Dendrokronológiai kutatások Erdélyben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43167
típus F
Vezető kutató Grynaeus András
magyar cím Dendrokronológiai kutatások Erdélyben
Angol cím Dendrochronological researches in Transilvania
zsűri Régészet
Kutatóhely Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
résztvevők Botár István
Tóth Boglárka
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.304
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban felsorolt eszközöket beszereztük és továbbra is Csíkszeredán maradnak. Elkezdtük összegyűjteni a recens adatsorok elkészítéséhez szükséges mintaanyagot, a tölgyekre fókuszálva. A recens gyűjtéseink súlypontja a kelet erdélyi területekre esik, a továbbiakban szintén kisrégiónként csoportosítva, több új lelőhely vizsgálata lesz szükséges majd. Több dendrokronológiai zónát sikerült lokalizálnunk. A kiderült, hogy Erdély területe a jelenlegi Magyarország területéhez hasonlóan dendrokronológiai szempontból mozaikos szerkezetű. A külföldi adatsorok lényegében nem használhatók Erdély területén. A megvizsgált területen tölgyek mellett nagy mennyiségben használtak fenyőféléket is. Legalább három gyakori fajta fordul elő: luc-, jegenye- és erdeifenyő. Úgy tűnik, hogy ezek használata nem helyfüggő. A kutatás fontos eredménye volt annak fölismerése, hogy a fenyőféléket az (kora)újkorban kezdik nagy(obb)mennyiségben alkalmazni, és ekkor a korábban tölgyből készített szerkezeteket is fenyővel javítják. A recens minták lehetővé tették a tölgyek szijácsstatisztikájának elkészítését. Az összességében hatvanhat lelőhelyről gyűjtött minták révén sikerült két, a régészeti/műemléki kutatásban használható tölgykronológiát készítenünk: a Csíki-medencére érvényeset (1526-1736) és a Küküllők felső folyására, Segesvár környékére érvényeset (1336-1518). Rendelkezünk két „lebegő”, azaz konkrét évszámokhoz még nem kötött középkor végi - koraújkori fenyő-kronológiával, 119 és 179 év terjedelemben.
kutatási eredmények (angolul)
The tools and materials necessary for the work and listed at the beginning of the project have been purchased. These will stay further on in Csíkszereda (Romania). The collection of the recent samples was started concentrating on oaks. The current collection of the samples was mainly focusing on the East-Transsylvanian region. In the future research of additional new small locations will be needed. We succeeded to localize more dendrochronological zones. It was found, that from the dendrochronological point of view Transylvania has the same fragmented structure as Hungary. The foreign chronologies can not be used in Transylvania. Beside oaks, several species of pine were used in the researched area, such as spruce, silver fir and Scots pine. So far it seems that the spread of these can not be limited to one region. Important result of our research was, as we noticed that pines were increasingly used from the 17th century, when even older oak structures were repaired with various species of pine. Based on the recent samples the calculated statistical number of the sapwood rings is: 15+/-2. During the project we collected samples from 66 sites and with them we managed to create two chronologies which can be used for the archeological and historical monument’s research. The oak chronology of the first one covers the Csík-basin for the period of 1526-1736, the second is applicable in the Segesvár (Sighisoare - Schäßburg) region and the third for the upper valley of the Küküllő (Tarnava) rivers for the period of 1336-1518. We have also two 119 and 179 year long floating pine chronologies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/959/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka: „Középkori” tornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei., Dolgozatok, új sorozat I. (XI.) 2006. 129-136., 2006
Grynaeus, András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései., F. Romhányi B. - Grynaeus A. - Magyar K. - Végh A. szerk.: ''Es tu scholaris''. Ünnepi tanulmányok Kubunyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 87-102, 2004
Grynaeus, András: The Stand of Dendrochronology in Hungary, EuroDendro 2003. September, 10-14 Obergurgl (Tyrol - Austria), 2003
Boglárka Tóth - István Botár - András Grynaeus: Transylvania - Project, Abstract az EuroDendro konferencián, 2003. September, 10-14 Obergurgl (Tyrol - Austria), 2003
Botár István: Csíki helytörténetírás, falumonográfiák régész szemmel, Hargita Megyei Kulturális Központ kiadványa, 2003
Boglárka Tóth - István Botár - András Grynaeus: First steps of dendrochronological research in Transylvania (Romania), EuroDendro 2004. September, 15-19 Rendsburg, Abstracts, 2004
Grynaeus, András: Dendrochronology and neolithic research in Hungary., Anteus 27 (2004) 303-305, 2004
Tóth, Boglárka - Botár, István - Grynaeus, András: First steps of a dendrochronological research in Transylvania (Romania), Eurodendro 2004. Hamburg-Rendsburg szeptember 15-19., 2004
Grynaeus, András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon., Füleky György szerk.: A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. Gödöllő 2004. 64-68, 2004
Botár, István: A csíksomlyói plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2003. idény), Előadás „Az erdélyi műemlékvédelem” konferencián Szovátafürdőn 2004. március 6.-án., 2004
Botár, István: A Csíki-medence régészeti kutatásának legújabb eredményei., Előadás a Bolyai Nyári Akadémia történelem szakosztályának ülésén Csíkszeredában, 2004. július 19-én., 2004
Botár, István: Cerecetãrile arheologice de la biserica parohiala ªumuleu-Ciuc., Poszter a Sesiunea ºtiinþificã „Arhitectura medievalã religioasã din Transilvania IV:” Carei-Bobald/Nagykároly –Bobáld, 2004. október 8-10., 2004
Botár, István: A csíksomlyói plébániatemplom régészeti kutatása (2004.), Előadás Marosvásárhelyen a Pósta Béla Konferencián, 2004. november 5-7., 2004
Tóth, Boglárka: A csíkszentkirályi plébániatemplom falkutatása., Előadás „Az erdélyi műemlékvédelem” konferencián Szovátafürdőn 2004. március 6.-án., 2004
Tóth, Boglárka - Botár, István - Grynaeus, András: Dendrokronológiai kutatások Erdélyben. Első eredmények., Előadás a Pósta Béla Egyesület konferenciáján (Csíksomlyó, 2005. november 11-13.), 2005
Tóth, Boglárka - Botár, István - Grynaeus, András: The new results of the Transylvanian dendrochronological project., Poszter a viterboi (Olaszország) Eurodendro 2005. Konferencián, 2005. szeptember 28 – október 2., 2005
Tóth Boglárka: A csíkmenasági Adorján-ház, Ház és ember. 2006, 2006
Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: Az erdélyi dendrokronológiai kutatások első tanulságai., In.: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet 2006 - Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében (megjelenés alatt), 2006
Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: Az erdélyi dendrokronológiai kutatások első tanulságai., Előadás a „Környezettörténet 2006” Konferencia, Budapest, 2006. február 8-9., 2006
Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei., Előadás a „II. Műemlékvédelem Erdélyben” – konferencián, Szovátafürdő 2006. április 2., 2006
Grynaeus András – Sarkadi Márton:: Dendrokronológia és műemléki kutatás: lehetőségek és buktatók., Előadás az MTA szervezte „Új utak a művészettörténetírásban” – konferencián, 2006. május 19., 2006
Botár István – Grynaeus András – Rácz Miklós - Tóth Boglárka: A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002-2006), Előadás a „IV. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia” Marosvásárhely, 2006. november 12., 2006
Boglárka Tóth - István Botár - András Grynaeus: Transylvania - Project, Poszter az EuroDendro konferencián, 2003. September, 10-14 Obergurgl (Tyrol - Austria), 2003
Grynaeus, András: The Stand of Dendrochronology in Hungary, Poszter az EuroDendro konferencián 2003. September, 10-14 Obergurgl (Tyrol - Austria), 2003
Boglárka Tóth - István Botár - András Grynaeus: First steps of dendrochronological research in Transylvania (Romania), Poszter az EuroDendro 2004 konferencián, 2004. September, 15-19 Rendsburg, 2004
vissza »