HR Mirror: Role and competency expectation toward the Human Resource Managment, competencies)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43165
Type F
Principal investigator Bokor, Attila
Title in Hungarian Humán Tükör: Szerep és kompetencia elvárások az emberi erőforrás menedzsment területtel szemben
Title in English HR Mirror: Role and competency expectation toward the Human Resource Managment, competencies)
Panel Economics
Department or equivalent INSTITUTE OF STRATEGY AND MANAGEMENT (Budapesti Corvinus Egyetem)
Participants Bíró, Kata
Külloiné Szepesi, Zsuzsanna
Takács, Sándor
Toarniczky, Andrea
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.247
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Elméleti hozzájárulások: a. Az emberi erőforrás menedzserek hazai kompetencia térképének megalkotása. b. A nemzetközileg elterjedt Ulrich modell hazai alkalmazási és értelmezési lehetőségeinek feltárása. c. Az HR területtel szembeni elvárások és fejlesztési igények feltérképezése. 2. Megújult oktatási anyag a nappali és a posztgraduális emberi erőforrás szakértő képzés számára. A kutatás eredményeként kialakult kompetencia modell a felsőfokú HR szakértői és vezetői képzés alapjait jelentheti, hiszen megjeleníti a szakterületeken dolgozókkal kapcsolatos szakmai, vezetői és szervezeti elvárásokat. A kutatás eredményeként a nappali és posztgraduális oktatási anyagba közvetve és közvetetten átemelhető megállapítások, gyakorlati példák készültek, amelyek hozzásegítik a hallgatókat az emberi erőforrás menedzsment aktuális jellemzőinek és jövőbeli tendenciáinak megismeréséhez. 3. A HR területen dolgozók személyes fejlődésének támogatása A kutatásban résztvevő HR vezetők és szakértők közvetlen visszajelzést kaptak a működésükre vonatkozó elvárásokról, azok jövőbeni változásairól, és a jelenlegi elégedettségről. Ezen visszajelzéseket összevethetik, illetve fókuszcsoportokon és konferenciákon együtt értelmezhetik más szervezetekben tapasztalt visszajelzésekkel.
Results in English
1. Theoretical contributions: • Development of a Hungarian competency map for human resource managers; • Assessment and interpretation of the Ulrich model on a Hungarian sample; • Mapping the expectations and development needs towards HR. 2. Renewed HRM teaching material for the graduate and postgraduate students: The competency map, representing the main managerial and organizational expectations towards HR, can be the basis for the development of future human resource experts and managers. Based on our research, practical examples for some theoretical issues, were written, which incorporated in the undergraduate and postgraduate teaching material, can help the students to understand the present and the future trends of the Human Resource Management field. 3. Assistance of the Human Resource practitioners’ personal development. The participant HR managers and experts got a direct feedback on the expectations concerning their present functioning and the needed changes. The participants could compare and interpret their feedbacks with the other participants during conferences and focus interviews.
Full text http://real.mtak.hu/958/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bokor A. - Takács S.: OVERVIEW OF HR ROLES AND COMPETENCIES IN HUNGARY: SELF DEFINITION AND EXPECTATIONS TOWARDS HR FROM TOP AND MIDDLE MANAGEMENT, Sevilla, V INTERNATIONAL WORKSHOP ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, The Department of Business and Economics (Pablo de Olavide University, Seville) and Department of Business, 2005
Bokor A. - Bíró K. - Kováts G. - Takács S. - Toarniczky A.: Humán Tükör: körkép a hazai szervezetekben a HR tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről II., Vezetéstudomány, XXXV évf., 2.sz., 2005
Bokor A. - Bíró K. - Kováts G. - Takács S. - Toarniczky A.: Vezetői elvárások és HR-es önképek II., Munkaügyi Szemle, március, 2005
Bokor A. - Bíró K. - Kováts G. - Takács S. - Toarniczky A.: Vezetői elvárások és HR-es önképek, Munkaügyi Szemle, február, 2005
Bokor A. - Toarniczy A.: “HR Mirror” – case of Hungary, HR roles and competencies: self-definition and expectations towards HR from critical organizational actors, 21st European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium, 2005
Bokor A. - Bíró K. - Takács S. - Toarniczky A.: A HR szerepe a változás-menedzsmentben – a „változó HR”, Változás és Vezetés (szerk. Bakacsi Gy. - Balaton K. - Dobák M.), Aula, 2005, 2005
Bokor A. - Bíró K. - Kováts G. - Takács S. - Toarniczky A.: Humán Tükör: körkép a hazai szervezetekben a HR tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről I., Vezetéstudomány, XXXV évf., 1.sz., 2005
Bokor A. - Bíró K. - Kováts G. - Takács S. - Toarniczky A.: Vezetői elvárások és HR-es önképek III., Munkaügyi Szemle, április, 2005

 

Events of the project

 
2020-02-12 13:05:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »