Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódexek, kódextöredékek feltárása és az eredmények publikálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43240
típus K
Vezető kutató Madas Edit
magyar cím Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódexek, kódextöredékek feltárása és az eredmények publikálása
Angol cím Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscripts fragments in Hungarian public sollections
zsűri Irodalom
Kutatóhely ITI Fragmenta Codicum Kutatócsoport (MTA Irodalomtudományi Intézet)
résztvevők Sarbak Gábor
Vizkelety András
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.245
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja, hogy könyvkötésre felhasznált kódextöredékek felkutatásával és feldolgozásával hozzájáruljon a nagyrészt elpusztult középkori magyarországi könyvkultúra rekonstruálásához. A kutatócsoport emellett teljes kódexeket és hazai kéziratgyűjteményeket is feldolgoz, mint a hazai és az európai írásbeliség fontos dokumentumait. Az 1974 óta folyó, többször az OTKA által is támogatott kutatások eredményeit a Fragmenta et codices sorozat hat eddig megjelent kötete mellett számos tanulmány teszi hozzáférhetővé. A 2003-2006 közötti periódusban megjelent a soproni gyűjteményekben őrzött 406 kódextöredék katalógusa. Ezek a töredékek javarészt olyan kéziratokból származnak, melyeket a középkori Sopronban használtak. Önálló tanulmány foglalkozik a soproni könyvkötők tevékenységével, akik a kódexeket könyvkötőanyagként felhasználták. Megjelent az Ómagyar Mária-siralmat tartalmazó Leuveni kódex magyar eredetű prédikációiról egy terjedeles monográfia, egy másik a középkori kódexekben felkutatott Szent László sermókról, s elkészült az OSzK Kézirattára 1945 utáni szerzeményezett kódexeinek katalógusa.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research is to contribute – through detecting and describing codex fragments used for binding – to the reconstruction of the severely damaged medieval Hungarian stock of codices. Besides these, the research group is also describing and processing complete codices as well as manuscript-collections preserved in Hungary, as representative documents of Hungarian and European literacy. The project has been supported financially by OTKA for several periods since 1974, and its results were published in six volumes of catalogues int he series Fragmenta et codices and in a number of contributions. In the period 2003-2006 the printed catalogue of the 406 codex-fragments from Sopron collections has been issued. These are mostly fragments of manuscripts used in medieval Sopron. A separate study is dealing with the activity of Sopron bookbinders, making use of codices as binding material. A detailed monograph making up a volume has also been issued about the sermons of Hungarian relevance to be found – besides the Old Hungarian Lament of Mary -- in the Leuven codex. Another monograph was published about the St. Ladislaus sermons that could be traced in medieval codices, further the volume containing the codices of the Manuscript Department of the National Széchényi Library acquisited after 1945 is also under issue.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/986/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szende Katalin: In geschribn Pergament einbunden. Könyvkötők által felhasznált kódextöredékek társadalom és kultúrtörténeti összefüggései Sopronban, Magyar Könyvszemle (megjelenés alatt, kb. 30 oldal), 2007
Vizkelety András: A középkori többnyelvűség jelei hazai ferences kódexekben., Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Piliscsaba, Budapest, 645-651., 2005
Vizkelty András: Deus pictor, Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva (szerk.) Studia professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza 60. születésnapjára, Bp., 2005. 375-380, 2005
Madas Edit: Les bibliotheques des chapitres de Veszprém, de Presbourg et de Zagreb d’apres leurs inventaires., M. de Cevins, J.-M. Matz (eds.) Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires Angevins, Rome, pp. 221-230, 2005
Madas Edit: Sermones de sancto Ladislao rege Hungariae. Középkori prédikációk Szent László királyról. (Kétnyelvű kiadás), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 356 oldal, (AGATHA 15), 2004
Madas Edit; Poulle Emmanuel: L organisation des cahiers du Codex Pray, Scriptorium 57: pp. 238--252, 2003
Sarbak Gábor: Miracula sancti Pauli primi heremite. (Kétnyelvű kiadás), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 145 oldal +17 tábla (AGATHA 13), 2003
Vizkelety András: Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben. Die Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im Löwener Kodex., Akadémiai Kiadó, Budapest, 301 oldal, 12 tábla (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae IV), 2004
Madas Edit: Die Entwicklung der Buchkursive in Ungarn im Spiegel der Predigthandschriften, H. Patkova, P. Spunar, J. Sedivy (eds.) The History of written Culture in the Carpato-Danubien Region I, Bratislava, Praha, pp. 154-167., 2003
Madas Edit: A Gyulafehévári Sorok és az anyanyelvű prédikáció a XIV. század elején, Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Piliscsaba, Budapest, pp. 652-657, 2005
Madas Edit: Die heiligen ungarischen Könige in zisterziensischen Legendarien am Ende des 12. bis Anfang des 13. Jh., Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter – Das Skriptorium der Reiner Mönche, hrsg. V. A. Schwob u. K. Kranich-Hofbauer. Bern, Berlin etc. pp. 219-229, 2005
Vizkelty András: Eine dt. Benediktinerregel für ein Zisterzienserinnenstift in Mähren., Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter – Das Skriptorium der Reiner Mönche, hrsg. V. A. Schwob u. K. Kranich-Hofbauer. Bern, Berlin etc. pp. 293-304., 2005
Sarbak Gábor: Magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről a Bajor Nemzeti Könyvtárban., Magyar Nyelv 101: pp. 147-161, 2005
Sarbak Gábor: La formation intellectuelle des Ermites de Saint-Paul en Hongrie à l'époque angevine, M. de Cevins, J.-M. Matz (eds.) Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires Angevins, Rome, pp. 35-46., 2005
Sarbak Gábor: Bemerkungen zu Miracula Beati Pauli Primi Heremite des Valentinus Hadnagy., Symposium zur Geschichte des Paulinerordens, Zagreb 2002, Hrsg. von S. ¦widziñski. Friedrichshafen, pp. 261-272., 2005
Madas Edit; Lauf-Nobilis Judit; Sarbak Gábor; Vizkelety András: Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron, Akadémiai Kiadó, Budapest, 600 oldal (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae V), 2006
Sarbak Gábor: Megjegyzések Gyöngyösi Gergely Decalogusának klasszikus citátumaihoz, Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László (szerk.) GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére, Budapest: TypoTeX K., pp. 311-320, 2004
Sarbak Gábor: Hadnagy Bálint és pálos rendi kézikönyve 1511-ből, Havas L; Tegyey E (ed.) Classica - Mediaevalia - Neolatina. Debrecen, pp. 179-298, 2006
Madas Edit: Le roi saint Ladislas dans les chroniques, légendes et sermons médiévaux, In: Havas L; Tegyey E (ed.) Hercules latinus. Debrecen, pp. 119-124., 2006
Madas Edit: Trente ans de recherches en Hongrie sur les fragments des manuscrits médiévaux, Cultura Neolatina. Rivista de Filologia Romanza fondata da Giulio Bertoni. 65: 233-244, 2005
Vizkelety András: Mittelalterliche Lateinische Handschriften der Széchényi–Nationalbibliothek (Cod. Lat. 450–556), Akadémiai Kiadó, Budapest, (megjelenés alatt), 2007
vissza »