Kairomonális kommunikációs csatornák sajátosságai és mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek káposztafélék földibolháinál  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43289
típus K
Vezető kutató Benedek Pál
magyar cím Kairomonális kommunikációs csatornák sajátosságai és mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek káposztafélék földibolháinál
Angol cím Specific features of kairomonal channels to flea beetles attacking brassicas and their possible utilization in agricultural practices
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Környezettudományi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Bakcsa Flórián
Imrei Zoltán
Tóth Miklós
Ujváry István
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.160
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megállapítottuk, hogy a Phyllotreta fajok nem mutatnak speciális preferenciát a káposztafélék fajtái iránt sem. 11 Phyllotreta faj esetében igazoltuk az allil-izotiocianát csalogató hatását, ezek közül 10 faj esetében a világon elsőként. Megállapítottuk, hogy nincs különbség a növényeken előforduló és csapdákban megfigyelt földibolha fajok dominanciája között. Különböző diszpenzerk és csapdatestek tesztelésével sikerült detektálásra, monitorozásra, sőt tömeges csapdázásra is alkalmas csapdatípust kifejleszteni. Mintegy tucatnyi izotio- és tiocianát származék szabadfödi tesztetlésével meghállapítottuk, hogy megfelelő izotiocianátot választva fajspecifikusabb, ill. hatékonyabb csalogatóanyagok fejleszthetők ki az egyes célkártevőkre. A Phyllotreta cruciferae populációinak feromon kivonatait vizsgálva megállapítottuk, hogy biológiai hatás és kémiai összetétel tekintetében nincs különbség az észak-amerikai és az európai populációk feromonjai között. Világelsőként azonosítottunk hímspecifikus himachalén típusú vegyületeket a Ph. vittula, Ph. undulata, Ph. nigripes, Ph. nemorum fajokból. Adatok alapján valószínűsíthető, hogy közeli rokon káposztabolha fajok feromon összetételében számos hasonlóság van. Megfigyeltük, hogy a Phyllotreta fajok nőstényeiben palpus vaginalis csúcsi része és receptaculum seminis a hozzá csatlakozó nyúlvánnyal (appendix) fajonként eltérő formát mutat, ami felhasználható e nehezen identifikálható fajok nőstényeinek biztos elkülönítésére.
kutatási eredmények (angolul)
No specific preference was detected at 10 Phyllotreta species towards different types cabbages. Reliable attractivity of allyl-isothiocyanate bait was proved for 11 Phyllotreta species; this finding is new to science at 10 of them. By testing the efficiency of different types of dispensers combined with different types of sticky and non-sticky trap designs an effective type of trap has been developed being suitable in detecting, monitoring and mass-trapping cabbage flea beetles. As a result of field testing of more than a dozen of thyocyanate derivates synthesized at our lab some differences were detected between individual species and so highly efficient species specific traps can be developed by selecting the proper derivates. No reliably differences were established between chemical structure and biological field activity of natural pheromone taken at North-American and European Phyllotreta cruciferae populations. Male specific hymachelen compounds were identified at first time from the following species: Ph. vittula, Ph. undulata, Ph. nigripes, Ph. nemorum. Data show that there are several similarities in the composition of natural pheromones of the species in question. Identification of Phyllotreta females has been uncertain so far. We have detected that the apical part of females' palpus vaginalis and the appendix of receptaculum seminis is different among species and so these features can be utilized to identify these hardly separable species.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1005/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csonka É.- Tóth M. – Bartelt, R.J. - Cossé, A.A. – Zilkowski, B.W. - Kenji Mori: A közönséges földibolha (Phyllotreta cruciferae Goeze,Coleoptera, Chrysomelidae) aggregációs feromonkomponensei:Az egyes komponensek és tiszta enantiomérjeikviselkedésbef, Növényvédelmi Tudományos Napok 2005: 11, 2005
Benedek P. – Bakcsa F. – Tóth M. – Csonka É.: Developing a new trapping technique to monitor seasonal activity of flea beetles damaging cultivated cabbages., Sustain life secure survival II. Conference Proceedings (Prague, 22-25. September 2004), Czech Univ. Agriculture (Prague): p.8., 2004
TÓTH M. - CSONKA É. - BAKCSA F. - BENEDEK P.: Allil-izotiocianáttal csalétkezett csapdatípusok összehasonlítása földibolhák (Phyllotreta spp.) (Coleoptera, Chrysomelidae) fo-gására., Növényvédelem, 40(3): 125-130.,, 2004
BAKCSA F. - BENEDEK P. - TÓTH M.: Van-e különbség a földibolhák preferenciájában a káposztafélék iránt?, Növényvédelmi Tudo-mányos Napok 2004: 33, 2004
BAKCSA F. - BENEDEK P. - TÓTH M.: Tükrözi-e az allyl-isothiocianáttal csalétkezett csapdák fogása a he-lyi káposztabolha népességek szerkezetét?, Növényvédelmi Tudományos Napok 2004: 34.,, 2004
Csonka É. – Tóth M.: Chemical communication with volatile semiochemicals in Phyllotreta species (Coleoptera, Chrysomelidae): a minireview, International Journal of Horticultural Science, 2, 93-100., 2005, 2005
Tóth M., Csonka É., Bartelt R.J.., Cossé A.A., Zilkowski B.W., Kenji Mori: Field activity of pheromone components identified from male Phyllotreta cruciferae Goeze (Coleoptera: Chrysomelidae) with data on pure enantiomers, Folyóiratcikk (in prep.), 2005, 2005
Bakcsa F. – Benedek P. – Tóth M.: A káposztabolha (Pphyllotreta) fajok identifikálásának problémái., Növényvédelmi Tudományos Napok 2005: 12, 2005
Csonka, É, Tóth, M., Bartelt, R.J., Cossé, A.A., Zilkowski, B.W.: Előzetes vizsgálatok a káposzta-bolha fajok (Phyllotreta spp.) (Coleoptera, Chrysomelidae) újonnan felfedezett aggregációs feromonjával, Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tud. Ülésszak, 2003 novem-ber 6-7: 410-411., 2003, 2003
Csonka É.- Tóth M. – Bartelt, R.J. - Cossé, A.A. – Zilkowski, B.W. - Kenji Mori: A közönséges földibolha (Phyllotreta cruciferae Goeze,Coleoptera, Chrysomelidae) aggregációs feromonkomponensei:Az egyes komponensek és tiszta enantiomérjeikviselkedésbef, Növényvédelmi Tudományos Napok 2005: 11, 2005
Csonka É.- Tóth M. – Bartelt, R.J. - Cossé, A.A. – Zilkowski, B.W. - Ujváry I.:: A közönséges káposztabolha (Phyllotreta cruciferae Goeze) és a muharbolha (Phyllotrera vittula Radtenbacher)(Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommunikációja közti hasonlóságok és különbözőségek., 53. Növényvédelmi Tudományos Napok 2007: 12, 2007
Bakcsa F. - Benedek P.: Morho-taxonomical studies on cabbage flea beetles (Phyllotreta spp., Coleoptera: Chrysomeiladea: Alticinae) and thein identification based on bases on male and female genital structures., Internast. J. Horticult Sci., Növényvédelem, 13: benyújtva,, 2007
Csonka É.- Tóth M.:: Allil-izotiocianáttal csalétkezett KLP+ (''kalap'') és VARL+ (varsás) csapdatípusok alkalmasságának összehasonlítása a káposztabolha fajok (Phyllotreta spp.) fogására., Növényvédelem, 42: 597-604., 2007
Benedek P. – Bakcsa F. – Tóth M. – Csonka É.: Allyl isothiocynate baited traps to monitor cabbage flea beetles (Phyllotretra spp., Coleoptera: Chrysomelidae)., International Journal of Horticultural Science, 11(1), 2005: 95-99., 2005
Tóth M., Csonka É., Bartelt, R. J., Cossé, A. A., Zilkowski, B. W., Muto, S. E. and Mori, K.: Pheromonal activity of compounds identified from male Phyllotreta cruciferae: field tests of racemic mixtures, pure enantiomers, and combinations with allyl isothiocyana, J. Chem. Ecol., 31, 2705-2720., 2005, 2005
Csonka É.: Hazai földibolha fajok (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommunikációja.(A szerző ezzel a dolgozattal a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrártudományi Szekció (Növényegészségügy B tagozat), Szarvas, 2005. március 31-április 2.: 239., 2005
Csonka É.- Bartelt, R.J. - Cossé, A.A. - Zilkowski, B.W. -Ujváry, I. - Tóth M.: Similarities and differences in pheromonal and host-plant related chemical communication of flea beetles Phyllotreta cruciferan Goeze and Ph. vittula Redtenbacher (Coleoptera, Chrysomelidae)., 22 Annual Meeting, International Soc. ofchemical Ecology, 19-19 July, 2006, Barcelona: 211, 2007
Tóth M. - Csonka É.- Bartelt, R.J. - Cossé, A.A,. - Zilkowski, B.W.: Similarities in pheromonal composition of Phyllotreta vittula and Ph. crucuferae (Coleoptera, Chrysomelidae)., Chemoecology (Submitted), 2007
Tóth M. - Csonka É.- Bakcsa F. - Benedek. P. - Szarukán, I. - Gomboc, S. - Toshova T. - Subchev M. - Ujváry, I.: Species spectrum of flea beetles (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) attracted to allyl isothiocyanate-baited traps in Hungary, Slovenia and Bulgaria., Z. Naturforsch. Ser.C. (submitted), 2007
Tóth M. - Csonka É. - Szarukán, I. - Vörös, G. - Furlan, L. - Imrei, Z. - Vuts, J.: The KLP+ ("hat") trap, a non-sticky, attractant baited trap of novel design for catching the western corn rootworm (Diabrotica v. virgifera) and cabbage flea beetles (Phyllotreta spp.)(Coleoptera, Chrysomelidae)., Internatl. J. Horticult. Sci., 12: 57-62., 2007
Tóth. - Csonka É.- Szarukán, I. - Vörös, G. - Furlan, L. - Imrei, Z.. - Vuts, J.: Thr KLP+ ("hat") trap, a non-sticky attractant baited trap of ausuakl trap design for catching selected beetle pests., 22nd Annual Meeting if Internastuinal Soc. of Chemical Ecology, 19-19 July 2006, Barcelona: 211, 2005
Tóth. - Csonka É.- Szarukán, I. - Vörös, G. - Furlan, L. - Imrei, Z.. - Vuts, J.: Thr KLP+ (''hat'') trap, a non-sticky attractant baited trap of ausuakl trap design for catching selected beetle pests., 22nd Annual Meeting if Internastuinal Soc. of Chemical Ecology, 19-19 July 2006, Barcelona: 211, 2007
vissza »