A "Mecsekalja tektonikus öv" Pécs városában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43284
típus K
Vezető kutató Szederkényi Tibor
magyar cím A "Mecsekalja tektonikus öv" Pécs városában
Angol cím "Mecsekalja tectonic belt" in Pécs town"
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Sebe Krisztina
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.116
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1:10.000 méretarányban elkészült Pécs óvárosa és csatlakozó területeire általam 1971-ben felvett, nem publikált földtani térkép teljes revíziója, terepi reambulációja. E terület a Mecsekalja vonal Pécs városi területének nagyobb részét foglalja magába. Ehhez felhasználtam az utóbbi 35 évben e területen végzett útépítésekkel, közmű vezeték építéssel és épület alapozásokkal, valamint különböző célzatú fúrásokkal nyert földtani adatokat, valamint a korábbi felvétel eredményeit. A munka eredményeképpen két földtani térképlap változat készült: egy észlelési térkép és egy un. „fedetlen térkép”, mely utóbbi a holocén és negyedidőszaki képződmények elhagyásával kialakult képet mutatja. Valamennyi feltárás és képződmény rétegtani- és korbesorolása, annak jelölése a térképeken a Rétegtani Bizottság által kiadott útmutató szerint történt. A feltárások nagy részéből későbbi esetleges vizsgálatokra mintavételezés is történt. A kőzetmintákat részben a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani Tanszéke-, részben a Pécsi Tudományegyetem Földtani Tanszéke mintaraktárában helyeztem el. A terv szerint magyarázó és feltárás leírás is készült volna a térképekhez, azonban a kutatómunkában egyedül maradva és megrendült egészséggel ezt már nem tudtam teljesíteni. Ezért a pénzügyi keret kb. felét nem használtam fel.
kutatási eredmények (angolul)
A geological mapping in 10.000 scale was carried out on the area of ancient districht of Pécs town and its adjacent frame. Parallelly this work a field controll and a full reambulation of my first, but not published map (was ready in 1971) also were made and utilized in this research. This area comprised mostly so-called „Mecsekalja tectonic belt”. Apart from the field observations, I utilized the artificial outcrops produced by pipeline trenches, building fundaments, boreholes, e.t.c. which were made during the last 35 years. Based on this natural and artificial outcrops and reambulation works, two sheets of the geological map were drawn: an outcrop map and a so-called „uncovered map” showing the geological situation without Holocene and Quaternary cover. Ages, lithostratigraphic positions, symbols on the maps are used according to the instructions of the itinerary of Hungarian Stratigraphic Committee. Predominant parts of the outcrops rock-samples were collected for a conditional laboratorial work. Thesa samples are stored in the Dept. of Mineralogy of University of Szeged and Dept.of Geology of University of Pécs. According to the plan an explanation text and outcrop description have also had made for the sheets, but having been left alone in my broken health I was unable to perform these tasks. Therefore I spent on half part of the prescribed expenditure, only.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1003/
döntés eredménye
igen
vissza »