Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban - és Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43209
típus K
Vezető kutató Kovács László Imre
magyar cím Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban - és Magyarországon
Angol cím Elections on the European Parliament in the EU - and in Hungary
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politológia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Fábián György
Fejes Zsuzsanna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.200
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja az Európai Parlamentbe történő választások komplex vizsgálata volt. A kutatás részeredményeit konferenciákon és tanulmányokban folyamatosan publikáltuk. A program végeredménye a Választások az Európai Parlamentbe (1979–2004) című, kb. 16 íves tanulmánykötet, amely várhatóan 2006 végén jelenik meg a JATEPress Kiadónál. A kötetben közöljük az eddigi hat választás teljes adatbázisát (szavazatok és mandátumok száma és aránya, részvételi adatok, arányossági mutatók). Bemutatjuk az EP közvetlen megválasztására vonatkozó koncepciókat, az egységes választási rendszerre irányuló (végül sikertelen) törekvéseket, az Unió nemzeti szisztémákra vonatkozó irányelveit, és az egyes országok választási rendszereit, azok változásait. Külön tanulmányokban választásonként elemezzük az eredményeket. Részletesen bemutatjuk az EP-választások hazai rendszerének létrejöttét, a törvényhozásban lefolytatott vitákat. Tárgyaljuk a velünk együtt csatlakozott kilenc új tagállam választási szisztémáit. Két reprezentatív felmérésben, országos és szegedi mintán vizsgáltuk a magyarországi választási rendszerre, az Európai Parlamentre, Magyarország ottani képviseletére vonatkozó választói véleményeket. E közvéleménykutatás szerkesztett adatbázisát és annak elemzését szintén közöljük. A kutatás eredményeit összefoglaló kötet így átfogó képet nyújt az EP-választásokról; politológia és nemzetközi tanulmányok szakokon tankönyvként is használható lesz.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was the complex research of the elections to the European Parliament. The final result of the project will be publishing by JATEPress Publishers at the end of the year in a volume of essays: Elections to the European Parliament (1979-2004). The book contains the complete data of the six European elections. The volume includes the concepts concerning the direct elections to the European Parliament, the unsuccessful efforts to make an uniform electoral procedure, the directives of the European Union concerning the national electoral regulations, the European electoral systems of the member-states and their changes. The separate studies examine the results of each elections. We show in detail the formation of the Hungarian system of the election to the European Parliament, the parliamentary debates about „euroelection’s law”. The volume also contains the European electoral systems of the other nine newly accessing countries. We took two national and local samples about the opinions of electorate concerning the Hungarian electoral system, the European Parliament, the Hungary’s representation in the European Parliament. We publish the edited data of this opinion poll and the analysis of the poll as well. So the volume of essays summarizing the results of the research gives a comprehensive view about the European parliamentary elections; it will be used as a textbook by the students of the politology and international relations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/973/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács László Imre: A 2003. évi népszavazás a választási statisztika tükrében, konferencia-előadás, Magyar politikatudományi Társaság Vándorgyűlése, 2003, 05. 30., 2003
Fábián György: Választási rendszerek az Európai Unió tagállamaiban, In: Szoboszlai György (szerk.): A közjogi választások elméleti és gyakorlati kérdései. Országos Választási Iroda Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004. pp. 57-96., 2004
Kovács László Imre: A népszavazás Csongrád megyei eredményeinek áttekintése, Népszavazás az európai uniós csatlakozásról. Választási Füzetek. 110. Csongrád Megyei Területi Választási Iroda kiadványa, Szeged, 2003. pp. 33-45., 2003
Fábián György: A brit választási rendszer és az európai parlamenti választások, In: Tóth Károly (szerk.): Molnár Imre Emlékkönyv, Szeged: SZTE, 2004. pp. 573-590., 2004
Fábián György: Európai parlamenti választások és választási rendszerek, Tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete számára. 31 p., 2004
Fábián György: Képviselők az Európai Parlamentben, Tanulmány az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló Bizottsága számára. 23 p., 2004
Fábián György: A magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban, konferencia-előadás, Politológus Hallgatók Harmadik Országos Vándorgyűlése. Budapest, 2004. 04. 1-2., 2004
Fábián György: Európai parlamenti választások Nagy-Britanniában, konferencia-előadás, A Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése. Siófok, 2004. június 24-25., 2004
Fejes Zsuzsanna: Az EP-választások közösségi szabályozásának fejlődése, konferencia-előadás,Politológus Hallgatók Harmadik Országos Vándorgyűlése, Budapest, 2004. 04. 1-2., 2004
Kovács László Imre: A választási rendszer elemei, In: Szoboszlai György (szerk.): A közjogi választások elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest: Országos Választási Iroda - Magyar Közigazgatási Intézet, 2004. pp. 9-56., 2004
Fejes Zsuzsanna - Kovács László Imre: Uniós keretek - magyar tartalommal. Az európai parlamenti választás magyar szisztémájának főbb vonásai, konferencia-előadás, Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése. Siófok, 2004. június 24-25., 2004
Kovács László Imre: A 2003. évi népszavazás a választási statisztika tükrében, In: (Szerk.: Bayer József - a szerzők) Az uniós csatlakozás küszöbén. Budapest: Magyar Politikatudományi Társaság, 2004. pp. 149-172., 2004
Kovács László Imre: Az Európai Parlament tagjai megválasztásának magyar rendszere, Tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete számára. 37 p., 2004
Kovács László Imre: A 2003. évi népszavazás a választási statisztika tükrében, konferencia-előadás, Magyar politikatudományi Társaság Vándorgyűlése, 2003, 05. 30., 2003
Fábián György: Európai parlamenti választások Nagy-Britanniában, In: (Szerk.: Gazdag Ferenc) A kibővült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2005. pp. 72-78., 2005
Fejes Zsuzsanna-Kovács László Imre: Uniós keretek - magyar tartalommal. Az európai parlamenti választás magyar szisztémájának főbb vonásai, In: (Szerk.: Gazdag Ferenc) A kibővült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2005. pp.39-49., 2005
Fábián György: Európai parlamenti választások és választási rendszerek, Politikatudományi Szemle, 2005/2. szám pp.59-88., 2005
Kovács László Imre: Az Európai Parlament tagjai megválasztásának magyar rendszere, Politikatudományi Szemle, 2005/2. szám pp. 21-58., 2005
vissza »