Gazdasági döntések modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43241
típus K
Vezető kutató Temesi József
magyar cím Gazdasági döntések modellezése
Angol cím Economic Decision Models
zsűri Gazdaság
Kutatóhely _KTK / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Ágoston Csaba Gábor
Ágoston Kolos Csaba
Bozóki Sándor
Fülöp János
Komáromi Éva
Kovács Erzsébet
Mészáros Csaba
Prill Mária
Rapcsák Tamás
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.570
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás legfontosabb eredményei a többségében angol nyelvű referált folyóiratcikket tartalmazó közleményjegyzék 54 tételében jelennek meg, itt néhány témát emelünk ki. A többszempontú döntési problémák megoldásánál az AHP módszertannál felmerülő becslési és inkonzisztencia problémákra adtunk új megoldásokat. A döntéstámogatási alkalmazások során az ökológiai, környezeti és humán információk integrálására adtunk modell-javaslatot. Elemeztük a levegőszennyezés modellezését és játékelméleti modelleket alkalmaztunk klímaváltozási tárgyalásokkal kapcsolatosan. A nemlineáris programozással foglalkozó kutatások során új, hatékony módszereket vezettünk be a feladatok struktúráinak felismerésére és a redundancia kiszűrésére. Valószínűséggel korlátozott lineáris programozási feladatot oldottunk meg és vizsgáltuk a módszer konvergenciáját különböző eltérésfüggvények esetében. A globális optimalizálás témakörében például Stiefel sokaságon történő optimalizálásra adtunk új eredményeket. A statisztikai elméleti munkák és alkalmazások során elemeztük a biztosítási üzletág fejlődési tendenciáját egyes európai országokban. Egy másik kutatás az 1990-es évek nyugdíjreformja és a hosszabbodó várható élettartam miatt bekövetkező csökkenő halálozás hatását vizsgálja a három pilléressé alakított nyugdíjrendszer stabilitására. Ebbe a sorba tartoznak azok a legújabb cikkek, amelyek a magánnyugdíjak közötti választásról, illetve a magyar öngondoskodás sajátosságairól szólnak.
kutatási eredmények (angolul)
The most important results of our research can be found in the 54 items of the publication list. We can mention only a few of them here. In the area of multiattribute decision making we applied new approaches to solve estimation and inconsistency problems in AHP. A new model was proposed to integrate ecological, environmental and human information in decision support systems. Other applications have been introduced using air-pollution modeling. Climate change negotiations were analyzed with the help of game-theoretic models. In the field of nonlinear programming new, efficient methods have been introduced to recognize the structure of a given problem, and to eliminate redundancy. A probability constrained linear programming model was solved, and we analyzed the convergence of the method with different distance functions. Global optimization problems on Stiefel manifolds have also been investigated. One of the results in our theoretical and empirical statistical work was the analysis of the development trends in the insurance industry in Europe. An other research was focusing on the impact of the pension reform of the 1990’s and the declining mortality rate (due to the longer expected lifetime) to the new three-pillar pension system. Our latest publications deal with the choice among private pension funds, and with the specifics of the Hungarian self-insurance.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/987/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh J; Csendes T; Rapcsák T: Globális optimalizálás Stiefel sokaságokon - egy érdekes diszkretizálási eredmény, Alkalmazott Matematikai Lapok, 22, 163-176, 2005
Bárdosi V; Kiss G; Kiss M; Rapcsák T: Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével, in: II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa, 2004
Bozóki S: A method for solving LSM problems of small size in the AHP, Central European Journal of Operations Research,11, 17-33, 2003
Mészáros Cs: On the Cholesky factorization in interior point methods, Computers and Mathematics with Applications, 50, 1157-1166, 2005
Crouzeix J-P; Rapcsák T: Integrability of pseudomonotone differentiable maps and the revealed preference problem, Journal of Convex Analysis, 2, 431-446, 2005
Isac G; Németh SZ: Duality in multivalued complementarity by using inversion and scalar derivatives, közlésre elfogadva, Journal of Global Optimization, 2004
Mészáros Cs; Suhl UH: Advanced processing techniques for linear and quadratic problems, OR Spektrum, 25, 557-559, 2003
Rapcsák T: Mechanical equilibrium and equilibrium systems, In: Equilibrium systems and variational models, Daniele P; Gianessi F (eds), Kluwer, 379-399, 2003
Rapcsák T: Some optimization problems in statistics, Journal of Global Optimization, 28, 217-228, 2004
Rapcsák T: Survey on Fenchel problems of level sets, In: Variational analysis and applications, In memory of Guido Stampacchi and J.L. Lions, Gianessi F; Maugeri A (eds), Kluwer, pp. 930-953, 2005
Rapcsák T: Local convexity on smooth manifolds, Journal of Optimization Theory and Applications, 127, 165-176, 2005
Rapcsák T: Fenchel problem of level sets, Journal of Optimization Theory and Applications, 127, 177-191, 2005
Ágoston K: A bizonytalanságnak és a vevőkör nagyságának együttes hatása az árakra, Szigma, 35, 143-157, 2004
Kovács E; Szüle B: Pension schemes and mortality reduction in Hungary, Studia Universitatis, Seria Oeconomica, Kolozsvár, 2005
Kovács E; Antal E; Farkas R: Európai biztosítási mozaik (1992-2000), Biztosítási Szemle, 49, 3-12, 2003
Füstös L; Kovács E; Meszéna Gy; Simonné Mosolygó N: Alakfelismerés (Sokváltozós statisztikai módszerek), Új Mandátum Kiadó, Budapest, 644 oldal, 2004
Kovács E: Az adat vezérli az elemzést, Társadalom és Gazdaság, 26. 143-158, 2004
Balla K; Márton S; Rapcsák T: Air pollution modelling in action, In: Proceedings of the NATO ARW on Advances in Air Pollution Modelling for Environmental Security, NATO Series IV - Earth and Environmental Sciences, Springer, 54, 11-22, 2005
Bozóki S: Súlyok meghatározása páros összehasonlítás mátrixok legkisebb négyzetes közelítése alapján, Alkalmazott Matematikai Lapok, 23, 121-137, 2006
Cushing J.B; Wilson T; Fülöp J: Eco-informatics and natural resource management, In: ACM International Conference Proceeding Series, 89, 211-212, 2005
Cushing J.B; Wilson T; Fülöp J: Eco-informatics for decision makers. Advancing a research agenda., In: Raschid, L and Ludaescher, B (eds) Lecture Notes in Bioinformatics, Proceedings of the 2nd International Workshop on Data Integration in Life Sciences, 2005
Fülöp J; Roth D; Schweik C: Decision making in the context of eco-informatics, In: Cushing, J and Wilson, T (eds): Eco-Informatics for Decision Makers: Advancing a Research Agenda, Workshop at the Evergreen State College, Olympia, Washington, 21-26, 2005
Márton S; Rapcsák T: Air pollution transmission - case studies, Central European Journal of Operations Research, 13, 271-278, 2005
Mészáros Cs; Rapcsák T: A remark on: Rudolf Vetschera, ''Strict preference, and sensitivity analysis in additive utility functions with interval data'', Central European Journal of Operations Research, 13, 209-210, 2005
Kovács E: Bevezetés a Bayes-i megbízhatóságelméletbe, Egészséggazdaságtan, szerk. Gulácsi L., Medicina, 467-477, 2005
Komáromi É: Entrópiaszerű proximális pont módszer alkalmazása a valószínűséggel korlátozott lineáris programozási feladat megoldásában, Szigma, 34, 79-93, 2003
Komáromi É: Kockázat, díj, tartalék. Matematikai módszerek a vagyonbiztosításban., Operációkutatás No7, a Corvinus Egyetem Operációkutatás Tanszékének sorozata, 2005
Mészáros Cs: Detecting ''dense'' columns in linear programs for interior point methods, Computational Optimization and Application, 36, 309-320, 2007
Rapcsák T: Martos Béla optimalizáláselméleti munkásságának méltatása az Egerváry-emlékplakett átadása kapcsán, Alkalmazott Matematikai Lapok, 23, 1-4, 2006
Rapcsák T: Nemlineáris optimalizálás, Aula Kiadó, 2006
Temesi J: Decision support for strategic decisions, Proceedings of the 8th Conference on Multinational Entereprise, Taipei, Vol 2. 718-742, 2006
Chikán A; Kovács E; Tátrai T: Macroeconomic characteristics and inventory investment: a multi-country study, International Journal of Production Economics, 93-94, 61-73, 2005
Ágoston K; Kovács E; Kovács Gy: Az öngondoskodás formái, Biztosítási Szemle, 53, 43-45, 2007
Ágoston K: Magánnyugdí-járadékok közötti választás, Szigma, közlésre elfogadva, 2007
Bozóki S: Solution of the least squares method problem of pairwise comparison matrices, Central European Journal of Operations Research, közlésre elfogadva, 2007
Bozóki S; Rapcsák T: On Saaty's and Koczkodaj's inconsistencies of pairwise comparison matrices, Journal of Global Optimization, közlésre elfogadva, 2007
Forgó F; Fülöp J: On the implementation of the L-Nash bargaining solution in two-person bargaining games, Central European Journal of Operations Research, közlésre elfogadva, 2007
Fülöp J: A method for approximating pairwise comparison matrices by consistent matrices, Journal of Global Optimization, közlésre elfogadva, 2007
Mészáros Cs: On the performance of the Cholesky factorization in interior point methods on Pentium 4 processors, Central European Journal of Operations Research, 13, 289-298, 2005
Mészáros Cs: On numerical issues of interior point methods, SIAM Journal of Matrix Analysis, közlésre elfogadva, 2007
Rapcsák T: Sectional curvatures in nonlinear optimization, Journal of Global Optimization, közlésre elfogadva, 2007
Rapcsák T; Ujvári M: Some results on pseudolinear quadratic fractional functions, Central European Journal of Operations Research, közlésre elfogadva, 2007
Temesi J; Varró Z: Operációkutatás, Aula Kiadó, 440 o., 2007
Kovács E: Mennyire különböznek a szerzőtársak?, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek, Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, szerk.: Czakó E; Dobos I; Kőhegyi A, Budapest, 215-221, 2004
Balogh J; Csendes T; Rapcsák T: Some global optimization problems in Stiefel manifolds, Journal of Global Optimization, 30, 91-101, 2004
Gass SI; Rapcsák T: Singular value decomposition in AHP, European Journal of Operations Research, 154, 573-584, 2004
Bozóki, S; Lewis, R.H: Solving the least square method in the AHP for 3x3 and 4x4 matrices, Central European Journal of Operations Research, 13, 255-270, 2005
Forgó F; Fülöp J; Prill M: Game theoretic models for climate change negotiations, European Journal of Operations Research, 160, 252-267, 2005
Komáromi É: Entrópiaszerű proximális módszer ek egységes felfogásban, Alkalmazott Matematikai Lapok 22, 63-83, 2005
Németh S; Rapcsák T; Temesi J: Evaluation of tenders for developing the economy, Central European Journal of Operations Research, 13, 299-317, 2005
Mészáros Cs: Sparsity in convex quadratic programming with interior point methods, Optimization Methods and Softwares, 21, (5), 733-745, 2006
Temesi J: Consistency of the decision maker in pairwise comparisons, International Journal of Management and Decision Making, 7, 267-274, 2006
Ágoston K; Kovács E: A magyar öngondoskodás sajátosságai, Közgazdasági Szemle, 54, 560-578, 2007
Rapcsák T: On pseudolinearity of quadratic fractional functions, Optimization Letters, 1, 193-200, 2007
vissza »