A megbízható villamos energia ellátás feltételei deregulált környezetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43215
típus K
Vezető kutató Krómer István
magyar cím A megbízható villamos energia ellátás feltételei deregulált környezetben
Angol cím Maintaining reliability in a de-regulated electricity industry
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Villamosenergiapari Kutató Intézet zrt.
résztvevők Bessenyei Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.232
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nagy rendszer üzemzavarok felhívták a figyelmet, hogy a villamos hálózat törékeny és nem működik hatékonyan. A kritikus infrastruktúrák fejlesztésének elmaradása valamint a piacnyitás a villamos energia rendszer működését a végső lehetőségekig hajszolta. A modell vizsgálatok azt mutatták, hogy az optimális tartalék nagysága több olyan tényező függvénye, mint a primer energia hordozók összetétele és ezek ára, vagy a fogyasztók reagálása az energia árára. A modell vizsgálatok azt is egyértelműen mutatták, hogy beruházási ciklusok jelentkezhetnek, ami nagy fenyegetést hordoz magában az energia termelő kapacitások megfelelősége szempontjából. Bizonytalanságok kezelésére a lehetséges forgatókönyvek többszempontú vizsgálatának módszereivel foglalkoztunk. A felhasznált módszerekkel lehetőség nyílt a nagyszámú és sok esetben ellentétes tényező figyelembevételére a fejlesztés sikerét biztosítani képes jól előkészített döntés meghozatalában. Meghatároztuk a legsürgősebb technológiai fejlesztési feladatokat: korszerű sodrony szerkezetek fejlesztése a hálózat terhelhetőségének növelése céljából, új generációs kommunikációs rendszer és új tervezési módszerek a hálózat biztonsága szempontjából, valamint az ellátás megbízhatósága növelése céljából az elosztott energiatermelés integrálása. A folyamatban lévő fejlesztések feladatait és várható eredményeit, hatásait vizsgáltuk.
kutatási eredmények (angolul)
The recent blackouts highlighted the actual electricity grid is fragile and inefficient. The lack of critical infrastructure investment and the restructuring has pushed the operation of electrical infrastructure to its limits. Our model calculations show that the optimal reserve margin depends on various factors including fuel prices, generation mix, customer response to electricity price. The model investigations suggest the possibility that investment cycles may emerge if there is a time lag in the adjustment of generating capacity to the increasing loads. The electricity planning became subject to a large degree of uncertainty. Instead of relying on predictions of probabilities, we used scenarios based multicriteria analysis for development decisions purposes. The modelling methods applied allowed an informed decision making including the abundant and conflicting factors influencing the success of the development planning. Our attention was devoted to the urgent needs of innovation. First we analysed the driving forces and on this basis we selected the most topical development issues: advanced conductors, next generation communication, new transmission planning methods and integration of dispersed generation. A survey of existing small-scale generation technologies was made and the different technologies were evaluated in terms of their contribution to the expected benefits. The barriers confronting the important implementation of dispersed generation were listed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/977/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
I. Krómer, Z.Bessenyei: DG Technologies Part 1. Technical details: Features and future comparison, EU-DEEP WP 2.3.3., 2006
Krómer I: A megbízható villamos energia ellátás feltételei deregulált környezetben, Magyar Energetikai Társaság Erőművi Konferencia, 2003
Krómer I: Energy Strategies in a Liberalised Eletricity Industry, ELMA 2005, Sofia, 2005
Krómer I: A technológiai fejlődés hatása a villamosenergia ellátás biztonságára és a környezetvédelmi követelmények teljesítésére, Budapest, 2005
Krómer I.: A villamos energia ellátás megbízhatósága, BMKE, 2005
I. Krómer, Z. Bessenyei: DER Technologies, EU-DEEP Report, 2005
Krómer I: Az elmúlt évtizedben bekövetkezett rendszer üzemzavarok okai, a megelőzés és a korlátozás lehetőségei, Mee. Vándorgyűlés, 2004
Krómer I: A nagy üzemzavarok tanulságai, MET Energia Fórum, 2004
Krómer I: Reliable Electricity in the XXI Century, Budapest, Tech Jubilee Conf., 2004
Farkas Sz. , Krómer I.: A hatékony piac kialakulásának feltételei liberalizált villamos energis rendszerekben, Magyar Energetikai 2004. 1. szám, p.21-27, 2004
I. Krómer, Z.Bessenyei: Az elosztott energiatermelés alkalmazhatósága, Elektrotechnika, 2007. No 1. p. 26-27., 2006
Krómer I: A villamos energia megbízhatósága, BME, 2004
Krómer I: Korszerű módszerek a villamos energetika fejlesztési döntéseinek előkésítésére, Tanulmány Budapest, 2004
Krómer I.: Energia stratégiák lehetőségei a XXI. század elején, Magyar Energetikai Társaság, Erőművi Konferencia, 2005
I. Krómer, Z.Bessenyei: DG Technologies Part 2. Economical details: prices, costs,production functions, EU-DEEP WP 2.3.3., 2006
Krómer I. , Papp J.: Kis egységteljesítményű decentralizált energia termelés elterjedésének korlátai, VEIKI tanulmány, 2006
I. Krómer, Z. Besssenyei: Impacts of Dispersed Generation Technologies on reliability Supply, www:veiki.hu, 2006
Krómer I.: Villamos energia stratégiák esélyei a XXI. század elején, magyar Energetika 2006, No 3, 21-25, 2006
I. Krómer: Reliable Eletricity Supply: Stretegic Goals-Near Term Actions, IASTED 6 th Int. Conf. European Power and Energy Systems, Rhodes, 2006
vissza »