Neuromoduláció sejtszintű mechanizmusainak vizsgálata ideg-izom és ideg-mirigy kapcsolatokban.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43216
típus K
Vezető kutató Kiss Tibor
magyar cím Neuromoduláció sejtszintű mechanizmusainak vizsgálata ideg-izom és ideg-mirigy kapcsolatokban.
Angol cím Cellular mechanisms of the neuromodulation in neuromuscular and neuroglandular junctions.
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Balatoni Limnológiai Intézet (Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Elekes Károly
Filla Adrienn
Hegedűs Endre Roland
Hiripi László
Pirger Zsolt
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.204
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az éticsiga nyálmirigy jó modell az ideg-izom, ideg-mirigy szinapszis és a szekréció molekuláris mechanizmusának a tanulmányozásában. A mirigyben négyféle sejttípust azonosítottunk és megállapítottuk, hogy azok száma, eloszlása az aktív és inaktív állatokban eltérő és az ingerületáttevődés nem-szinaptikus úton valósul meg. A varikozitásokban lévő vezikulákból dopamin, szerotonin és neuropeptidek szabadulnak fel. A mirigysejtek közötti gap-junction ill. deszmoszóma kapcsolatok biztosítják a szerv szinkron működését. Leírtuk a mirigysejtek passzív és aktív elektromos tulajdonságait, és a feszültségfüggő ion-konduktanciákat.Jellemeztük a transzmitter receptorokat, amelyek heteromér formában vannak jelen, ily módon egymás hatását antagonizálják. Eredményeink ujabb adatokkal szolgálnak a puhatestüek 5HT receptorainak osztályozásához. A transzmitterhatást számos neuropeptid modulálja, amely csak a puhatestüekben fordul elő, de a PACAP is, melynek jelenlétét és szerepét puhatestűekben kimutattuk. Egy endogén neuropeptid szignalizációs útvonalát vizsgáltuk és megállapítottuk , hogy G-protein kapcsolt és amelyben mindkét disszociált alegység részt vesz és a deszenzitizációt egy protein kináz enzim végzi. A fiziológiai ingerek hatására a cisztikus sejtek száma megnőtt, melyek kivétel nélkül a programozott sejthalál morfológiai és molekuláris jeleit mutatták. Megállapítottuk, hogy a nyálfelszabadulás fiziológiai útja a mitochondrium-kaszpáz mediált útvonal.
kutatási eredmények (angolul)
The snail salivary gland is a suitable model in studying neuro-muscular, neuro-glandular synapse and the molecular mechanism of salivation. For cell types were identified in the gland and it was found, that distribution and number of different cell types were different in active and inactive snails. Vesicles in varicosities liberate dopamine, serotonin and number of neuropeptides. Gap-junction and desmosome –like structures ensure the synchronization of gland cells. Passive and active electrical properties of cells were examined and voltage-dependent ion currents were characterized. It was found that receptors occur in heterometric form, they bind both DA and 5HT and thereby antagonizing its effect. Our results contribute to the characterization and classification of 5HT-receptors in mollusc. The transmitter effect is modulated by peptides present only in molluscs, and by PACAP occurrence and distribution of which is described in mollusc. Signalling pathway of the neuropeptide (MIP) was studied and found that it is G-protein coupled and both subunits are active and the desensitization of the receptor is performed by receptor kinase. Physiological stimuli such as transmitters or nerve stimulation increased the number of cystic cells. These cells every time revealed a morphological and molecular signs of the programmed cell death. It is concluded, that the mitochondrial-caspase pathway of the programmed cell death is a physiological way of the saliva release.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/978/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Tibor Kiss: G-protein coupled activation of potassium channels by endogenous neuropeptides in snail neurons, Eur.J.Neurosci. 21, 2177-2185, 2005
Pirger Zs, László Z., Kiss T.: Occurrence and role of G-protein receptor kinase in the desensitization of Mytilus-inhibitory peptide receptors in Helix pomatia., Ideggyogyászati Szemle, 58,(1), 2005
Pirger Zs, Elekes K., Kiss T.: Electrical properties and voltage-gated ion channels of the snail, Helix pomatia, salivary gland cells., Biophysics J.34 (6), 2005
Pirger Zs, Elekes K., Kiss T.: Functional morphology of the salivary gland of the snail, Helis pomatia: A histochemical and immunocytochemical study, Acta Biol.Hung. 55(1-4), 221-232, 2004
Zsolt Pirger, Károly Elekes, Tibor Kiss: Electrical properties and cell-to-cell communication of the salivary gland cells of the snail, Helix pomatia, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 145, 7-19, 2006
Zsolt Pirger, Zita László, Tibor Kiss: G-protein coupled receptor kinase-like immunoreactivity in the snail, Helix pomatia neurons, Brain Research, 1122, 10-17, 2006
Tibor Kiss and Zsolt Pirger: Neuropeptides as modulators and hormones in terrestrial snails: Their occurrence, distribution and physiological significance, Invertebrate Neuropeptides and Hormones: Basic knowledge and recent advances, Ed. Honoo Satake,75-110, 2006




vissza »