Sacral remnants and traditions in Komárom-Esztergom county  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43187
Type K
Principal investigator Kemecsi, Lajos
Title in Hungarian Szakrális emlékek és hagyományok Komárom-Esztergom megyében
Title in English Sacral remnants and traditions in Komárom-Esztergom county
Panel Culture
Department or equivalent Kuny Domokos Múzeum (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága)
Participants Kövesdi, Mónika
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.721
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázati téma az egykori komáromi járás 29 településének szakrális emlékeit és hagyományait foglalta magába. Az emlékek körét a római katolikus templomok, a kápolnák, kálváriák, a szobrok, a szabadtéri keresztek, képoszlopok és a képes fák, szentkutak alkották. A téma magában foglalta egy-egy település szakrális emlékeinek teljes körű felmérését és számbavételét. A település kataszteri térképére történő berajzolással a régió szakrális emlékeinek topográfiáját készítettük el. A kutatás módszere a már publikált műemlékek jegyzékének alapos terepmunkával való kiegészítése volt. Levéltári és könyvtári kutatással kibővítettük az információs bázist térképek és különböző helyi források segítségével. A kutatásban etnográfus és művészettörténész működött együtt. A terepmunka során felkutattuk a még meglévő és az elpusztult szakrális emlékeket, azokról dokumentációt készítettünk, illetve kiegészítő adatgyűjtést végeztünk kérdőív segítségével a vonatkozó hagyomány megismerése céljából. A fényképes, rajzos dokumentációt digitális adatrögzítőn tárolva hoztunk létre korszerű adatbázist. A kutatás eredményeként a régió szakrális emlékeinek vizsgálata felzárkózik a környező területek szintjére. A teljes megyére vonatkozó adatbázis adatait a műemlékvédelmi kutatások, településtörténeti vizsgálatok hasznosíthatják. A feltárt összefüggések eredményei a néprajztudomány és a művészettörténet mellett az agrártörténet és az egyháztörténet kutatói számára is értékelhetőek.
Results in English
The topic of the essay includes the sacred monuments and traditions of 29 settlements in the earlier Komárom - district. The examined monuments are the following: churches, chapels, calvaries, statues, open-air crosses, saint fountains, columns and trees decorated by pictures. The topic includes the complete account and measurement of settlements. We created the map of the region's sacred monuments by drawing them into the settlement's cadastre - map. The method of research was completing the list of the earlier issued monuments by thorough examination and research. It was necessary to add the information gathered from libraries and archives to the information basis, with the help of maps and local resources. Art-historian and etnographical expert cooperated in the research. We had to find the existing and already destroyed sacred monuments, we had to make documentation about them, to gather complementary data with the help of questionnaries, to be able to study the traditions. We managed to create a modern data-base kept in digital format augmented by photos and drawing- documentations. As a result of the continuous research, the Komarom -Esztergom region's sacred research-work will fall into line with the level of surrounding areas. Later research of monument protection and settlement history can also use the topografical data of the region. As an accomplishment of the analysis - results will be accessible not just for art-historians and ethnographers but for agricultiral historians and experts of religious history too.
Full text http://real.mtak.hu/967/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kövesdi M: Remeték nyomában, Egyházmegyei Múzeum Székesfehérvár, 2005
Kövesdi M: Barokk Tata, Tata, 2005., 2005
Kemecsi L: A tardosi Mária-kegyhely, In: Szerk. S. Lackovits Emőke - Mészáros Veronika, Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém. 2004. pp. 195-204., 2004
Hála J; Kemecsi L: Tardosi adatok Szűz Mária tiszteletére, Ethnographia 113: 3-4. 275-288., 2002
Kövesdi M: Szakrális jelentésváltozások a tatai Kálvária-kápolna esetében, In: Szerk. S. Lackovits Emőke - Mészáros Veronika: Népi vallásosság a Kárpát - medencében 6. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém. 2004. pp. 23-32., 2004
Kövesdi M: Az Eszterházyak, mint fundátorok, közlésre elfogadva LIMES, 2006, 2006
Kövesdi M: \''Zarándokkápolnák\'' - Vértestolna és Tardos, közlésre elfogadva Ház és Ember 2006., 2006
Kövesdi M: A Szent-kép-kultusz Arrabona 42. kötet értékelése-elemzése, Győri Műhely 2005/4. 70-71., 2005
Kemecsi L: Szakrális kisemlékek kataszterezése, Tájházi Hírlevél 2005/4. 7-15., 2005
Kemecsi L: Szakrális kisemlékek kataszterezése és kutatástörténete, Ház és Ember 2006. közlésre elfogadva, 2006
Kövesdi M: Remeték nyomában, kiállítás, Kuny Domokos Múzeum, Tata, 2005
Back »