A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43280
típus K
Vezető kutató Golobics Pál
magyar cím A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében
Angol cím The relationship between regional development and cross-border co-operation in the area of the Danube-Drava-Sava Euroregion
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Merza Péter
Rudl József
Tóth József
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.380
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hároméves kutatás során feltárásra és elemzésre kerültek a Duna-Dráva-Száva Eurorégió határmenti térségeinek fejlesztési lehetőségei, szükségletei, potenciálja a rendelkezésre álló, illetve a 2007-től várható európai uniós társfinanszírozású területfejlesztési programok szempontjából. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy azonosításra és elemzésre kerültek azok a projektalapú együttműködések, amelyek konkrét területfejlesztési akciókként meghatározók szereppel bírnak ezeknek a hátrányos helyzetű térségeknek a felzárkóztatásában. A három év alatt folyamatában vizsgáltuk a Phare és az előcsatlakozási eszközök hatását, az Interreg Közösségi Kezdeményezés eredményeit, hiányosságait, a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítását, valamint a második Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési-programozási folyamatát. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy számos geográfiai-, területpolitikai-, közgazdasági- és egyéb tudományág szempontjából megállapításra került, hogy a jelenlegi területfejlesztési politika és eszközrendszer nem alkalmas a határmenti térségek problémáinak gyors és hatékony kezelésére, a halmozottan hátrányos helyzetből való felzárkózás megfelelő és elvárható ütemű és mértékű támogatására. Az elkészült kutatási anyagok bizonyítják, hogy számos olyan terület- és ágazat van, amely jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, azonban a források szűkössége és a területfejlesztési politika hiányosságai miatt ezek kihasználatlanok maradtak napjainkig.
kutatási eredmények (angolul)
The three-year research programme has investigated and examined the border area of the Danube-Drava-Sava Euroregion from the perspective of spatial development potentials, needs, and demands in the context of the available and the future EU co-financed spatial development programmes. The key result of the research is the identification and analysis of the project based co-operations, which serve as concrete spatial development actions in these lagging-behind micro-regions. During the three years, the results and the deficiencies of the Phare Programme, the Pre-Accession Funds, the Interreg Community Initiative have been analyzed, as well as the implementation of the first National Development Plan has been critically evaluated. The research has also accompanied the period of the programming of the second NDP and provided siginificant input to its regional planning. The reserach has identified from the perspectives of geography/economics/spatial planning, that the present spatial development policy and instrument-system is not sufficient and efficient for the correct and fast handling of the problems of the border areas, their measures cannot provide enough contribution to the socio-economic development needs of the border areas. It has also been identified, that there are several sectors and areas, which could be developed more effectively, but due to the lack of resources and the deficiencies of the spatial development policies these have remained unutilized.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1001/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Tóth József: A Dunántúl térszerkezeti egységei - különös tekintettel a magyar-horvát határmenti együttműködés lehetőségeire, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, kutatási segédanyag, 2005
Dr. Golobics Pál - Merza Péter: Initiative de Cooperari Euroregionale In Macroregiunea Sud-Pannonica, Studia Universitas Babes-Bolyai, Geographia, XLVIII, 2, 2003, 10 p., 2003
Dr. Rudl József: Az új központok szerepe a Dél-Dunántúlon, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, oktatási segédanyag, 2005
Dr. Golobics Pál - Merza Péter - Tasnádi Péter: A Phare CBC és az Interreg III A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program megvalósítása a Dél-Dunántúlon, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, oktatási segédanyag, 2005
Bosanac N. - Zivic T. - Merza P. - Sudaric M.: Socioeconomic and Geostrategic significance of the complex VC transportation corridor., Osijek, Josip Juray Strossmayer Egyetem, 2005
Merza Péter: Határmenti együttműködések és európai uniós támogatási programok a Dél-Dunántúlon, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, oktatási segédanyag, 2004
vissza »