Arany katalizátorokon lejátszódó heterogén katalitikus folyamatok IR és XPS vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43251
típus K
Vezető kutató Bánsági Tamás
magyar cím Arany katalizátorokon lejátszódó heterogén katalitikus folyamatok IR és XPS vizsgálata
Angol cím IR and XPS studies of heterogen catalytic reactions on gold catalysts
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Oszkó Albert Zoltán
Raskó János
Süli Zakar Tímea
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.484
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Részletes vizsgálatokat végeztünk az NO + CO kölcsönhatás bemutatására Pd/SiO2 katalizátoron. Ezt a programot az indokolta, hogy Goodman és munkatársai (J. Phys. Chem. B 2003, 107, 2759) Pd egykristályon új elnyelési sávot észleltek az NO + CO reakcióban 2258 cm-1-nél , amelyet a Pd-NCO rezgéshez rendeltek. Ez a feltételezés teljesen ellentétben áll korábbi kutatásaink eredményeivel, amely sze- rint a Pd-NCO komplex ilyen magas hőmérsékleten már egyáltalán nem stabilis. 2250-2260 cm-1-nél megjelent elnyelési sávokat csak a HNCO adszorpciójakor észleltük. Mindebből arra következtettünk, hogy a Goodmanék által talált elnyelési sáv semmikép- pen sem tartozhat a Pd-NCO-hoz. Eredményeinket a J. Phys. Chem.B 2004,108 14178- 14180 folyóiratban közöltük. Goodman és munkatársai válaszukban ( Reply to „ Com- ment on Combined in situ and infrared kinetic study of the catalytic CO + NO reaction on Pd(III) at pressures up to 240 mbar „ Christian Hess, Emrah Ozensoy, and D. Wayne Go- odman ) módosították korábbi elképzelésüket és a 2258 cm-1es sávot a palládiumból ki- diffundáló hidrogén és az NCO közötti kapcsolatból keletkező HNCO képződésének tulajdonították.
kutatási eredmények (angolul)
It was stated long ago that gold is a catalitically inactive metal because of its 5 d10 configu- ration. Recent publications have, however revealed that gold has a surprisingly high cata- litic activity when it is dispersed over metal oxides, particularly in the oxidation of CO at low temperatures and in the NO + CO reaction. In this project the adsorption, dissociation and reaction of NO with CO has been investigated on supported Au catalysts. The main method was FT IR spectroscopy. Although very limited dissociation of NO was observed on reduced Au catalyst, catalytic tests showed that all the samples used effectively catalyse the NO+CO reaction above 573 K. By means of FTIR spectroscopy several new absorption bands have been detected on the Au samples, the positions of new bands depended on the nature of the support. It was 2212 cm-1 for Au/TiO2 2220-2230 cm-1 for Au/MgO 2256 cm-1 for Au/Al2O3 and 2305 cm-1 for Au/SiO2. These bands were attributed to the asymmetric stretch of NCO attached to the oxides. This idea was strengthened by the results obtained following HNCO adsorption on supports alone which gave the same absorption bands. It was demonstrated and assumed that NCO species is formed on Au crystallites, and then migrates from the Au onto the acceptor sites of support where it is accumulated and stabilized. The Au-NCO species was characterized by an absorption band at 2185-2195 cm-1 produced by the low temperature adsorption of HNCO on Au/SiO2.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/990/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: Surface interaction and reaction of NO + CO on a supported Au catalyst, Phys Chem Chem Phys 5; 4724-4730, 2003
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: Comment on \"Combined in Situ Infrared and Kinetic Study of the Catalytic CO + NO Reaction on Pd(111) at Pressures up to 240 mbar\", J Phys Chem B 108: 14178-14180, 2004
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: Infrared Study of the NO + CO interaction over Au/TiO2, Catal. Lett. 87: o7-10, 2003
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: NO + CO kölcsönhatásának tanulmányozása hordozott arany katalizátorokon infravörös spektroszkópiai módszerrel, In: Proceedings of the 10th symposium on analytical and environmental problems 29 September 2003. Edited by Zoltán Gábor SZAB, Szeged, Hungary pp. 61-65, 2003
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: NO + CO reakció infravörös spektroszkópiai vizsgálata oxid hordozós arany katalizátorokon, In: XXVI.Kémiai Előadói Napok (program és előadás- összefoglalók)Szeged,2003. október 27-29. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza. Szerkesztette: Rác Bulcsú pp. 36-37, 2003
Solymosi F; Bánsági T; Süli Zakar T: Surface interaction and reaction of NO + CO on a supported Au catalyst, Phys Chem Chem Phys 5; 4724-4730, 2003

 

Projekt eseményei

 
2015-01-12 15:32:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »