A diabetes mellitus immunológiája: a hő-shock proteinek, egyéb endogén anyagok és gyógyszerek kölcsönhatása kardiovaszkuláris szövődmények kialakulására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43207
típus K
Vezető kutató Kecskeméti Valéria
magyar cím A diabetes mellitus immunológiája: a hő-shock proteinek, egyéb endogén anyagok és gyógyszerek kölcsönhatása kardiovaszkuláris szövődmények kialakulására
Angol cím The immunological acpect of diabetes mellitus: the interactions between heat-shock proteins, endogeneous substances and drugs in cardiovascular complications of diabetes mellitus
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Péterné dr. Sasvári Mária
Prohászka Zoltán
Szebeni Andrea
Tekes Kornélia
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.013
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Autoimmun diabetes mellitust (DM) váltottunk ki streptozotocin (STZ) kis dózisával (3x30 mg/kg, 40mg/kg) patkányon és histidin dekarboxiláz knock-out (KO) egéren és vizsgáltuk a hőshock fehérjék(hsp) szerepét a DM kialakulásában. Vizsgálatainkat kiterjesztettük az endogén nociceptinerg és a hisztamin rendszer valamint a DM kapcsolatának kutatására. Patkányon a hsp65-el történő immunizálás (mind 1x, mind 2x) nem befolyásolta a magas vércukor értéket , de jelentősen növelte a túlélési százalékot . A hsp-vel történő kezelés hatása a DM-os állatok túlélésére szignifikánsnak bizonyult, azonban a hsp65 ellenanyag szint nem változott, továbbá nem befolyásolta a diabeteszes szívfunkció változást. A KO és vad egerek esetén a STZ kevésbé volt hatékony. A hsp-vel immunizált állatokban a vércukorérték csökkent, de az immunizálás csak a vad egerekben okozott szignifikáns hsp elleni antitest szint növekedést. Humán vizsgálatainkban az IDDM-ban szignifikáns eltolódás találtunk Th1 immunválasz irányába p277 esetén. A patkányokban a nociceptin (NC) a liquorban(CSF) a vizsgált agy részekben jelentős hisztamin szint növekedést okozott. A NC plazma koncentrációja életkorfüggő, a 14. hétre stabilizálódik. A CSF magasabb NC szintet mutat, mint a plazma, viszont a nocistatin (NS) a plazmában található magasabb koncentrációban, mint a CSF-ben. A STZ indukálta DM a NC szintre nincs hatással, viszont a NS koncentrációját mind a három vizsgált szövetben (plazma, CSF, májszövet) jelentősen megemelte.
kutatási eredmények (angolul)
Diabetes mellitus (DM) considered as autoimmune disease was induced by low dose of streptozotocin (STZ) in rats and histidine decarboxylase knock out (KO) mice. The role of different heat shock proteins (hsp65, p277) in the pathophysiology of DM was investigated. The aim was also to study the relationship between histaminergic and nociceptinegic systems and DM. In the rats STZ (3x30 mg/kg) was able to cause diabetes and the hsp65 treatment significantly increased the survival of the diabetic animals. However, the vaccination with hsp65 cause any significant change in the antibody level. In the case of KO and WT mice the STZ dose (3x 40 mg/kg) was not so effective, a less massive diabetes was observed. Vaccination with both hsp65 and p277 caused a significant decrease of glucose level, but the antibody level increased only in WT animals. Determining Th1 and Th2 cytokine levels in Type 1 diabetic patients we found a shift towards Th1 immun response in the case of p277. Nociceptin (NC) significantly increased the histamine levels in various brain region. In DM in rats NC and nocistatin (NS) levels in plasma and liquor(CSF) were measured. Age dependence of both plasma and CSF NC levels reached the adult level in 14 weeks old rats. NC level was higher in CSF than in plasma, while the NS level showed a contrary tendency. Neither plasma nor CSF NC levels showed significant difference from control in DM, while in the case of NS increased levels were observed in DM.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/971/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varro A., Lengyel Cs., Virag L., Magyar J., Kecskemeti V., Tóth M., Biro T., Nánási P., Papp J.Gy.: Diabetes attenuates the repolarization reserve in dog and rabbi hearts, Expt Clin Cardiol 8, 48, 2003
Szebeni A., Schloot N., Prohászka Z., Füst Gy., Kecskeméti V.: :Immunreaktivitás a hőshokk fehérjék ellen IDDM-ben., MÉT LXVII Vándorgyülés Absztrakt 164, 2003
Szebeni A., Schloot N., Prohászka Z., Füst Gy., Kecskeméti V.: : Immune reactivity to heat shock proteins in Type1 diabetes mellitus., Immunology 110 Suppl 1, Op22, 2003
Sasvári M., Nyakas Cs., Kecskeméti V.: Antioxidant markers in the heart of streptozotocin-induced diabetic rats treated with insulin and glibenclamide., Expt Clin Cardiol 8, 48, 2003
Kecskeméti V., Balogh I.: The role of platelet-activating factor (PAF) antagonists and nitric oxide in cardiac actions of PAF., Cardiovasc J of South Africa 15 Suppl p.13, 2004
Varro A., Lengyel Cs., Virag L., Magyar J., Biro T., Iost N., Nánási P., Tóth M., Kecskemeti V., Papp J.Gy.: Diabetes attenuates the repolarisation reserve in the dog heart., Cardiovasc J of South Africa 15 Suppl p.10, 2004
Tekes K., Szebeni A., Hantos M., Bizderi B., Gyenge M., Magyar K., Kecskeméti V.:: Nociceptin and nocistatin levels in streptozotocin-induced chronic diabetes of rats., Europ Opiod Conf., Visegrád, Abstr No W3, 2004
Tekes, K., Hantos, M., Bizderi, B., Gyenge, M., Kecskeméti, V., Huszti, Zs: Effects of nociceptin on neuronal and mast cell histamine in the brain., European Histamine Research Simp. Düsseldorf, Abstr No.: P2-12, 2004
Szebeni A., Prohaszka Z., Buzaás E., Kecskeméti V: Effects of heat shock proteins on treptozotocin-induced diabetes in rats and histidine decarboxylase knock out mice, Immunol Invest. közlésre beküldve, 2006
Szebeni A., Schloot N., Kecskeméti V., Hosszúfalusi N., Pánczél P., Prohászka Z., Füst G., Uray K., Hudecz F., Meierhoff G: Th1 and Th2 cell responses of type 1 diabetes patients and healthy controls to human heat-shock protein 60 peptides AA437-460 and AA394-408, Inflamm Res 54, 415-419, 2005
Tekes K., Hantos M., Gyenge M., Bizderi B., Kecskeméti V: Diabetes and endogenous orphanin FQ/nociceptin levels in rat CSF and plasma, Int J Diabetes and Metabolism 13, 147-153, 2005
Kecskemetri V., Pacher P., Iost N., Virag L., Lengyel Cs., Kocsis E., Varró A: Changes in myocardial electrophysiological parameters and sensitivity in rodent experimental diabetes models, .Heart Failure 4 Suppl1, p.126, 2005
vissza »