Környezeti szférák közötti anyagvándorlás modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43220
típus K
Vezető kutató Földiné dr. Polyák Klára
magyar cím Környezeti szférák közötti anyagvándorlás modellezése
Angol cím Development of a model for the material transport between spheres
zsűri Kémia 1
Kutatóhely MÜKKI MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport (Pannon Egyetem)
résztvevők Bodnár Eszter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.220
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során becsültük akörnyezetet szennyező vegyületek forrásait, ismereteket szerztünk a transzport és lebomlási folyamatokról, akkumlációs lehetőségekről, s egy meghatározott terület szennyezettségi állapotáról. A kiválasztott terület a balaton és környezete volt. A kidolgozott mintavételi rendszer alapján légköri aeroszol, csapadék, és üledék mintákat , ugyanazon helyeket növényi mintákat is gyüjtöttünk. Az aeroszol és üledék mintákat részecskeméret szerint választottuk szét. Az üledék mintákat nemcsak a felszíni 20 cm-es rétegből, hanem 0-70 cm-es mélységből 10 cm-ként is gyűjtöttük. A csapadék, aeroszol, növény, és üledék mintáknál vizsgáltuk a PAH vegyületek és fémionok összes koncentrációjának alakulását . A felmérések eredményeit összehasonlítottuk a korábbi adatokkal, s megállapíthattuk, hogy a fémionok koncentrációja az üledékben megfelel a háttéértékeknek, vagyis a nedves és száraz ülepedéssel, a befolyókkal nem kerül be szennyeződés a tóba. A nagyon kis mennyiségő szennyező anyagok biológiai hozzáférhetőségét műveletileg deffiniált speciációs analizissal vizsgáltuk és megállapíthattuk, hogy a természetes anyagok (üledékek) áltálaban a környezeti szempontból stabilis frakcióban tartalmazzák a fémionokat. Az aeroszol részekben pedig aszerint változik a mobilitásuk, hogy aeroszol részecskék főbb tömegét mi teszi ki.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of research was to investiagte the relation of differents pollutants with the environment. In the aerosol samples, precipitates and sediments was investigated the concentration of PAH, the metal content. In aerosol samples was determined the dry and wet-deposition, for PAH and metal; from the collected aerosol by Berner impactor measured the velocity of deposition for different components. In sedimets samples detemined the distribution of metal content by different deep, by different size and by different places in th Lak Balaton.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/979/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hlavay J, Prohaska T, Wiesz M, Wenzel W.W, Stingede G.J,: Determination of trace elements bound ti soil and sediment fractions, Pure and Applied Chemistry, 76, 415-442, 2004
Bodnár E, Abonyi J, Hlavay J,: The budget of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sediment of the Lake Balaton, Hungary, Polycyclic Aromatic Compounds, 24, 791-803, 2004
Bodnár E, Polyák K, Hlavay J,: Material transport between the atmosphere and sediment of the Lake Balaton, Microchemical Journal, 79,221-230, 2004
Polyák K, Hlavay J,: Development of a monitoring nerwork on the Lake Balaton Hungary, Microchemical Journal, 79,137-143, 2004
Bodnár E, Hlavay J,: Dry and wet atmospheric deposition of PAH into the Lake Balaton, J. Aerosol Science, 35S2, S803-S804, 2004
Polyák K, Hlavay J,: Fractionation of aerosol samples by particle size and chemical bonding, J. Aerosol Science, 35S2, S1075-S1076, 2004
Bodnár E, Hlavay J,: Atmospheris deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons on the Lake Balaton, Hungary, Microchemical Journal, 79,213-220, 2004
Hlavay J, Polyák K,: Determination of surface properties of iron hidroxyde-coated alumina adsorbent prepared for removal of arsenic from drinking water, Journal of Colloid and Interface Science, In Press, Corrected, Available online 23 December 2004, 2004
vissza »