A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43256
típus K
Vezető kutató Sárvári Mihály
magyar cím A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben
Angol cím Development of hibrid-specific maize technologies for the protecting of soil fertility in long-term experiment
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely MÉK Növénytudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Futó Zoltán
Győri Zoltán
Jakab Péter Pál
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.512
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Gazdasági előnyökkel járó hatékony hibridspecifikus termesztési technológiát dolgoztunk ki. Korai vetéssel – az optimális vetésidőhöz viszonyítva – 4-5 %-kal, a megkésett vetésidőhöz viszonyítva 6-10 %-kal is tudtuk csökkenteni a betakarításkori szemnedvesség tartalmat. A kukoricahibridek agroökológiai műtrágyaoptimuma előveteménytől, évjárattól és a hibrid termőképességétől függően N 40-120, P2O5 25-75. K2O 30-90 kg/ha hatóanyag. A hosszabb tenyészidejű hibridek (FAO 400-500) agroökológiai műtrágyaoptimuma a korai tenyészidejű hibridekhez viszonyítva kedvező évjáratban N 30-40 kg/ha-ral nagyobb volt. A hektáronkénti 10 ezer tőszámváltozás a termést 1,5-2,0 tonnával képes növelni vagy az optimum felett csökkenteni. Az optimális tőszám mellett a tőszámoptimum intervallumot is meghatároztuk, amit a hibridek még terméscsökkenés nélkül elviselnek. A tőszám befolyásolja a kukoricahibridek hektoliter tömeg alakulását is. Általában a 60, 75 ezer tő/ha-nál a legkedvezőbb, de a hibridek közötti különbség sokkal magasabb és állandóbb. A tőszámnöveléssel a szem keményítőtartalma nő, a fehérje- és az olajtartalma csökken. Az optimálisnál nagyobb N adag szignifikánsan csökkenti a talaj pH értékét, növeli a NO3-N mennyiségét. A hibridspecifikus technológia a talajtermékenységre gyakorolt hatása mellett elősegíti a klimatikus-, edafikus tényezők, a biológiai alapok, valamint az agrotechnikai tényezők közötti pozitív interakciók érvényesülését.
kutatási eredmények (angolul)
We have worked out an effective hybrid specific technology of plant production of economic benefit. By early sowing we could decrease the seed moisture content at harvest by 4-5%, compared to the optimal and by 6-10% compared to the latest sowing time. The agro-ecological optimum amount of fertilizers for maize hybrids is N40-120, P2O5 25-75, K2O 30-90 kg/ha active agent depending on fore crop, season effect and productivity of hybrids. The agro-ecological optimum amount of fertilizers for maize hybrids with longer vegetation period (FAO 400-500) was greater by N 30-40 kg/ha in the favourable seasons than for early maturating hybrids. A 10 000 plants/ha change in stock density can increase yields by 1,5-2 t/ha, but over the optimum level, yields are reduced. We determined not only the optimal plant density but the interval of optimal density, which can be tolerated without yield reduction by hybrids. Plant density has an effect on hectolitre weight of maize hybrids. Usually, it is the most favourable in the case of 60, 75 000 plants/ha, but the differences between hybrids are higher and more stable. Starch content rises, while protein and oil content drops in grain as a result of an increasing plant density. The higher than optimum N dose has decreased significantly the pH value of soil and increased NO3-N quantity. Hybrid specific technologies–besides having an impact on soil productivity–assist the predominance of the interaction between climatic, edaphic and biological factors.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/993/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
El Hallof N.-Sárvári M.: A vetésidő és a tápanyagellátás hatása a kukorica termésbiztonságára, Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények. 13. Acta Agraria Debreceniensis. 75-79., 2004
Sárvári M.: Determining elements of variety-specific maize production technology., III. Alp-Adria Scientific Workshop, Dubrovnik. Proceedings. 173-177., 2004
Sárvári M.: Új módszerek és eljárások a kukoricatermesztésben, Agronapló Országos Mezőgazdasági Szaklap VIII. évf. 2004/04. 13-15., 2004
P. Pepó-M. Sárvári-E. Bocz: Utilization of environmental potential for rural development, International Scientific Conference, Nitra. Conference Abstracts. 103., 2004
Sárvári M.: A kukorica betakarítási és tárolási módjai, Agronapló Országos Mezőgazdasági Szaklap VIII. évf. 2004/10., 2004
Sárvári M.-El Hallof N.: Magyarország kukoricatermesztésének 2004. évi tapasztalatai, Agronapló Országos Mezőgazdasági Szaklap VIII. évf. 2004/11-12. 15-17., 2004
Pálovics B.-Sárvári M.: A tőszám hatása a kukoricahibridek termésére, In: A racionális vetésforgók meghatározása a fenntartható növénytermesztésben. (Szerk.: Pepó Pé.-Vladimir P.) Szlovák-magyar projekt kiadvány. 166-176. p., 2006
SÁRVÁRI M.-El Hallof N.: A biológiai alapok hatása a kukorica termésbiztonságára, Agro Napló Országos Mezőgazdasági Szakfolyóirat. IX. évf. 2005/2. 30-31. p., 2005
El Hallof N.-Sárvári M.: Az NPK műtrágyázás és a kukoricahibridek termése közötti összefüggés, In: A racionális vetésforgók meghatározása a fenntartható növénytermesztésben. (Szerk.: Pepó Pé.-Vladimir P.) Szlovák-magyar projekt kiadvány. 134-144. p., 2006
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.-Ábrahám É.: A kukorica termésbiztonságát meghatározó agrotechnikai tényezők értékelése, In: A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének 15. évi Közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. (Szerk.: Dr. Nagy P.) In Press., 2006
Sárvári M.: A vetésváltás és a tőszám hatása a kukoricahibridek termésére, In: A racionális vetésforgók meghatározása a fenntartható növénytermesztésben. (Szerk.: Pepó Pé.-Vladimir P.) Szlovák-magyar projekt kiadvány. 24-45. p., 2006
Sárvári M.: A modern növénytermesztést szolgáló hibridspecifikus kukorica technológiák fejlesztése, Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban: a modern növénytermesztés alapjai DE ATC Kiadvány (Szerk.: Pepó Pé.) 200-206. p., 2005
M. SÁRVÁRI-N. El Hallof: The effect of artificial fertilizers on the photosynthetic activity of maize hybrids, Cereal Research Communications. 33 1. (Ed.: Sz. Hidvégi). 309-312. p., 2005
M. SÁRVÁRI: The effect of nutrient suplly, sowing time and plant density on maize yield, Acta Agronomica Hungarica. (Ed.: E. Páldi) 53(1) 59-70. p., 2005
SÁRVÁRI M.-Molnár Zs.: Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák, Értékálló Aranykorona Országos Mezőgazdasági Szaklap. V. évf. 1. szám. 6-8. p., 2005
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: A kukorica termesztéstechnológiájának meghatározó elemei., V. Alföldi Tájgazdálkodási Tudományos Napok 2006, Szolnoki Főiskola, Mezőtúr, 2006 október 26-27. CD Kiadvány., 2006
Molnár Zs.-Sárvári M.: A vetésidő hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és a betakarításkori szemnedvesség tartalomra, In: A racionális vetésforgók meghatározása a fenntartható növénytermesztésben. (Szerk.: Pepó Pé.-Vladimir P.) Szlovák-magyar projekt kiadvány. 156-165. p., 2006
Sárvári M.-El Hallof N.-Zsombik L.: Végtermékcentrikus hibridválasztás általános és különleges szempontjai a kukoricatermesztésben., Agro Napló Országos Mezőgazdasági Szakfolyóirat. X. évfolyam. 2006/2 9-11. p., 2006
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: A tőszám hatása a kukoricahibridek termésére, Agrofórum Extra. 17. 7-9. p., 2007
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: Magyarország 2006. évi kukoricatermesztési eredményei, Agro Napló XI. évf.. 2007/2. 25-27. p., 2007
Sárvári M.: Egyes klimatikus és agrotechnikai tényezők hatása a kukoricahibridek gombás fertőzöttségére és a fuzárium toxin tartalmára, Agrofórum. 18. évf. 2. 55-56. p., 2007
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: A kukorica jelentősége a hibridspecifikus technológiákban, Aranykorona. VII. évf. 1. 7-9. p., 2007
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: Effect of determining factors on maize yield with special regards to plant density, Cereal Research Communications. (Ed.: Sz. Hidvégi) In Press., 2007
Sárvári M.-El Hallof N.-Molnár Zs.: A kukorica alternatív hasznosítása, Őstermelő. 11. évf. 1. 32-33. p., 2007
vissza »