Műemléki kőanyagok kőzetmechanikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43291
típus F
Vezető kutató Vásárhelyi Balázs
magyar cím Műemléki kőanyagok kőzetmechanikai vizsgálata
Angol cím Rock mechanics investigation of monument stones
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Építőanyagok és Magasépítés Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.544
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a műemléki kőanyagok mechanikai állandóinak vizsgálata volt. Jól ismert tény, hogy a kőzet szilárdságát a víztartalom jelentősen befolyásolja – a kutatásban ezért megvizsgáltuk a víztartalom hatását a különböző kőzetfizikai állandókra. A száraz és telített állapotban végzett vizsgálatok statisztikai feldolgozásával lehetőség van az adott kőzettípus várható szilárdsági változásának becslésére. Külön elemeztük a különböző víztartalom hatását is – ebben az esetben a víztartalom és a szilárdságcsökkenés között negatív exponenciális kapcsolat írható fel, melynek állandói az effektív porozitástól függtek.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of this research was to investigate the mechanical properties of historical stones. It is well known, that the strength of the rock decrease in case of water saturation – firstly, the influence of the water content for the rock mechatical constituents were investigated. From the equations it is possible to calcualte the strength of the rock without laboratory investigations. The infuence of the moisture content was also analised – a negative exponential equation was found in case of incresing moisure content. The constants of this eqation was depended on the effective porosity.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1007/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vásárhelyi Balázs, Török Ákos: Influence of the water for the strength of the Miocen limestone, Proc. Int. Conf. Stone Cons. Prága, (ed: R. Pryklin), Balkema, 107-110., 2004
Vásárhelyi Balázs: Statistical analysis of the influence of water content on the strength of the Miocene limestone, Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 38(1): 69-76, 2005
Gubányi-Kléber József, Vásárhelyi Balázs: A héhalmi boltozott kőhíd vizsgálata, Mélyépítés, Vol. 2(1): 16-20., 2004
Kleb Béla, Vásárhelyi Balázs: Test results and empirical formulas of rock mechanical parameters of rhiolitic tuff samples from Eger's cellars, Acta Geologica Hung. Vol. 46(3): 301-312., 2003
Vásárhelyi Balázs: Some observation regarding the strength and deformability of sandstones in case of dry and saturated conditions, Bull. Engineering Geology and the Environment Vol. 62(3): 245-249., 2003
Vásárhelyi Balázs: Kőzetek szilárdságának meghatározása és osztályba sorolása, Közúti és Mélyépítési Szemle, Vol. 53(11): 28-32., 2003
Vásárhelyi Balázs: Összetört kövek, Mélyépítés, 1(6): 18-19., 2003
Vásárhelyi Balázs, Gálos Miklós: How influence the water saturation the mechanical properties of the volcanic tuffs, Periodica Polytechnical - Ser. Civ. Eng. Vol. 47(1): 65-72, 2005
Vásárhelyi Balázs: Zemplé közúti hídjai a Tiszán és a Bodrogon, Zempléni Múzsa, 5(3): 43-47, 2005
Vásárhelyi Balázs, Ván Péter: Influence of the water content for the strength of the rock, Enginering Geology, Vol. 84(1-2): 70-74, 2006
Gálos Miklós, Vásárhelyi Balázs: Közúti boltozott kőhidaink, Kő, Vol. 7(2): 21-25, 2005
Vásárhelyi Balázs: Homokkövek szilárdságának víz hatására bekövetkező változásának statisztikus vizsgálata., Mérnökgeológiai jubileumi konferencia (szerk: Török Á.), Műegyetemi Kiadó, 303-311., 2003
Vásárhelyi Balázs: Case study: Continuous monitoring of the tower-moving during foundation strengthening., Conf. Reconstruction of Historical Cities and Geotechnic, 2003
Vásárhelyi Balázs, Ván Péter: Analyzing the influence of the water saturation on the strength of sandstones, Proc. Eurock 2006, Liege, (szerk: van Cotthem, A.; Charlier, R.; Thimus, J-F; Tshibangu, J-P), 169-173., 2006
Vásárhelyi Balázs: Történelmi és műemléki területek védelme., Mélyépítés 3(1): 38-39., 2005
Vásárhelyi Balázs: Víztartalom hatása a kőzetek szilárdságára., Török Á.; Vásárhelyi B. (szerk). Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006, Műegyetemi Kiadó, 245-252., 2006
Török, Á.; Vásárhelyi, B.; Maróthy, E.: Dependence of physcical properties on the water content and testural properties of Hungarian travertine., European Geosciences Union, Vienna, p. 410., 2006
Vásárhelyi Balázs: A régi galíciai út Szegilong és Sárospatak közötti szakasza, Építés és Építészettudomány, 2007
Vásárhelyi Balázs, Gubányi-Kléber József: Boltozott hidak történeti áttekintése (Tégla- és kőboltozatos hidak állagmegóvása és korszerüsítése), Útügyi Műszaki Előírás 813/2005, 6-19, 2005
Vásárhelyi Balázs: Boltozatok osztályba sorolási lehetőségei (Tégla- és kőboltozatos hidak állagmegóvása és korszerüsítése), Útügyi Műszaki Előírás 813/2005, 30-35., 2005
Gubányi-Kléber J., Orbán Z., Vásárhelyi B.: Kőhíd diagnosztika(Tégla- és kőboltozatos hidak állagmegóvása és korszerüsítése), Útügyi Műszaki Előírás 813/2005, 36-60., 2005
vissza »