Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43211
típus K
Vezető kutató Szilovics Csaba
magyar cím Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása
Angol cím The practice research of the tax compliance
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Ivancsics Imre
Kóbor Gyula
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.478
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négy és fél éves kutatás során a folyamatosan változó körülmények ellenére is sikerült teljesítenünk az eredeti munkatervben vállalt célkitűzéseket. A kutatás során az MTA RKK szolnoki munkatársaival együtt 8 oldalas kérdőívet dolgoztunk ki, és ennek eredményeként körülbelül 2400 - 2500 kérdőívet sikerült begyűjtetnük és kitöltetnünk. A kitöltés, a lekérdezés a szociológuok által meghatározott módon történt, amelynek nehézsége az volt, hogy a nehéz szakmai kérdésekre legalább 45-60 percet kellett szánni. A kérdőívek feldolgozása a már említett szolnoki szakemberek által folyamatosan tart, és olyan adózási jogkövetéssel és adózási ismeretekkel foglalkozó adatbázist hoz létre, amely Magyarországon még nem volt. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása jelenleg is tart, és az év végéig elkészül a kutatás eredményeit összegző, elemző kötet is, amelyet az APEH, és néhány megyei és városi önkormányzat támogatásával fogunk megjelentetni. Ez a munka ennek a kutatásnak köszönhetően hiánypótló szerepet tölt be. A kutatás alatt folyamatosan támaszkodhattunk egyéb külső forrásokra, mint pl. PTE, SZTE, helyi önkormányzatok támogatására. E kötet egyik célja az is, hogy külföldi tapasztalatokkal vesse egybe a magyarországi helyzetet, elméleti kutatásokat. A kutatás másik eredményeként említhető, hogy a részadatok és tapasztalatok megjelentek a témavezető publikációiban, konferenciaelőadásaiban.
kutatási eredmények (angolul)
In spite of the ever-changing circumstances during the four and a half year long research we managed to attain our objectives set in the original schedule. We succeeded to let 2400-2500 8-page questionnaires – drawn up together with the co-workers of the Regional Research Center of the Hungarian Academy of Science in Szolnok – being completed. The poll itself was run as specified by sociologists, struggling with the difficulty arising from the fact that answering the demanding professional questions took at least 45-60 minutes. Processing the questionnaires is in progress, done by the already mentioned experts in Szolnok, consequently producing a unique database in Hungary about tax-obedience and tax-knowledge. Since processing the data is still in progress, the manuscript summarising and analysing the research will be completed by the end of the year and published with the support of the Hungarian Tax Revenue Office and some local authorities. Due to this research the book itself will be a suppletory one. Throughout the research we could count on other external financial sources such as the University of Pécs, University of Szeged and some local authorities. One of the objectives of the manuscript is to compare the Hungarian situation and research with the experience abroad. As an other outcome of the research we could point out that some data and experience have already been mentioned in the published essays and lectures of the head of the research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/975/
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Szilovics Csaba: Néhány gondolat az adócsalásról és az adócsalás hazai szabályozásáról, Belügyi Szemle, 2003
Szilovics Csaba: Die strafrechtlichet regelunk des steuerbetrug in Ungarn., Collected Papers, Novi Sad, 2005
Szilovics Csaba: Wie beinflusst die Steuerverewaltung die Einhaltung der Rechtsnormen, Közjogi intézmények a XXI. században, 2004
Szilovics Csaba: Csalás és jogkövetés az adójogban., Gondolat Kiadó, Budapest, 2003
Szilovics Csaba: Die Eigenartigkeit der Rechtsbefolgung der Einkommens- und Gesellschafts, In: „Adamante Notare” Essays honour of Professor Antal Ádám. PTE, 2005
Szilovics Csaba: Vom Steuerplanung bis zum Steuerbetrug., In: Bizonyítokok. Tiszteletkötet Teremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. PTE-ÁJK, 2006
Szilovics Csaba: The fight against tax fraud in Hungary (megjelenés előtt), Temesvár, 2007
Szilovics Csaba: Az adómegtagadás mint magyar tradíció (megjelenés előtt), Markos György emlékkönyv. Pécs, 2007
vissza »