Analytical description of the 18. century bindings of the Rády Library  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43225
Type K
Principal investigator Rozsondai, Marianne
Title in Hungarian A Ráday Könyvtár 18. századi kötéseinek feldolgozása
Title in English Analytical description of the 18. century bindings of the Rády Library
Panel History
Department or equivalent Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Participants Borvölgyi, Györgyi
Csenki, Éva
Csenki, Éva
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 3.310
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási periódusban a Ráday műemlékkönyvtár állományából 419 könyv teljes kötészeti dokumentációja készült el (a kutatás kezdete óta összesen 1315). Josef Franz Baumgartner könyvkötő munkáiból egy fennmaradt korabeli számla és (Ezzel stíluskritikai vizsgálat eredményeként 51 db munkát azonosítottunk. Baumgartner bélyegző-készletét is meghatározhattuk). – Egy több, mint kétszáz tételes kötészeti számla nyomán 115 ma is meglevő kötetet azonosítottunk Jakob Müller munkáiként. E csoport mennyisége, bélyegzőkészletének gazdagsága és a tekintélyes forrás miatt döntöttünk elsőként a Müller-kötések katalógusának internetes publikációja mellett. Az adatbázis 2007 májusától (a hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt) hozzáférhető a Ráday Gyűjtemény honlapján. Alexander König pozsonyi könyvkötő három (de azonos tételekre vonatkozó) számlája nyomán 2 kötetet azonosítottunk és írtunk le. Több munkáját és így több bélyegzőjét is ismerjük id. Fischer Jánosnak, az ő kötései közül ebben a periódusban 3 kötetet azonosítottunk. – A jelentős mennyiségű, leírt, de műhelyhez, könyvkötőhöz nem kapcsolható kötéseket bélyegzőik, illetve készítéstechnikai sajátosságaik alapján szorosabb csoportokba soroltuk. Cikket adtunk le a Ráday Gyűjtemény Évkönyve számára (a 2003-as konferencián elhangzott előadás bővített változata). 2006-ban Győrben végeztünk kutatásokat több könyvtárban és levéltárban. Eddigi eredményeinkről több előadást tartottunk.
Results in English
During the research period 419 binding descriptions – text and photos – have been done from the holdings of the historical Ráday Library. (Altogether from the beginning of the project up to now, 1315 descriptions are ready). 51 bookbindings of the workshop of bookbinder Josef Franz Baumgartner were identified based on stylistic observations and an extant account from the 18th century. Also his tools could be determined. – Analyzing the account which contains more than 200 items, 115 volumes were identified as the work of bookbinder Jakob Müller. Considering the large number of bindings and the variety of tools and patterns from Müller’s workshop this group has been chosen first to be presented in the Internet. The database is available from May of 2007 in the website of Ráday Collection (www.rgy.hu). 2 bookbindings of bookbinder Alexander König were identified and described based on 3 accounts (related to the same books). A considerable number of bindings were assigned to Johannes Fischer the Elder, 3 further volumes were described during this research period. Those bindings which cannot be identified as the work of a certain master or workshop have been grouped according to their decorating tools and technical characteristics. A paper (an augmented version of a lecture) was published in the 2005 Annual of Ráday Collection . In 2006 we carried on research work in the archives and libraries in Gyõr. Several lectures also were given.
Full text http://real.mtak.hu/982/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Borvölgyi Györgyi-Csenki Éva: A Ráday-könyvtár 18. századi könyvkötéseinek katalógusa, www.rgy.hu, 2007
Borvölgyi Györgyi-Csenki Éva: A Ráday Könyvtár történeti kötéseinek feldolgozása., A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI. 152-160. p., 2005
Back »