Biotikus és abiotikus stressztűrést meghatározó tulajdonságok, valamint azok biokémiai markereinek tanulmányozása különböző körte fajokban és fajhibridekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43279
típus K
Vezető kutató Tóth Magdolna
magyar cím Biotikus és abiotikus stressztűrést meghatározó tulajdonságok, valamint azok biokémiai markereinek tanulmányozása különböző körte fajokban és fajhibridekben
Angol cím Dominant charecteristics and biochemical markers of biotic and abiotic stresstolerance in different pear species and hybrids
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Gyümölcstermő Növények Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Hevesi Lászlóné
Nagyné Sárdi Éva
Pedryc Andrzej
Stefanovitsné dr. Bányai Éva
Szalay László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A közelmúltban hazánk körtetermése csökkent. Az okok között szerepel a körte ökológiai érzékenysége, valamint a fajták tűzelhalás betegséggel szembeni (Erwinia amylovora) fogékonysága. Kutatásunkban az abiotikus stresszhatások közül a fagyra bekövetkező-, a biotikus stresszek közül az E. amylovora okozta fertőzés biokémiai változásaival foglalkoztunk. Arra kerestük a választ, hogy a fajokban, fajtákban kimutathatók-e olyan rezisztencia faktorok, melyek kompenzálják a biotikus és abiotikus stressz hatásait. Eltérő érzékenységű fajtákat vizsgáltunk, meghatároztuk fagytűrésüket, és mesterséges hidegkezelést követően mértük a termővesszőben a peroxidáz (POD), polifenol-oxidáz (PPO) aktivitás változásait, összfenol tartalmát és a szénhidrátfrakciókat. A biotikus stressz hatásait E. amylovora-val fertőzött éretlen gyümölcsökben és mikroszaporított növényekben értékeltük. Adataink szerint a POD/PPO aktivitások változása kevésbé adott megbízható eredményeket a különböző genotípusok fagyérzékenységének markerezésében. A cukorfrakciókban (különösen a glükózban) a stresszre bekövetkezett változás jól nyomon követte a különböző ellenállóságú típusok válaszreakcióit a termőrügyekben. A biotikus stressz esetében a POD aktivitás változása jobban tükrözte mind a rezisztens, mind a fogékony fajták válaszreakcióit a PPO aktivitáshoz képest. A glükóz mennyiségének változása szintén jól jelezte a fajták fertőzéssel szembeni fogékonyságának mértékét a gyümölcsben.
kutatási eredmények (angolul)
In the last years the pear crop has decreased in Hungary. Among the reasons we can name the ecological sensitivity of the pear, as well as the fire blight disease caused by Erwinia amylovora to which most of the cultivars are susceptible. Our research was focused on the biochemical changes both of abiotic stress effects caused by frost, and, of biotic stress effects evoked by E. amylovora infection. We were looking for resistance factors that can eliminate biotic and abiotic stress effects in pear species and cultivars. Having determined their frost tolerance, after their exposition to artificial frost, we measured the changes of peroxidase (POD), polyphenol oxidase (PPO) enzyme activities, total phenol and different carbohydrate contents. Effect of biotic stress was monitored in unripe pear fruits and micropropagated plants inoculated with E. amylovora. The changes of POD/PPO enzyme activities showed less reliable results in the indication of frost-sensitivity. The stress-caused change in sugar fractions (particularly in glucose) has well traced the responses of types with divergent resistance in the buds. In the case of biotic stress the change in POD activity better mirrored the responses in both the resistant and the susceptible cultivars than was the case with PPO. The changes observed in the quantity of glucose also well indicated the different resistance of the various fruits to the disease.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1000/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
10. Honty, K., Göndör, M., Hevesi, M., G. Tóth, M. and Kása, K.: Susceptibility of pear cultivars to fire blight in Hungary., Acta Horticulturae, 704: 583-587., 2006
12. Honty K., Tóth M., Szalay L., Hevesi M., Stefanovits-Bányai É.: Körtefajták fagytűrésének vizsgálata., XII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók: 106, 2006
Hevesi, M., Göndör, M., Kása, K., Honty, K. and G. Tóth, M.: Traditional and commercial apple and pear cultivars as sources of resistance to fire blight, EPPO Bulletin 34: 377-380., 2004
Göndör, M., Honty, K., Pedryc, A., Hajdrik, I and Stefanovits-Bányai, É.: Biochemical changes in pear (Pyrus communis L.) depending on different phases of the dormancy, International Journal of Horticultural Science, 10: (3): 47-50., 2004
Göndör, M., Honty, K., Hevesi, M., Szabó, N., Sárdi É.: Study of carbohydrates on infected pear fruits with Erwinia amylovora, International Conference on Horticulture Post-graduate (PhD.) Study System and Conditions in Europe, Lednice, 2004. november 17-19. p. 19., 2004
Göndör Jné., Honty K., Pedryc A., Hajrdik I., és Stefanovits-Bányai É.: Körtefajtákban végbemenő biokémiai változások fagystressz hatására, X. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2004. február 18-19. Összefoglaló. 96.o., 2004
Honty K., Tóth M., Hajdrik I., Pedryc A., Stefanovits-Bányai É.: Peroxidáz enzimaktivitás változások körtefajták termővesszőiben fagystressz hatására, Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak. 2005. október 19-21. Összefoglaló: 204., 2005
Honty, K., Hevesi, M., Tóth, M. and Stefanovits-Bányai, É.: Some Biochemical changes in pear fruit tissues induced by Erwinia amylovora, Acta Biologica Szegediensis, 49(1-2): 127-129., 2005
9. Hevesi, M., G. Tóth, M., Göndör, M., Papp, J., Honty, K. and Kása, K: Development of eco-friendly strategies for the control of fire blight in Hungary., Acta Horticulturae, 704: 345-348., 2006
Tóth, M., Stefanovits-Bányai, É., Sárdi, É., Honty, K.: Frost induced biochemical changes of pear cultivars, 10th International Pear symposium, 22-26 May, 2007. Abstracts and Acta Horticulturae (in press), 2008
Honty, K., Stefanovits-Bányai, É., Sárdi, É., Hevesi, M., Tóth, M.: Biochemical changes in fruits of different pear cultivars induced by Erwinia amylovora, 10th International Pear symposium, 22-26 May, 2007. Abstracts and Acta Horticulturae (in press), 2008
Honty K., Hevesi M., Szalay L., Pedryc A., Stefanovits-Bányai É., Tóth M.: Fagy hatására bekövetkező biokémiai változások körtefajták termővesszőiben, CD címe: Globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. KvVM – MTA ,,VAHAVA” projekt POSZTEREK A PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIÁJÁN, Budapest, 2006. március 9., 2006
vissza »