Novel therapeutic possibilites in an animal model of Huntington's disease.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43306
Type F
Principal investigator Klivényi, Péter
Title in Hungarian Újabb terápiás lehetőségek a Huntington kór állatmodelljében
Title in English Novel therapeutic possibilites in an animal model of Huntington's disease.
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Department of Neurology (University of Szeged)
Participants Forgács, Péter Bertalan
Gárdián, Gabriella
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.504
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pathomechanizmus vizsgálata: A transzgenetikus állatok motoros aktivitása 12 héttől kezdődően romlott, míg az exploratív magatartásuk már 8 hetes korban csökkent. Az neuroaktív aminosavak szintje szignifikánsan alacsonyabb Huntington kór ill. Parkinson kór modelljében. Ez a csökkenés 24 óra elteltével rendeződött. A Parkinson kóros betegek plazmájában a kinurenin aminotranszferáz (KAT) izoenzimek aktivitása, valamint a kinurénsav (KYNA) szintje is alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban. Fokális dystóniában szenvedő betegek plazmájában KAT izoenzimek aktivitása csökkent, míg aKYNA szintje nem változott. Az agyspecifikus TPPP/p25 protein expressziója nem mutatható ki a transzgentikus egerekben. A glükolízis vizsgálata során az állatokban a GAPDH aktivitása lecsökkent, míg az ATP szint megemelkedett. Ennek további vizsgálata folyamatban van. A terápiás vizsgálatok: (a szabadalmi eljárások miatt a vegyületek pontos nevét jelenleg nem közölhetjük): Egy antioxidáns hatású vizsgálati szer (vizsg. anyag1) és egy transzporter gátló szer (vizsg. anyag2) növelte az állatok túlélését, és késleltette a betegség kialakulását. A neuroprotektív hatás szövettani alátámasztása folyamatban van. Egy proteáz inhibitor (vizsg. anyag3), egy antipszichotikum (vizsg. anyag4) és antioxidáns hatású szer (vizsg. anyag5) is növelte az állatok túlélését, és késleltette a betegség kialakulását. E szerek esetén a szövettani vizsgálatra jelenleg még nincs elegendő állatunk.
Results in English
Studies on pathomechanism: From 12th weeks of age the motor activities of the transgenic mice deteriorated, while the explorative behavior has been decreased from 8th weeks of age. In a toxin model of Huntington's disease and Parkinson's disease, the levels of neuroactive amino acids decreased, which were recovered after 24 hours. In the plasma of parkinsonian patients the activity of kynurenine aminotransferase (KAT) and the level of kynurenic acid (KYNA) were decreased. In focal dystonia, the KAT activity is decreased in the plasma, while the KYNA level was not changed. The brain specific TPPP/p25 protein can not be detected in the transgenic mice. In transgenic mice the GAPDH activity was decreased, while the ATP level was increased. More studies needed to clarify the data. Therapeutic studies (due to the patent issues the drugs can not be identified): An antioxidant (drug1) and a transporter inhibitor (drug2) increased the survival of the mice and delayed the onset of the symptoms. The histological evaluation of this protective effect is in progress. A protease inhibitor (drug3), a antipsychotic drug (drug4) and an antioxidant expert neuroprotective effects in this model. The histological studies prolonged due to the lack of sufficient number of transgenic mice.
Full text http://real.mtak.hu/1009/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hartai Zs, Klivenyi P, Janaky T, Penke B, Dux L, Vecsei L: Kynurenine metabolism in multiple sclerosis, Acta Neurol Scand 112(2):93-96., 2005
Hartai Zs, Klivenyi P, Janaky T, Penke B, Dux L, Vecsei L: Kynurenine metabolism in plasma and in red blood cells in Parkinson's disease, J Neurol Sci 239(1):31-35., 2005
Klivenyi P, Kekesi KA, Hartai Z, Juhasz G, Vecsei L: Effects of mitochondrial toxins on the brain amino Acid concentrations, Neurochem Res 30(11):1421-1427., 2005
Klivenyi P, Vecsei L: A korszerű levodopa terápia elvei Parkinson kórban, Ideggyógyászati szemle in press, 2007
Klivenyi P, Hartai Zs, Bende Zs, Borbely E, Penke Zs, Toldi J, Vecsei L: Behaviour changes in a transgenic model of Huntington’s disease, Parkinsonism Rel Dis 11(Suppl 2), 226, 2005
Hartai Zs, Klivenyi P, Janaky T, Penke B, Dux L, Vecsei L: Kynurenine metabolism in focal dystonia, Medicinal Chem in press, 2007
Klivenyi P, Bende Zs, Hartai Zs, Penke Zs, Nemeth H, Toldi J, Vecsei L: Behaviour changes in a transgenic model of Huntington’s disease, Behav Brain Res 169(1):137-141, 2006
78. Klivenyi P, Kekesi KA, Hartai Zs, Juhasz G, Vecsei L:: Effect of MPTP on the brain amino acid concentrations., Mov Disord 21(Suppl.13):S68., 2006
Back »