogy a szepesi szászok a 16. században jelentős mértékben meg kívánták újítani jogukat, és ennek során rendkívül széles „minta-bázist” használtak a magdeburgi és lipcsei városjogok és azok gyakorlata, a kánonjog és a római jog alapján. A kutatás sajátos szegmensét jelentette az erdélyi és szepesi szászok írott jogának büntetőjogi szempontú összehasonlítása. Elkészült a Zipser Willkür Lőcsén található, 1552-ben készült (21 appendix-szakaszt tartalmazó) kéziratának fordítása.
Results in English
A kilencvenes években újra a jogtörténeti kutatások érdeklődésének középpontjába került a magyarországi városjogok fejlődése. Az utóbbi másfél évtizedben kiadásra került a Zipser Willkür 16-18. századból származó kézirata. Ezen a forrásbázison új szempontok szerint vált elemezhetővé a középkorból származó, de elsősorban korai újkori kéziratokból ismert – és a 16. századtól többé-kevésbé jelentős változásokon átment – joganyag. Cél volt annak kimutatása, hogyan változott a koraújkorban a szepesi jog a gazdasági, társadalmi és politikai események hatására. Ha csak korlátozott körben is ez felvázolásra került a szepesi jog fejlődéstörténete a kéziratok alapján. Elkészült a Zipser Willkür 16 kézirata konkordanciája, amely szükséges volt a kéziratok rokonságának megállapításához, a kéziratok közötti tartalmi különbözőségek és esetleges változások nyomon követéséhez. A kéziratok összehasonlító elemzéséből kiderült, hogy azokat elsősorban egymásra hatásuk alapján (legalább) négy csoportba lehet sorolni. A „recepciós-hatásvizsgálat” egyértelművé tette, hogy a szepesi szászok a 16. században jelentős mértékben meg kívánták újítani jogukat, és ennek során rendkívül széles „minta-bázist” használtak a magdeburgi és lipcsei városjogok és azok gyakorlata, a kánonjog és a római jog alapján. A kutatás sajátos szegmensét jelentette az erdélyi és szepesi szászok írott jogának büntetőjogi szempontú összehasonlítása. Elkészült a Zipser Willkür Lőcsén található, 1552-ben készült (21 appendix-szakaszt tartalmazó) kéziratának fordítása.
Full text http://real.mtak.hu/957/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó Béla: A magyarországi ''szászok'' jogélete a középkorban és a korai újkorban. Lehetőségek az erdélyi és szepesi szaászok jogtörténetének kutatásában, Jogtörténeti Szemle (közlésre elküldve), 2007
Szabó Béla: Die Einwirkung des deutschen Rechts auf die ungarische Rechtsentwicklung, Előadás az Ungarisch-Deutsche Juristenverein 2004. évi közgyűlésén, 200
P. Szabó Béla: Was sagen die Handschriften der Zipser Willkür einem Rechtshistoriker? Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen, Konferencia előadás (Lőcse 2005.október 6.), 2005
P. Szabó Béla: A szepesi jog forrásai, Jogtörténeti tanulmányok VIII. 443-463, 2005
P. Szabó Béla: Az erdélyi szászok büntetőjogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német büntetőszabályokkal, Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis V. 2005. (megjelenés alatt), 2005
P. Szabó Béla: Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen laut der frühneuzeitlichen Handschriften der Zipser Willkür, Die Vermittlerrolle der deutschen Sprache und Kultur in der Zips von der frühen Neuzeit bis zur Auflösung der Donaumonarchie, 2006
Szabó Béla: Die Quellen des Zipser Rechts, Acta Juridica, 2007
Back »