Az egyéni gazdálkodás területi különbségei.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43290
típus K
Vezető kutató Kovács Teréz
magyar cím Az egyéni gazdálkodás területi különbségei.
Angol cím Regional differences of individual agricultural farming.
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Dunántúli Tudományos intézet (MTA Regionális Kutatások Központja)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.256
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A XXI. század elején a mezőgazdasági területek felét az egyéni gazdák művelik. Azok a megyék, ahol az átlag felett van az egyéni gazdák által művelt földterület aránya, egy összefüggő régiót képeznek és azok döntően az Alföldön találhatók. E terület kétharmadán a főfoglalkozású egyéni gazdák gazdálkodnak. E gazdaságok vállalkozásának sikere nemcsak a befektetett gazdasági tőkétől, hanem a gazdák gazdasági mentalitásától is függ. A gazdák mentalitása nem homogén, hanem többféle gazdasági mentalitásból tevődik össze a korábbi években megszerzett élettapasztalatok és szociokulturális körülmények függvényében. Ezek a gazdasági mentalitások különböző erősséggel hatnak az egyénre és alakítják vállalkozásukat.
kutatási eredmények (angolul)
At the beginning of the 21th century the half of the agricultural land was cultivated by the individual farmers. The counties where the proportion of the land cultivated by individual farmers surpasses the national average, make up one coherent region and expand mostly on the Great Plane. Two thread of this land was cultivated by the full-time individual farmers. Their success in agricultural farming depended not only from the economic capital but from their economic mentality too. The mentality of farmers is not homogeneous; it forms a mosaic of different economic mentalities based on accumulated experience from the past and depending on socio-cultural circumstances. These economic mentality-patterns affect individuals and exert influence on their entrepreneurial behaviour with various intensity.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1006/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Teréz: Restructuring agriculture, In Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. Gy.Barta, É.G.Fekete, I.Kukorelli Szörényiné, J.Timár. Pécs, Centre for Regional Studies, pp. 259-271., 2005
Kovács Teréz: Lengyelország és Magyarország agrártársadalmának átalakulása, In Közép-Európa mezőgazdasága - lehetőségek és kockázatok. XLVII. Georgikon Napok. 15. ÖGA Találkozó. Keszthely, 2001.IX.29-30., 2003
Kovács Teréz: Vidékfejlesztési forgatókönyvek az EU-csatlakozás kapcsán, A Falu, XVIII. évf. 3. sz. pp. 31-40., 2003
Kovács Teréz: A vidékfejlesztés várható támogatási rendszere 2007-2013 között, Tér és Társadalom, XVIII. évf. 4. sz. pp. 95-148., 2004
Kovács Teréz: A mezőgazdaság birtokstruktúrájának átalakulása, Falu-Város-Régió, 10. sz. pp. 39-44., 2004
Kovács Teréz: Lagging rural areas in post-socialist Hungary, In Rural Development Capacity in Carpathian Europe. Eds. Z.Florianczyk, K.Czapiewski, Warsaw, European Rural Development Network. (Rural Areas and Development 3.) 37-48., 2005
Kovács Teréz: Somogyapáti társadalmi rétegződése a 21. sz. küszöbén, In Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk. Schwarcz Gy.,Szarvas Zs.,Szilágyi M. Bp.MTA Néprajzi Kut.int,MTA Társtud.Közp.277-283, 2005
Kovács Teréz: Az Alföld esélye: vidékfejlesztési lehetőségek az EU-csatlakozás után, In Az Európai Unió bővítésének kihívásai - régiók a keleti periférián. III. Alföld-kongresszus. Szerk.: Nagy E., Nagy G. Békéscsaba, Nagyalföld Alapítvány, 89-94.pp, 2005
Kovács Teréz: Összefogásaon alapuló vállalkozások a rurális térségekben, In I. Terület és Vidékfejlesztési Konferencia. Kaposvár, Kaposvári Egyetem. 2007. III. 2-3., 2003
Kovács Teréz: A szociális földprogram szerepe az elmaradott térségekben, In Magyarteleki szociális földprogram a falukutatás tükrében. Szerk.: Szekeres János. Magyarteleki Önkorm. Pécs, 64-80., 2006
Kovács Teréz: Akik szeretnek dolgozni. Főfoglalkozású egyéni gazdák mentalitása., Jelenkutató Alapítvány - Új Mandátum Könyvkiadó (megjelenés alatt), 2007
Kovács Teréz: Vidékfejlesztési feladatok az EU-csatakozás kapcsán, In Kovács T. (szerk.): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, MTA RKK-MRTT, pp. 43-52, 2003
Kovács Teréz: A főfoglalkozású egyéni gazdák mentalitásvariációi, In A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. Szerk. Kovács T. MTA RKK. Pécs, (megjelenés alatt), 2007
Kovács Teréz: A főfoglalkozású egyéni gazdák mentalitásvariáció, A Falu, 2007. nyár, megjelenés alatt, 2007
vissza »