Finds of the Roman Villa at San Potito  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43189
Type K
Principal investigator Gabler, Dénes
Title in Hungarian A san potitoi villa leletanyagának feldolgozása
Title in English Finds of the Roman Villa at San Potito
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Redo, Ferenc
Vasáros, Zsolt
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.512
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elkészült, és megjelenés előtt áll 200 oldalas tanulmánykötet 120 ábrával, amelyben a császárkori villa 1983-2002 évi feltárása során elért eredményekről. A munkát az ovindoli önkormányzat jelenteti meg. Az ásatás eredményeit a témavezető és Redő F. két tanulmányban foglalta össze. Az első a villa dekorációjával, mozaikokés a falfestmények bemutatásával, a másik a villa periodizációjára vonatkozó megfigyeléseket összegzi (3 római periódus). C.Letta a marsicai feliratok elemzésével nyújt segítséget a san potitoi sírfelirat értékeléséhez. A villa területének kutatástörténetét D.M.D.Turco ismertette. A villa kapcsolatrendszerét 200 amphoratöredék feldolgozásával Hárshegyi P. mutatta be, míg az állattartásra vonatkozó eredményeket Gál E. ismertette. A l'aquilai egyetemmel való együttműködés keretében került sor a IX-XI. századi templom, és az azt körülvevő temető publikálására (F.Redi és C.Maladra). Az ókori épületet Vasáros Zs. rekonstruálta ásatási megfigyelések, a szerkesztési módszerek és az előkerült épületelemek. 2004-2006-ban is folytattuk a feltárásokat. Ennek során fejeztük be a középkori temető feltárását. A falfestmény-anyagból 800 töredéket dokumentáltunk 1:1 léptékű színes pauszrajzokon, és tipológiai, valamint stratigráfiai szempontból rendeztük. A falfestményeket összevetettük az Antoninus ill. Severus kori rómavárosi, ostiai és alba fucensi falfestményekkel.
Results in English
The volume of studies is about the results of the excavations in the Roman Villa at San Potito on 200 pages with 120 figs. It will be published by the local administration in Italy. In this publication D.Gabler and F.Redő sum up the results of the excavations in two papers. The first one focused on the decoration of the Roman Villa, mosaics and the wall paintings. The other one summarized the observations of the reconstruction periods (3 Roman ones).C.Letta contributes to the evaluation of the tomb stone found in the San Potito.D.M.D.Turco describes the previous explorations, and recorded the medieval and modern documents.P.Hárshegyi published nearly 200 Roman amphorae which is an important contribution to the commercial connections of the villa. E.Gál covers the resultsof animal keeping, forming economic basis of the villa. The medieval church and the 9th-11th c. cemetery around the it were published by F.Redi and C.Malandra. Zs.Vasáros attempted a reconstruction of the Roman building on the basis of excavation observations and the architectonical elements. We finished the explorations in the medieval churchyard. 800 wall plasters are documented in tracing paper (in scale 1:1) and in photos which are arranged in typological and stratigraphical order.We compared the wall paintings of the villa with ones from Rome, Ostia and Alba Fucens from the Antonine and Severan periods in order to understand the artistic aspirations in the Central part of Italy.
Full text http://real.mtak.hu/968/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Redő Ferenc: Italian villa in the Abruzzi, italaniate villa in Pannonia, Balácai Közlemények 9, 2005
Hárshegyi Piroska: Anfore romane della villa di San Potito, La villa romana di San Potito e le aree limitrofe nell\' antichita, 2005
Gabler Dénes: Geometrische Mosaiken in der Villa von San Potito di Ovindoli (AQ), Balácai közlemények 9 (2005) 291-313, 2005
Gabler Dénes - Redő Ferenc: La decorazione della villa imperiale a San Potito, Ricerche Archeologiceh a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell'antichita e nel alto medioevo, 2007
Gabler Dénes - Redő Ferenc: La decorazione della villa imperiale a San Potito, Ricerche Archeologiceh a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell'antichita e nel alto medioevo, 2007
Gabler Dénes - Redő Ferenc: Lo svolgimento strutturale della villa romana di San Potito, Ricerche Archeologiceh a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell'antichita e nel alto medioevo, 2007
Vasáros Zsolt: Le questioni della ricostruzione architettonica della villa di San Potito, Ricerche Archeologiceh a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell'antichita e nel alto medioevo, 2007
Gál Erika: Nuove ossa animali della villa Romana (I-III. sec. d.C.) di San Potito di Ovindoli, Ricerche Archeologiceh a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell'antichita e nel alto medioevo, 2007
Fabio Redi - Carmine Malandra: Nuovi dati e considerazioni per una ricerca della presenza longobarda nella Marsica, Ricerche archeologiche a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell' antichita e nel alto medioevo, 2007
Cesare Letta: Il contributo dell' epigafia alla conoscenza dell' territo degli antichi Marsi, Ricerche archeologiche a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell' antichita e nel alto medioevo, 2007
Don Maro Del Turco: Documenti e bibliografia intorno all' territorio della villa imperiale di San Potito di Ovindoli, Ricerche archeologiche a San Potito di Ovindoli e le aree limitrofe nell' antichita e nel alto medioevo, 2007
Back »