Current Tendencies in Feminist Literary Criticism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43253
Type K
Principal investigator Séllei, Nóra
Title in Hungarian A feminista irodalomelmélet és irodalomkritika irányzatai
Title in English Current Tendencies in Feminist Literary Criticism
Panel Literature
Department or equivalent Institute of English and American Studies (University of Debrecen)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 1.128
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás két fő szakaszra bomlott: az első két évben előkészítő munkát végeztem, melynek része volt egy --végül nyolcszáz tételt kitevő -- bibliográfia összeállítása a tárgy magyar nyelvű szakirodalmából, illetve a külföldi szakirodalom legújabb eredményeinek a feltérképezése után összeállítottam és lefordítottam egy tanulmánygyűjteményt A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel címmel (Debrecen, Csokonai, 2006.). A munka második szakaszában pedig elkészült egy monográfia, melyben egyrészt képet adok a feminista irodalomelmélet és -kritika negyven évnyi történetének irányzatairól, valamint Virginia Woolf Saját szoba c. nagyesszéjének relevanciáját elemzem, a monográfia második részében pedig azt vizsgálom, milyen módon jelenik, jelenhet meg ez a fajta irodalomszemléleti mód a magyar irodalomtudományban. Ezt a kérdést többféleképp közelítem meg: egyrészt egy a magánbeszédtől az irodalomtudományi megszólalásokig terjedő skálán elemzem a magyar beszédmód nemi kódoltságát, másrészt megvizsgálom, milyen intézményi lehetőségei vannak ennek a beszédmódnak, illetve miképpen artikulálja önmagát, harmadrészt pedig két kortárs szöveg recepcióját elemzem a kritikai fogadtatás nemi kódoltságának szempontjából. A kutatást kiegészítette egy nemzetközi konferencia is (A nő mint szubjektum, a női szubjektum, 2006. ápr. 7-8., Debrecen), melyen 55 előadás hangzott el, és körülbelül 110-en vettek részt rajta. A konferencia anyaga is megjelenik egy válogatott kötetben.
Results in English
The research can be divided into two distinct parts: in the first two years I compiled a bibliogrophy of about 800 items in the research field concerned, and after mapping the most recent results in feminist literary theory I also edited and translated a reader in Hungarian, entitled The Junctures of Feminism and (Post)modernism (Debrecen, Csokonai, 2006.) In the second phase I wrote a monograph in which I am giving an outline of the major tendencies in feminist literary theory and criticism in the past forty years, including a chapter that analyses the current relevance of Virginia Woolf's essay A Room of One's Own, whereas in the second half of the monograph I am investigating how feminist literary theory as a discourse can find its way into Hungarian literary studies. I am approaching the question in diverse ways: first, from the perspective of gender studies, I am analysing various modes of Hungarian discourse ranging from the private to literary scholarship; second, I am examining the potential interventions into the institutional system, and exploring the self-representations of Hungarian feminist literary criticism; third, I am analysing the gendered features of the reception of two contemporary literary texts. The research was complemented by a conference (The woman as subject, the female subject; 7-8 April 2006, Debrecen), with 55 presentations and 110 participants. The proceedings will also be published in an edited volume.
Full text http://real.mtak.hu/991/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Séllei Nóra (szerk.): A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2006
Séllei Nóra: Bevezetés, In. Szerk. uő: A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel, 2006
Séllei Nóra: Bevezetés, In. Szerk. uő: A nő mint szubjektum, a női szubjektum, 2007
Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól -- Feminista irodalomszemlélet itt és most, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007
Séllei Nóra (szerk.): A nő mint szubjektum, a női szubjektum, Orbis Litterarum Sorozat; Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007
Séllei Nóra (ford.): Virginia Woolf: Három adomány, Bp., Európa, 2006
Séllei Nóra: A levelező nő mint diszkurzív szubjektum Virginia Woolf Három adomány című esszéjében, In. Szerk. uő: A nő mint szubjektum, a női szubjektum, 2007
Séllei Nóra: Bridget Jones and Hungarian Chick Lit, In. Szerk. Suzanne Ferris, Mallory Young: Chick Lit: The New Woman's Fiction. New York, London: Routledge, 2006
Séllei Nóra: Utószó, In. Virginia Woolf: Három adomány. Ford. Séllei Nóra. Mérleg Könyvek, Bp., Európa, 2006

 

Events of the project

 
2014-05-13 14:55:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Brit Kultúra Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Angol-Amerikai Intézet (Debreceni Egyetem).
Back »