Folyóvízi övzátony testek mikro és makroléptékű 3D szedimentológiai modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43318
típus K
Vezető kutató Geiger János
magyar cím Folyóvízi övzátony testek mikro és makroléptékű 3D szedimentológiai modellezése
Angol cím 3D Sedimentological Modeling of Point Bar Sand Bodies
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Földtani és Őslénytani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Földes Tamás
Hum László
Mucsi László
Sümegi Pál
Szanyi János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.560
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálatok a Tisza Szeged melletti nagy övztányában az üledékföldtani heterogenitásnak a talajvízjárásra gyakorolt hatása tisztázásra irányultak. Összesen 39 db sekély fúrást tartalmazott a kiépített monitoring rendszer. A fúrási tapasztalatok alapján a kisléptékű üledékföldtani heterogenitás erősen befolyásolja a talajvízjárást. Ugyanakkor a krigelt talajvízszint felületek ezt a tapasztalatot nem igazolták. A Szekvenciális Gaussi Szimuláció realizációi viszont a heterogenitás sokféle geometriai formájára mutatott rá. A realizációk különbözősége a taljavízszint térképezés területi bizonytalanságát fejezi ki. Ez a bizonytalanság teljesen független a vízszint regisztráció pontosságától, csak a hidrológiai paraméterek területi homogeneitásától függ. A vízszintek félvariogram modelljei a heterogenitás három különböző léptékét mutatták ki: az övzátony (mint genetikai egység) méretének léptéke; az akkrécióks felületek mérete; az üledékek kisléptékű heterogenitásának léptéke. A növekvő számú realizációból számolt számolt várható érték felületek konvergens „sorozatot” alkotnak. A konvergencia sebessége az akréciós felszínek között különböző. Következésképpen az akréciós felületek közötti zónák az információ stabilitás különböző szintjeit képviselik. Ez az oka annak, hogy a krigelt talajvízszint térkép nem adja vissza az üledékföldtani heterogenitást. A munka során kapott eredményeket az ArcGIS által kínált geoinformatikai rendszerben rögzítettük.
kutatási eredmények (angolul)
The object of this study was a fairly large point bar of River Tisza. We set up a monitoring system with 39 shallow wells for the geostatistical analyses of the relation between small scale heterogeneity of groundwater levels and sedimentological features. The field experiences showed that the variability of groundwater levels is controlled by the sediments. This fact was not reflected by the kriging, but it can be honored by Sequential Gaussin Simulation. The lateral differences of the realizations express the uncertainty of water level mapping under the well control. This uncertainty is independent on the accuracy of the water-level registration. This depends only upon the homogeneity of the hydrological parameters, and the geometry of the wells. By interpreting the semi-variogram models of the water levels three scales of heterogeneity could be point out: the scale of the point bar (as unit); the scale of the scroll bars; and finally the effect of the heterogeneity of the sediments. The E-type estimations computed from the sequentially increasing number of realizations give convergent surfaces. The speed of convergence may significantly different between the accretion surfaces. It follows, that the different accretion zones mean different level of information stability. This is why kriging can not give back the sedimentary variability. All the results were entered to a GIS system for supporting the environmental monitoring activity of corrosive pipeline fenestrations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1012/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sümegi, P., Geiger, J., Magyari, E., Gulyás, S., Szántó, Zs., Tímár, G.: Geohistory of an Upper Weichselian oxbow lake from Hungary (Central Europe), XVIth INQUA Congress, paper 60-24. Reno, USA, 2003
Gulyás S; Geiger J; Tóth Á; Szónoky M; Cziczer I: The formation of a crevasse splay and ecological implications after a major flooding event in River Tisza, Hungary, XVIth INQUA Congress, Paper 35-12. Reno, USA, 2003
Mucsi L; Geiger J: A talajvízszint sztochasztikus szimulációja egy tiszai övzátony példáján, II. Magyar Földrajzi Konferencia, 2004. szept. 2-4. Szeged. Konferencia Kötet. A magyar földrajz kurrens eredményei. CD formátum. 1851-1874., 2004
Geiger J; Mucsi L: A szekvenciális sztochasztikus szimuláció előnyei a kisléptékű talajvízszint-heterogenitás elemzésében, Hidrológiai Közlöny. 85: 37-47, 2005
Geiger J; Mucsi L: A szekvenciális sztochasztikus szimuláció előnyei a kisléptékű talajvízszint-heterogenitás elemzésében, Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése. Egerszlók., 2004
Geiger J.: A geológiai valóság alternatívái -- a sztochasztikus szimulációk. Példákkal., MFT Geomatematikai Szakosztály előadóülése a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki Tanszékén, 2003
Mucsi L.: A kockázatbecslés egyes térbeli paramétereinek vizsgálata térinformatikai és távérzékeléses módszerekkel vezetéklyukadás előfordulás esetén, Habilitációs tézisek -- Szegedi Tudományegyetem, 2005
Geiger J.: Szekvenciális gaussi szimuláció az övzátony testek kisléptékű heterogenitásának modellezésében, Földtani Közlöny, 2006
Geiger J: A szekvenciális gaussi szimuláció előnyei a CH-tárolók geológiai modellezésében a Tisza-2 telep példáján., Geofizikai—Földtani—Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás. Zalakaros., 2006
Mucsi L., Geiger J.: Vezetékmonitoring és sztochasztikus szimuláció alkalmazása a lyukadás előfordulás kockázatelemzésében, Múszaki Térinformatikai Egyesület (GITA) 2005.évi konferenciáj. Előadások gyüjteménye. p44-50, 2005
Geiger J., Gulyás S.: Crevasse splays: a comparision of modern and fossil (Pannonian s.l.) examples from Hungary, Central Europe, Hum, l. (et al, eds): Environmental Historical Studies from the Late Tertiary and Quarternary of Hungary.--pp.57-73., 2005
Sümegi, P., Geiger, J., Hunyadfalvi, Z.: Integrated geomathematical and sedimentological analyses of a yazoo stream with special emphasize on sedimentary cycles., IX. Geomatematikai Ankét, Mórahalom, 2005. május, 2005
Geiger J: The behavior of Sequential Gaussian Simulation in the limit, Xth Congress of Hungarian Geomathematics. Mórahalom, 2006
vissza »